ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81


                                               

Kristina Jagminaitė

Tėvas Henrikas Jagminas. 1972 m. baigė Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos D. Cyganovo klasę, 1974 m. šios konservatorijos asistentūrą. 1972–1978 m. griežė Lietuvos kameriniame orkestre. 1978–1993 m. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ko ...

                                               

Evalda Jakaitienė

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1988 m. habilituota filologijos mokslų daktarė. Nuo 1962 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 1989 m. profesorė. 1988–1991 ir 1994–1996 m. lietuvių kalbos katedros vedėja. 1991–1993 m. dirbo Oslo universitete.

                                               

Jonas Jakaitis

Pirmąsias smuiko ir giedojimo pamokas gavo iš Vilniaus Arkikatedros orkestro dirigento A. Solnickio. Nuo 1898 m. muzikos mokėsi kunigaikščio B. Oginskio muzikos mokykloje Rietave. Muzikos teorijos ir instrumentacijos mokėsi pas J. Macheką, grojo ...

                                               

Pranciškus Jakas

1951 m. baigė Raudėnų septynmetę mokyklą. 1960–1961 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos LŽŪA mokomojo ūkio girininkas. 1961 m. baigė LŽŪA. 1966 m. apgynė disertaciją "Lietuvos TSR pušynų ir eglynų, augančių labiausiai paplitusiose augimvietėse, ein ...

                                               

Almantas Jakimavičius

1984 m. baigė Daugų vidurinę mokyklą. 1991 m. baigė Vilniaus pedagoginį instituto Gamtos – geografijos fakultetą ir įgijo geografijos ir kūno kultūros mokytojo specialybę. 1991 m. Daugų vidurinės mokyklos geografijos ir kūno kultūros mokytojas, n ...

                                               

Petronėlė Jakimavičienė

Dirbo pedagoginė darbą Punsko ir Šlynakiemio pradinėse mokyklose, Punsko licėjuje. Buvo aktyvi visuomeninkė: dalyvavo pirmajame Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos suvažiavime; 1956 m. atdidarius Punsko lietuvių kultūros namus, juose vadovav ...

                                               

Juozas Jakimavičius

Juozas Jakimavičius baigė Simno gimnaziją. 1969 m. baigė Vilniaus universitetą. 1985 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1969–1974 m. Vilniaus universiteto, 1974–2000 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto, 1985–1995 m. Fizikos katedro ...

                                               

Rytas Jakimavičius

Žmona Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė. 1984 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1984–1989 m. Vilniaus Dailės kombinato dailininkas keramikas. Nuo 1989 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas iki 1990 m. Lietuvos dailės institutas, nuo 2000 m. Kera ...

                                               

Jonas Jaknavičius

1609–1615 m. ir 1619–1622 m. studijavo Vilniaus universitete, 1616–1618 m. Braunsbergo dab. Branevas, nuo 1622 m. Nesvyžiaus jėzuitų kolegijose. Po 1634 m. – Kražių, Smolensko, Vilniaus kolegijų rektorius. Parengė ir išleido pamokslams skirtą vei ...

                                               

Vladas Jakovickas

1925 m. baigė Berlyno aukštąją technikos mokyklą. 1925-1943 m. dėstė Vytauto Didžiojo universiteto iki 1930 m. Lietuvos universitetas, 1940-1941 m. prorektorius. 1939 m. inžinerijos daktaras, nuo 1941 m. profesorius. 1927-1943 m. dar dėstė Kauno ...

                                               

Ignacas Jakovickis

1819 m. baigė Vilniaus universitetą, dirbo fizikos ir matematikos mokytoju Maladečinoje Baltarusija, Kražiuose, Vilniuje. 1824-1832 m. dėstė mineralogiją Vilniaus universitete, uždarius jį – Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos Mineralogijos ...

                                               

Edmundas Jakštas

Pašilės pagrindinės mokyklos mokytojas. Nuo 1995 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo rajono skyriaus narys. Nuo 2005 m. skyriaus pirmininko pavaduotojas. Nuo 2003 m. balandžio mėn. Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys. Klubo "Saugok g ...

                                               

Algirdas Jakševičius

1938 m. Valstybės teatre pastatė J. ONylo dramą "Marko milijonai". Spektaklis pasižymėjo raiškiu teatrališkumu, tikslia, apgalvota scenine forma.

                                               

Stasys Jakštas

1930 m. baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune, vėliau išklausė lituanistikos ir teisės studijas Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetuose. Metus dirbo mokytoju Dubingiuose, nuo 1938 m. pradėjo dirbti švietimo ministerijoje, 1941–1944 m. ...

                                               

Vladas Jakubėnas

Vladas Jonas Jakubėnas – lietuvių kompozitorius, pianistas, koncertmeisteris, publicistas, muzikos kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas.

                                               

Julijona Jakubynaitė

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1993 m. biomedicinos mokslų daktarė. 1953–1961 m. dėstė Rietavo žemės ūkio technikume. 1961–1966 m. Kretingos žvėrininkystės ūkio agronomė. 1966–1999 m. dirbo Sodininkystės ir daržininkystės institute. ...

                                               

Antanas Jakulis

1961 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitetą. 1967 m. filologijos mokslų kandidatas. 1961–1964 m mokytojavo Dubingiuose. 1967–1971 m. Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas, nuo 1971 m – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fa ...

                                               

Boleslovas Jakutis

Baigė Rimšės liaudies mokyklą. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1915 m. baigė Karo mokyklą Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą 1919 m. vasario mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, Karo mokyklos vado adjutantas. 1920 m. sausio mėn. – 1921 m. gegužės mė ...

                                               

Elena Jakutytė

1932–1934 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo biologiją. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1950–1970 m. dėstė Kauno vidurinėje meno mokykloje nuo 1969 m. Kauno J. Naujalio vidurinė meno mokykla.

                                               

Larisa Jalovaja

Vilniaus "Santaros" vidurinės mokyklos direktorė. Vilniaus miesto mokyklų direktorių asociacijos tarybos narė. 2002 m. Liberalų demokratų partijos narė. Duktė Kristina.

                                               

Vaclovas Janavičius

1911 m. baigė artilerijos mokslus Vladimiro karo mokykloje Sankt Peterburge. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, du kartus sužeistas, papulkininkis. 1921 m. grįžo į Lietuvą. 1922 m. liepos mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę – Karo mokyklos ...

                                               

Vitalijus Janickis

Vitalijus Janickis – Lietuvos chemikas neorganikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

                                               

Ričardas Janilionis

1974 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą, 1980 m. – Vilniaus universitetą. 2002 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1980–2013 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo gydytojas. 1991–2002 m. Vilniaus u ...

                                               

Algimantas Jankauskas

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1994 m. socialinių mokslų daktaras. Nuo 1989 m. dirba Vilniaus universitete, nuo 1993 m. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, nuo 1996 m. instituto direktoriaus p ...

                                               

Platonas Jankauskas

1883 m. baigė Sankt Peterburgo universitetą, 1886 m. – Sankt Peterburgo kelių inžinierių institutą. 1893 m. technikos mokslų daktaras 1889–1921 m. Sankt Peterburgo kelių inžinierių instituto dėstytojas, 1902–1918 m. – Hidraulikos laboratorijos ve ...

                                               

Pranas Jankauskas (1945)

1962 m. baigė Alantos vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė Daugpilio aviacijos radiotechnikos priešlėktuvinės gynybos mokyklą, 1976 m. – V. Kuibyševo inžinerinę akademiją Maskvoje, karo inžinierius elektromechanikas. 1982 m. technikos mokslų kandidata ...

                                               

Rimantas Jankauskas

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 1988 m. medicinos mokslų kandidatas. Nuo 1982 m. Vilniaus universiteto dėstytojas; nuo 1994 m. docentas. Nuo 2003 m. dar dirba M. Romerio universiteto Teismo medicinos institute. Nuo 1988 m ...

                                               

Tadas Rimas Jankauskas

1941 m. su šeima ištremtas į Sibirą Tomsko sritis. 1961 m. Tomsko politechnikos institute baigė kalnų inžinerijos – geologijos studijas. 1982 m. geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras. 1961–1969 m. Tomsko politechnikos instituto dėstytojas. ...

                                               

Vidmantas Jankauskas (1950)

Vidmantas Jankauskas – Lietuvos matematikas, energetikos ekonomistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Jonas Petras Jankauskas

Jonas Petras Jankauskas – Lietuvos irkluotojas, irklavimo teisėjas, treneris, pedagogas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Mykolas Jankauskas

1928 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1969 m. biologijos mokslų daktaras. 1994 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos garbės daktaras 1929–1942 m. dirbo Miškų departamente. 1945–1949 m. Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakulteto Miškų ūkio ekon ...

                                               

Pranas Jankauskas (1929)

Kupiškio gimnazijoje pramokęs muzikos, 1951–1954 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. Mokydamasis pradėjo vadovauti miesto mėgėjų chorams. 1954–1959 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. Konr ...

                                               

Rimvidas Jankauskas

1987 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1989 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija Kauno dailės instituto dėstytojas. Nuo 1991 m. Grupuotės "Angis" narys.

                                               

Steponas Jankauskas

1910–1915 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1918 m. Charkove baigė ten evakuotą Kauno gimnaziją. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo mokytoju. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1923–1934 m. dirbo Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietu ...

                                               

Zigmantas Jankauskas

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1987 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1961–1963 m. dirbo Elektrėnų valstybinėje rajoninėje elektrinėje, 1963–1971 m. Puslaidininkių fizikos institute, nuo 1971 m. Kauno politechnikos institut ...

                                               

Konstancija Jankauskienė

1968 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2003 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. 1973–1975 m. dirbo Kauno akademinėse klinikose, nuo 1975 m. dirba Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicin ...

                                               

Juozas Jankevičius

Baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1915 m. baigė Kijevo politechnikos instituto statybos skyrių. Dėstė Kijevo aukštesniojoje hidrotechnikos mokykloje. Dirbo Kijevo kelių apygardoje, statė tiltą per Dnieprą. 1917–1918 m. Ukrainos lietuvių tautos tar ...

                                               

Giedrė Jankevičiūtė

1983 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1994 m. humanitarinių mokslų daktarė. 1983–1990 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute, 1990–2002 m. Kultūros ir meno institute, nuo 2002 m. dirba Kultūros, filosofijos ir meno institute, ...

                                               

Jūratė Jankevičiūtė

Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Baigė Marijampolės gimnaziją. 1944–1949 m. studijavo Kauno universiteto Medicinos fakultete. 1950–1976 m. dėstė Kauno medicinos institute, 1965–1976 m. Patologinės anatomijos katedros vedėja; nuo 1969 m. profes ...

                                               

Antanas Ramutis Jankūnas

1961 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1968 m. apgynė disertaciją "Cikliškai tempiamų kompleksinių siūlų nuovargio tyrimas ir įvertinimas", technikos mokslų kandidatas. 1978 m. apgynė disertaciją "Verpimo mašinų pagrindinių mazgų tyrimas ir ...

                                               

Jurgis Jankus

Mokėsi 1925-1927 m. Kėdainių ir 1927-1929 m. Šiaulių mokytojų seminarijose. 1929 m. Lietuvos universitete studijavo germanistiką ir pedagogiką. Vėliau dirbo mokytoju kaimo mokyklose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1950 m. persikėlė į JAV, dirbo fa ...

                                               

Nijolė Jankutė-Užubalienė

1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. persikėlė į JAV. 1956–1957 m. De Paulio universitete Čikagoje studijavo verslo administravimą. 1968 m. baigė Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. 1957–1960 m. dirbo draudimo bendrovėje, 1969–1979 m. – ...

                                               

Bronius Janonis

1937 m. baigė Vienos veterinarijos akademiją. 1950 m. veterinarijos mokslų kandidatas. 1937–1940 m. dirbo veterinarijos gydytoju Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje. 1940–1990 m. dėstė Lietuvos veterinarijos akademijoje; 1941–1979 m. Vidaus ligų katedr ...

                                               

Osvaldas Janonis

1966 m. baigė Troškūnų vidurinę mokyklą Anykščių raj., 1970 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1976–1979 m. Leningrado N. Krupskajos kultūros instituto aspirantas. 1979 m. pedagogikos mokslų kandidatas. 1970–1971 m. d ...

                                               

Palemonas Gintaras Janonis

Žmona Rūta Janonienė. 1986 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 2001 m. Vilniaus dailės akademijos iki 1990 m. Lietuvos dailės institutas dėstytojas. Nuo 1988 m. restauruoja sienų tapybą, nuo 2001 m. aukščiausios kategorijos dailininkas restau ...

                                               

Eugenijus Arvydas Janulaitis

1960–1964 m. mokėsi Kauno medicinos institute, 1967 m. baigė Leningrado universitetą. 1985 m. biologijos mokslų daktaras, nuo 1987 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. Nuo 1993 m. Europos akademijos narys, 1994 m. Švedijos karališk ...

                                               

Jonas Janulevičius (1975)

Jonas Janulevičius – Lietuvos dirigentas, pedagogas, Kauno valstybinio muzikinio teatro vyr. dirigentas, Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos docentas.

                                               

Vytautas Janulionis

1969–1976 m. mokėsi M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje. 1981 m. baigė Estijos dailės institutą Taline. Nuo 1981 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto dėstytojas; nuo 1996 m. docentas. Nuo 1988 m. Lietuvos dailininkų sąjungo ...

                                               

Petras Janulis

Brolis Alfonsas Janulis. 1943 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1948–1952 m. dėstė Kauno universitete nuo 1950 Kauno politechnikos institutas. 1952–1979 m. dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale. Pa ...

                                               

Valdimaras Janulis

1974 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1994 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1982 m. Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas dėstytojas. Nuo 1993 m. Farmacinės ...