ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83


                                               

Henrikas Jonaitis

Henrikas Jonaitis – Lietuvos fizikas, pedagogas, fizinių mokslų daktaras. Molekulinės spektroskopijos Lietuvoje pradininkas.

                                               

Izidorius Jonaitis

1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1932 m. vienas Vytauto Didžiojo universiteto skautų korporacijos "Vytis" steigėjų, jos vadas. 1936 m. baigęs Karo mokyklą iki 1939 m. tarnavo karo aviacijoje. Vėliau dirbo Švietimo ministerijos Inžiner ...

                                               

Leonas Jonaitis

Leonas Jonaitis – Lietuvos inžinierius mechanikas, bibliofilas, ekslibrisų kolekcininkas, technologijos mokslų daktaras.

                                               

Aldona Jonaitytė

Mokėsi Šakynos mokykloje. 1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1962 m. filologijos mokslų kandidatė. 1957-1984 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Tyrinėjo Šakynos tarmę, arealinę kalbotyrą, tarmių niveliaciją ir kitas dialektologi ...

                                               

Jonas Andriūnas

Jonas Andriūnas – vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklos aktyvių dalyvių Zarasų krašte, pedagogas.

                                               

Stasys Jonauskas (1926)

Gimė vidutinių ūkininkų šeimoje. Baigęs Stropelių I–IV skyriai ir Kartenos V–VI skyriai pradines mokyklas, 1940 m. įstojo į Kretingos gimnaziją. 1945 m. gegužės 15 d. – rugsėjo 15 d. mokytojavo Stropelių pradinėje mokykloje, buvo paskirtas jos ve ...

                                               

Zuzana Jonikaitė

Baigė Telšių Žemaitės gimnaziją. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, mokytojavo. 1963 m. filologijos mokslų kandidatė. 1949-1970 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Tyrinėjo frazeologizmus. Su kitais rašė ir redagavo Lietu ...

                                               

Petras Jonikas

Petras Jonikas, Tauragės valsčius – 1996 m. vasario 3 d. Riversaidas, palaidotas Čikagoje) – Lietuvos kalbininkas, daktaras.

                                               

Juozas Jonikas

Lankė Tauragės vaikų muzikos mokyklą pas Vytautą Naraškevičių mokėsi akordeono, o 1960–1964 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje – technikume dėst. D. Einikienė. 1971–1976 m. muziką neakivaizdiniu būdu studijavo ...

                                               

Lina Jonikienė

1987 m. baigė grafikos specialybę J. Naujalio vidurinę meno mokykloje, 1988-1990 m. tobulinosi privačioje Aismučio Aleksandravičiaus anatomijos ir piešimo studijoje. 1995 m. baigė Kauno dailės institutą, mokytoja Laima Oržekauskienė. Nuo 2000 m. ...

                                               

Danutė Jonkaitytė

1969 m. baigė Kauno vidurinę meno mokyklą. 1974 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1991 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, nuo 1995 m. docentė, Tekstilės katedroje dėsto grafikos pagrindus. Nuo 1980 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Remigijus Jonušas

1962 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1990 m. technikos mokslų daktaras. 1971–1977 m. KPI mokslinio tyrimo sektoriaus "Vibrotechnika" laboratorijos vedėjas. Nuo 1977 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universi ...

                                               

Bronius Jonušas

Bronius Jonušas – kapelmeisteris, orkestrų ir chorų dirigentas, pedagogas, kompozitorius. 2004 m. Ylakiuose atidarytas kompozitoriaus Broniaus Jonušo muziejus. 2009 m. birželio 6 d. Broniaus Jonušo palaikai perlaidoti Ylakių kapinėse.

                                               

Justinas Jonušas

Baigęs Tėvelių septynmetę mokyklą, 1953–1958 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. A. Buzys ir V. Uloza. Mokydamasis grojo baritonu miesto pučiamųjų instrumentų orkestre, vadovavo 12-osios amatų mokyklos moksleivių chorui ir p ...

                                               

Vincė Jonuškaitė

D. Zauniaus žmona. 1915 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui Lietuvoje pasitraukė į Voronežą, lankė muzikos mokyklą, kur dainuoti mokė latvių solistė Elza Zubitė, dalyvavo lietuvių pabėgėlių renginiuose. 1918 m. grįžusi į Lietuvą baigė mokyto ...

                                               

Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė

Vyras Arvydas Šaltenis. 1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Juozas Mikėnas, Aldona Ličkutė-Jusionienė. 1972–1989 m. Vilniaus dailės kombinato dailininkė keramikė. Nuo 1989 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės ak ...

                                               

Polikarpas Joteika

Brolis dailininkas Jonas Joteika. 1819–1828 m. Vilniaus universitete studijavo piešimą, tapybą pas J. Rustemą, skulptūrą, visuotinę istoriją. 1820 m. ir 1822 m. dalyvavo universiteto studentų dailės parodose, eksponavo Rafaelio ir F. Fabro paveik ...

                                               

Eugenijus Kazimieras Jovaiša

1965 m. baigė Estijos dailės institutą, Adamsono-Erico mokinys. 1965–2004 m. Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumo nuo 1989 m. Kauno aukštesnioji meno mokykla, nuo 2001 m. Kauno kolegija dėstytojas. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Kazimieras Jovaiša

Muziką mėgo visa šeima. Jovaišų kaimo kapela garsėjo visoje apylinkėje. Tad pirmieji muzikos mokytojai buvo tėvas ir vietos vargonininkas J. Barkauskas. Būdamas muzikai labai gabus, jaunuolis išmoko groti bemaž visais pučiamaisiais instrumentais. ...

                                               

Vytautas Jovaiša

1950 gegužės mėn. saugumo agentų buvo suimtas ir už antitarybinę veiklą nuteistas 25 metus kalėti. Bet, mirus Stalinui, bausmė sumažinta iki šešerių metų. Gyveno ir dirbo Sibire – Vorkutoje. Grįžęs į Lietuvą, 1956–1959 choro dirigavimo mokėsi Kla ...

                                               

Antanas Jozėnas

1945–1950 m. vargonuoti ir diriguoti mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje dėst. Nikodemas Martinonis. Mokydamasis vadovavo chorams Kauno valstybiniame universitete, Žemės ūkio technikume, dėstė fortepijoną Kauno aklųjų institute. 1949–19 ...

                                               

Pranas Jucaitis

Tėvo brolis skulptorius Antanas Jucaitis. Pradžios mokslą Pranas išėjo Sintautų mokykloje, kur 1905 m. revoliucijos metu mokslas buvo einamas lietuvių kalba, vadovėliais buvo vartojami Amerikoje paruošti "rankvedėliai". 1907 m. įstojo į Vilkavišk ...

                                               

Robertas Jucevičius

Robertas Jucevičius – Lietuvos ekonomistas ir vadybininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Eduardas Juchnevičius

Nutapė paveikslų, sukūrė lakštinės grafikos kūrinių, daugiausia linoraižinių, ofortų, ekslibrisų, iliustravo knygų. Svarbesni kūriniai: ciklai "Prūsų nukryžiavimas", "Marių kronikos", "Dykūnų puota", "Žvėries maldymas" 8-9 dešimtmetis. Kūriniai m ...

                                               

Pranas Jučas

1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1970 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1962 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstytojas, nuo 1974 m. docentas. Nuo 2007 m. Klaipėdos universiteto Laivų ...

                                               

Dovydas Judelevičius

Dovydas Judelevičius – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, teatrologas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Pranas Judickas

1951 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1965 m. universitete apgynė disertaciją "Lietuvos popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ir medienos resursų racionalaus panaudojimo pagrindinės kryptys", ekonomikos mokslų kandidatas. 19 ...

                                               

Arvydas Judickas

1981 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos fakultetą. 1990–1995 m. Kybartų tarybos pirmininkas. 1999–2002 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas savivaldybės ir informacijos reikalams, nuo 2002 m. rugsėjo mėn. Kybartų pagrind ...

                                               

Česlovas Jukna

Česlovas Jukna – Lietuvos zootechnikas, mėsinės galvijininkystės plėtojimo Lietuvoje pradininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Krizantas Juknevičius

Krizantas Juknevičius – Lietuvos kunigas, salezietis, teologijos daktaras. Mirė 2009 m. gruodžio 4 d. palaidotas Kelmėje prie tėvų Archyvuota kopija 2016-10-15 iš Wayback Machine projekto.

                                               

Stasys Juknevičius

1962 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1969 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1962–1965 m. dėstė Šeduvos ir Tytuvėnų žemės ūkio technikumuose. Nuo 1965 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstyt ...

                                               

Romualdas Juknys

Romualdas Juknys – Lietuvos ekologas, aplinkotyrininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros vedėjas.

                                               

Ilona Jukonienė

Ilona Jukonienė – Lietuvos botanikė, biomedicinos mokslų daktarė, vienintelė profesionali briologė Lietuvoje.

                                               

Irina Jukova

Gimė Lietuvos bajorų, ištremtų po 1863 m. sukilimo į Sibirą, palikuonio, 1938 m. represijų aukos Konstantino Jukovo, šeimoje. 1945 m. ištekėjo už Čekoslovakijos diplomato, Slovakijos sukilimo dalyvio Vaclavo Vaško, po metų jiems gimė duktė Marija ...

                                               

Juozapas Jundzilas

Dėdė Stanislovas Bonifacas Jundzilas. Baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1814 m. dirbo Vilniaus universiteto botanikos sode. 1817-1820 m. studijavo Vokietijoje, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje. 1821 m. surengė ekspediciją Lietuvos ...

                                               

Stanislovas Bonifacas Jundzilas

Stanislovas Bonifacas Jundzilas – Lietuvos mokslininkas filosofas, publicistas, botanikas, geologas.

                                               

Virginija Junevičienė-Kacinkevičiūtė

Lankė Vilkijos vidurinę mokyklą, 1964–1968 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos technikume dėst. I. Kuzmienė, vadovavo Padaugavos Kauno r. kultūros namų chorui ir vokaliniams ansambliams. Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1968–1973 choro ...

                                               

Gražina Juodeikienė

Gražina Juodeikienė – Lietuvos maisto technologė, habilituota technologijos mokslų daktarė. Tarptautinės grūdų chemijos asociacijos vykdomojo komiteto narė.

                                               

Bronius Juodelis

Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Vokietiją. Kempteno karo pabėgėlių stovykloje baigė lietuvių gimnaziją, redagavo skautų leidinius "Geležinio Vilko balsas" 1947 m. ir "Baltijos banga" 1948 m. 1949 m. persikėlė į JAV. 1955 m. baigė ekonomik ...

                                               

Petras Juodelis

Mokslus pradėjo Aukštadvario vidurinėje mokykloje, Vilniaus lietuvių gimnazijoje, vėliau Kauno "Aušros" gimnazijoje, kurią baigė 1927 m. 1927–1931 m. Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietuvos universitetas studijavo slavistiką, 1942 m. b ...

                                               

Egidijus Saulius Juodis

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1973 m. technikos mokslų kandidatas. 1962–1965 m. Liaudies ūkio tarybos centrinio projektavimo konstravimo biuro sektoriaus grupės vadovas. Nuo 1975 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto nuo 1996 ...

                                               

Arvydas Juodis

1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1976 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1969–1972 m. dirbo Kaimo statybos organizavimo ir technologijos treste, 1972–1978 m. Lietuvos architektūros ir statybos mokslinio tyrimo institute. Nuo 1978 m. Kau ...

                                               

Jonas Juodišius (1892)

1913 m. baigęs Vilkaviškio gimnaziją, studijavo matematiką Peterburgo universitetete. 1916 m. gegužės 25 d. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir paskirtas į 2-ąjį parengiamąjį batalioną Caricyne. 1916 m. gruodžio 8 d. baigė pėstininkų karo mokykl ...

                                               

Benediktas Juodka

1949–1960 m. mokėsi Gargždų vidurinėje mokykloje. 1965 m. Maskvos Lomonosovo universiteto Chemijos fakultete baigė chemijos studijas. 1968 m. chemijos mokslų kandidatas. 1968–1969 m. VU Biochemijos, biofizikos ir genetikos katedros asistentas, 19 ...

                                               

Vytautas Juodkazis

1952 m. baigė Vilniaus vidurinę suaugusiųjų mokyklą. 1952–1957 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete ir įgijo inžinieriaus geologo diplomą. 1961–1963 m. mokėsi Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto as ...

                                               

Kęstutis Jonas Juodkazis

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1962 m. Vilniaus universiteto, nuo 1965 m. Chemijos ir chemijos technologijos instituto nuo 1992 m. Chemijos institutas bendradarbis. 1968 m. chemijos mokslų kandidatas. 1976–1993 m. Chemijos instituto Fun ...

                                               

Vaclovas Juodpusis

1962 m. baigė Lietuvos konservatoriją, K. Griauzdės muzikos teorijos klasę. 1959–1960 m. Lietuvos radijo muzikos redaktorius. 1961–1967 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto vyr. laborantas, Fonogramų kabineto vedėjas. 1967–1968 m. savaitra ...

                                               

Sofija Juodvalkienė

1918 m. baigė Chersono muzikos mokyklą, iki 1921 m. Odesoje muzikos mokėsi privačiai. 1922 m. studijavo Leipcigo, 1923–1927 m. Berlyno J. Šterno konservatorijoje. 1927–1928 m. ir 1930–1939 m. dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje, 1939–1945 m. – Šiau ...

                                               

Antanas Juodvalkis

1955 m. baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1982 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1960–1988 m. dirbo Miškų ūkio institute, 1973–1988 m. Miško biologijos ir miškininkystės laboratorijos vedėjas. Nuo 19 ...

                                               

Jonas Juodzevičius

1971 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1977 m. tobulinosi I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institute Leningrade. 1972–1978 m. Lietuvos dailės instituto, 1979–1986 m. – Kapsuko vaikų dailės mokyklos, nuo 1995 m. Vilniaus dailės aka ...