ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84


                                               

Jurgis Algirdas Juozulynas

1973 m. baigė mediciną Vilniaus universitete. 1992 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1973–1981 m. dirbo Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos institute. 1981–1988 m. Medicinos mokslų koordinavimo tarybos mokslinis sekretorius. ...

                                               

Kazimieras Juraga-Giedraitis

Kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės, brolis Jonas Juraga-Giedraitis. Nuo 1716 m. jėzuitas. 1716 m. baigė Vilniaus universitetą. Studijavo filosofiją Plocke, 1725–1729 m. – teologiją Varšuvoje. 1731 m. filosofijos daktaras. 1718–1720 m. dėstė ...

                                               

Jonas Juraitis

Jonas Juraitis – Romos katalikų kunigas, teologas ir pedagogas, sielovados darbą dirbęs Šveicarijoje ir Lietuvoje.

                                               

Bronius Juralevičius

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1953–1993 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. LŽŪU dėstytojas, 1963–1974 m. ir 1979–1991 m. žemės ūkio mašinų katedros vedėjas, nuo 1986 m. profesorius. 1957 m. apgynė disertaciją "Daržovių s ...

                                               

Raminta Jurėnaitė

Tėvas Eduardas Jurėnas. 1976 m. baigė Lietuvos dailės institutą, 1979-1981 m. mokėsi TSRS dailės akademijos Maskvoje aspirantūroje vaizduojamojo meno teorija ir istorija. 1986 m. menotyros kandidatė. Nuo 1976 m. su pertraukomis Vilniaus dailės ak ...

                                               

Vytautas Jurėnas

1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1972 m. technikos mokslų kandidatas. 1951–1993 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1972 m. docentas. 1963–1972 m. dar dirbo Fizikinių techninių en ...

                                               

Darius Jurėnas

1986 m. baigė Radviliškio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1988–1994 m. mokėsi Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinio mokymo pedagogikos specialybę. 1999 m. baigė Kauno technologijos universitetą, įgijo verslo administravimo specialybę. 1991–1997 ...

                                               

Eduardas Jurėnas

Mokėsi Kupiškio gimnazijoje. 1941 m. įstojo į Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, po metų persikėlė į Vilniaus dailės akademiją. Karas nutraukė studijas. 1945 m. išlaikė egzaminus į Vilniaus dailės instituto trečiąjį kursą. 1949 ...

                                               

Gediminas Jurevičius

1978 m. baigė Jonavos vidurinę mokyklą, 1983 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1983–1986 m. Miestų statybos projektavimo instituto Kauno skyriaus, 1986–1992 m. Žemės ūkio statybos projektavimo instituto Kaune architektas, 1992 m. K ...

                                               

Jonas Jurevičius

1971 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1992 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1971 m. dirba Kauno medicinos instituto dab. Kauno medicinos universitetas Kardiologijos institute, Membranų biofizikos laboratorijos vedėjas.

                                               

Algirdas Jurgaitis

1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1963 m. dirbo Geologijos ir geografijos institute, 1969–1980 m. Mineralinių žaliavų ekonomikos sektoriaus vadovas, 1980–1983 m. Kvartero geologijos ir naudingųjų iškasenų sektoriaus vadovas. 1981 m. geolog ...

                                               

Antanas Algirdas Jurgaitis

1959 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. Nuo 1960 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas, 1975–1985 m. Fiziologijos, patologinės fiziologijos ir patologinės anatomijos katedros vedėjas, 1976–1977 m. dar ir Veterinarijos fakulteto ...

                                               

Arūnas Jurgaitis

1981 m. baigė Vilniaus universitetą, biologas, biologijos ir chemijos mokytojas. UAB "Nemuno žirgynas" direktorius. Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro dėstytojas – treneris. Partijos Tvarka ir Teisingumas liberalai demokra ...

                                               

Audrius Jurgelevičius

1985 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, Elektrėnų "Ąžuolyno" vidurinės mokyklos mokytojas. Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas. Lietuvos socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus narys. 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Elektrėnų s ...

                                               

Antanas Jurgelionis

Antanas Jurgelionis – Lietuvos gydytojas, nepriklausomybės kovų dalyvis, nepriklausomos Lietuvos Respublikos karininkas, tautinės kūno kultūros sistemos kūrėjas, Lietuvos Sporto Lygos vadovas, Lietuvos kariuomenės fizinio lavinimo sistemos kūrėja ...

                                               

Antanas Jurgeliūnas

1900 m. baigė Kijevo universitetą. 1903–1911 m. dirbo Kijevo, 1911–1921 m. – Maskvos universitete. 1910 m. daktaras. 1921–1934 m. Lietuvos universiteto nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas Higienos ir bakteriologijos katedros vedėjas ir kar ...

                                               

Marija Jurgilienė

2006 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė ugdymo organizavimo magistrantūrą. Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiečio skyriaus vedėja. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narė. 2008–2011 m. ir nuo 2011 m. Šakių rajono savi ...

                                               

Dalia Jurginienė

1952–1963 m. mokėsi Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1963–1968 m. studijavo LSSR dailės instituto Tekstilės katedroje. 1963–1965 m. Vilniaus modelių namų piešėja, 1968–1970 m. dailininkė modeliuotoja, 1970–1986 m. vyr. dailininkė, 1986–19 ...

                                               

Aušra Jurgutienė

Aušra Birmantaitė Jurgutienė – Lietuvos literatūros istorijos ir lyginamosis literatūros tyrinėtoja, literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, kelių literatūros vadovėlių autorė.

                                               

Artūras Jurgutis

Teisininko V. Jurgučio brolis. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, joje besimokydamas buvo vienas aktyviausių Panevėžio skautų. 1939 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. 1957 m. medicinos mokslų kandidatas. Nuo 1939 m. Vyta ...

                                               

Vytautas Jurgutis (1908)

Brolis Artūras Jurgutis. 1923–1933 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietuvos universitetas, 1934–1935 m. – Briuselio, 1935 m. – Graco universitetuose. 1935–1944 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. 1944 m. Viln ...

                                               

Aloyzas Jurgutis (1939)

Tėvas Stanislovas Jurgutis studijavo Klaipėdos ir Kauno konservatorijose. Nuo 1920 m. iki mirties vargonininkavo Laukuvos, Kėdainių ir Kauno parapijose. Todėl ir pirmasis Aloyzo muzikos mokytojas buvo tėvas. 1953–1954 m. A. Jurgutis choro dirigav ...

                                               

Vytautas Jurgutis (1930)

1948–1951 m. Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi choro dirigavimo dėst. Andriaus Kairio ir Nikodemo Martinonio klasėse. 1951–1952 m. šias žinias gilino LSSR konservatorijoje dėst. Povilo Bekerio klasėje. 1955–1960 m. LSSR konservatorijoje ...

                                               

Algirdas Jurkauskas

1966 m. baigė Talino politechnikos institutą. 1988 m. technikos mokslų daktaras. Nuo 1967 m. dirba Kauno politechnikos institute nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas, 1967–1977 m. mokslinio centro "Vibrotechnika" sektoriaus tyrimų labora ...

                                               

Juozas Jurkėnas

1959 m. Šiaulių pedagoginiame institute baigė rusų kalbą ir literatūrą. 1961–1964 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje, filologijos mokslų kandidatas. 1980 m. filologijos mokslų daktaras. 1964–1983 m. Šiaulių pedagoginio instituto dės ...

                                               

Stanislovas Jurkevičius

1963 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1969 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1963 m. Kauno politechnikos instituto dėstytojas, nuo 1975 m. docentas. Tyrimų sritis – tekstilės pluoštų ir siūlų varginimas, tekstilės medžiagų savybių nustat ...

                                               

Pranas Jurkonis

Augo muzikalioje šeimoje: tėvas turėjo skambų tenoro balsą, o motina Juzė Jurkonienė buvo garsi dainininkė – iš jos lūpų užrašyta apie 670 lietuvių liaudies dainų ir pasakų. Baigęs Druskininkų vidurinės mokyklos 10 klasių, 1956 m. įstojo į Vilnia ...

                                               

Kristupas Jurkšaitis

Kristupas Jurkšaitis – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, kalbininkas, vertėjas, kultūros veikėjas.

                                               

Vytautas Jurkštas

1956 m. baigė Kauno politechnikos instituto Architektūros fakultetą. 1966 m. architektūros mokslų kandidatas. 1958–1962 m. dirbo Mokslinių restauracinių gamybinių dirbtuvių Kauno skyriuje. 1965–1970 m. Kauno politechnikos instituto, 1970–1984 m. ...

                                               

Vytautas Jurkūnas (1946)

Tėvai Vytautas Jurkūnas ir Eugenija Jurkūnienė. 1971 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1976 m. žurnalo "Švyturys" meninis redaktorius. 1981–1993 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas. Nuo 1990 m. kur ...

                                               

Vladas Jurkūnas

1935-1938 m. studijavo teisę Vilniaus universitete. 1939-1945 m. teatro "Vaidila", 1945-1968 m. Lietuvos dramos teatro aktorius. Nuo 1960 m. dalyvavo Lietuvos radijo laidose vaikams Pasakų Senelis. 1954-1959 m. ir 1968-1982 m. dėstė Lietuvos kons ...

                                               

Vytautas Jurkūnas (1910)

Dailininko Vytauto Jurkūno tėvas. 1929–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, mokytojai Mstislavas Dobužinskis, Adomas Galdikas, Kajetonas Sklėrius ir kt. 1937–1940 m. mokytojavo Palangoje ir Aukštadvaryje, 1940–1941 m. Kauno meno mokyklos dėstytoj ...

                                               

Julius Jurša

1945 m. baigęs Vilniaus universitetą jame dėstė, nuo 1960 m. fiziologijos kurso vadovas. 1956–1974 m. su kitais įkūrė ir redagavo žurnalą "Sveikatos apsauga". Paskelbė mokslinių straipsnių periferinės kraujotakos ir termoreguliacijos klausimais.

                                               

Antanas Jusaitis

1895 m. baigė Seinų kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Studijuodamas platino draudžiamą lietuvių spaudą. Kunigavo Garliavoje, Sudarge, Krasnapolyje Palenkės vaivadija. 1900–1905 m. studijavo teisę Fribūro universitete, jį baigęs išvyko į JAV, ...

                                               

Algimantas Jusionis

Tėvai Stasys Jusionis ir Aldona Ličkutė-Jusionienė, brolis Vidmantas Jusionis. 1979 m. baigė Lietuvos dailės instituto Architektūros ir dizaino fakulteto Vizualaus dizaino katedrą Klaipėdoje, 1993–2003 m. joje dėstė. Dirbo Klaipėdos "Dailės" komb ...

                                               

Vidmantas Jusionis

Tėvai Stasys Jusionis ir Aldona Ličkutė-Jusionienė, brolis Algimantas Jusionis. Baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 1985 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1985–1987 m. Šiaulių pedagoginio instituto Tapybos katedros dabar – Šiaulių universiteta ...

                                               

Zenonas Jusys

1982 m. baigė Vilniaus universitetą. 1998 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1982–2001 m. Chemijos ir cheminės technologijos instituto nuo 1992 m. Chemijos institutas mokslo darbuotojas, 1993–2001 m. Heterogeninių procesų sektoriaus vadovas ...

                                               

Kristina Justinavičienė

2002 m. baigė Marijampolės kolegiją, anglų k. mokytoja, 2006 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė anglų filologiją. Nuo 2002 m. Birštono gimnazijos, anglų k. vyr. mokytoja. Lietuvos socialdemokratų partijos Birštono skyriaus narė, LSDP jaunimo ...

                                               

Vytautas Juščius

1975 m. baigė Maskvos universiteto Ekonomikos fakultetą, 1980 m. – šio universiteto aspirantūrą. 1981 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1975–1977 m. ir 1980–1990 m. Kauno politechnikos instituto dėstytojas, 1985–1990 m. Visuomeninių disciplinų kat ...

                                               

Stasys Juščius

1950–1955 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje. 1955–1960 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. K. Griauzdės klasė. Dar mokydamasis Klaipėdos muzikos mokykloje, pradė ...

                                               

Edgaras Juška

2002 m. Šiaulių universitete baigė pradinio ugdymo pedagogiką. Raseinių rajono kultūros centro jaunimo laisvalaikio ir pramogų organizatorius. Partijos Tvarka ir teisingumas Raseinių rajono skyriaus narys, skyriaus tarybos narys. Nuo 2011 m. Rase ...

                                               

Romualdas Juška

1972–1976 m. Vilniaus futbolo mokyklos treneris. 1977–1986 m. sporto draugijos "Nemunas", 1986–1992 m. sporto draugijos "Žalgiris" instruktorius. 1972 m. TSRS sąjunginės kategorijos teisėjas. Nuo 1995 m. Lietuvos futbolo teisėjų kolegijos pirmini ...

                                               

Remigijus Juškėnas

1974 m. baigė Vilniaus universitetą. 2005 m. fizinių mokslų daktaras. Nuo 1974 m. Chemijos instituto mokslo darbuotojas, 1992–1998 m. mokslinis sekretorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 2002 m. Medžiagų struktūros skyriaus vadovas. 1992–1 ...

                                               

Pranciškus Juškevičius

Pranciškus Juškevičius – Lietuvos statybos inžinierius, miestų planavimo specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, LR politinis veikėjas, aplinkos viceministras.

                                               

Irena Juškevičiūtė-Paplonskienė

1968 m. baigusi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą B. Navalinskaitės choro dirigavimo klasė, 1973–1978 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. Hermano Perelšteino klasė. Nuo 1978 m. rudens Pane ...

                                               

Jadvyga Juškytė

Jadvyga Teofilė Juškytė, Juškevičiūtė – Lietuvos pedagogė, tautosakininkė, tautinio atgimimo veikėja.

                                               

Stasys Juškus

Baigęs Papilės vidurinės mokyklos septynias klases, 1952 m. įstojo į Šiaulių muzikos mokyklą, kur mokėsi griežti violončele dėst. S. Jautakas. 1954 m. Vilniuje baigęs chorvedžių kursus diriguoti mokė V. Arnastauskas, trumpai buvo Akmenės rajonini ...

                                               

Eimutis Juzeliūnas

Eimutis Juzeliūnas – Lietuvos elektrochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, buvęs valstybinio Chemijos instituto direktorius, Klaipėdos universiteto rektorius.

                                               

Edgaras Kabelka

2006 m. baigė filosofiją Vilniaus pedagoginiame universitete, 2010 m. aplinkos apsaugos politiką ir administravimą Mykolo Romerio universitete. Kalvarijos suaugusių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyresnysis mokytojas. Lietu ...

                                               

Jonas Kabelka

Mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje, nuo 6 klasės – Rygiškių Jono gimnazijoje. Grojo mokinių pučiamųjų orkestre. Bendraklasiai – būsimi kalbininkai Algirdas Julius Greimas ir Juozas Vaišnys. 1934–1937 m. Vytauto Didžiojo universitete studija ...