ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87


                                               

Kazimieras Kavaliauskas

Augo muzikalioje šeimoje. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą su tėvais grįžo į Lietuvą. 1925 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją, kur pas J. Bendorių ir Brauną mokėsi muzikos, vadovavo Marijampolės ateitininkų ir pavasarininkų chorams. 1925–1928 ...

                                               

Virginija Kavaliauskienė

1980 m. baigė Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakultetą, 1986 m. aspirantūrą Leningrado universitete. 1995 m. habilituota socialinių mokslų daktarė. Nuo 1980 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos un ...

                                               

Konradas Kaveckas

Konradas Kaveckas – Lietuvos vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas.

                                               

Mykolas Kaveckis

1912 m. baigė Charkovo universiteto fizikos-chemijos skyrių, 1914-1916 m. studijavo Kijevo Politechnikos institute. 1921 m. atvyko į Lietuvą. 1921–1922 m. Lietuvos Aukštųjų kursų asistentas, nuo 1922 m. Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fa ...

                                               

Bronius Kavolėlis

1954 m. baigė Sudeikių septynmetę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumą, technikas – mechanikas. 1964 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1994 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1965 ...

                                               

Martynas Kavolis

Martynas Kavolis – Lietuvos teisininkas, evangelikų liuteronų kunigas, daktaras. Sūnus – Vytautas Kavolis.

                                               

Nadežda Kazakauskienė

Antrojo pasaulinio karo metais dirbo ligoninės chirurgijos skyriuje medicinos sesele. 1945–1949 m. choro dirigavimo mokėsi Leningrado N. Rimskio-Korsakovo muzikos technikume dėst. E. Kudriavceva, 1949–1954 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lening ...

                                               

Teodoras Kazakevičius

Nuo 1995 m. Kaišiadorių žemės ūkio mokyklos direktorius. Kaišiadorių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos narys. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Kaišiadorių rajono skyriaus n ...

                                               

Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius

1959 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1971 m. medicinos mokslų kandidatas. 1959–1963 m. dirbo Vilniaus geležinkelininkų ligoninėje, 1963–1968 m. Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute. Nuo 1969 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1 ...

                                               

Julius Kazėnas

Muzikos mokėsi pas vargonininką Petraitį, baigė Panevėžio kurijos vargonininkų kursus. Grojo Pasvalio pučiamųjų orkestre, vėliau buvo jo kapelmeisteris. Apie trejus metus giedojo Kauno Įgulos bažnyčios chore. 1941–1944 m. mokėsi dainuoti Vilniaus ...

                                               

Adolfas Kaziliūnas

Adolfas Kaziliūnas – Lietuvos inžinierius, chemikas technologas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Jūratė Kazimierėnaitė

1959 baigusi Švenčionių 1-ąją vidurinę mokyklą, 1960–1961 mokėsi vienų metų chorvedžių kursuose Švenčionių muzikos mokykloje. 1962–1967 choro dirigavimo mokėsi neakivaizdiniu būdu Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. ...

                                               

Giedrius Kazimierėnas

Baigė Švenčionių 1-ąją vidurinę mokyklą, 1972 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1972–1980 m. dirbo Kultūros paminklų restauravimo treste. Nuo 1980 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas, nuo 1991 m. Dizain ...

                                               

Jolanta Kazlauskaitė

Jolanta Kazlauskaitė – pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Lietuvos ir Šiaulių rajono visuomenės bei politinė veikėja.

                                               

Benediktas Kazlauskas

Benediktas Kazlauskas – Lietuvos filologas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras, filologijos mokslų kandidatas.

                                               

Jonas Kazlauskas (1959)

Nutapė natiurmortų "Natiurmortas su lelijomis" 2001 m., abstrakcijų "Kompozicija nr. 20" 1997 m., simbolinių kompozicijų "Karalius" 2004 m. Paveikslai sodraus kolorito, juose konstruktyvus pradas derinamas su ekspresyviomis dėmėmis ir linijomis. ...

                                               

Petras Kazlauskas (1903)

1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1939 m. medicinos daktaras. Nuo 1932 m. dirbo gydytoju Klaipėdos, Telšių, Kauno ir Vilniaus ligoninėse. 1941–1944 m. dėstė Vilniaus universitete, 1942–1944 m. medicinos fakulteto dekanas, Akių ligų kat ...

                                               

Rolandas Kazlauskas

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1961–1963 m. dirbo Chemijos ir chemijos technologijos institute, 1962–1967 m. mokytoju Lentvaryje. Nuo 1966 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1988–2005 m. Anali ...

                                               

Vytautas Kazlauskas

Vytautas Kazlauskas – Lietuvos katalikų kunigas, monsinjoras, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, teologijos mokslų daktaras.

                                               

Donatas Kazlauskas (1931)

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1961–1962 m. dirbo SSRS Gamtinių junginių chemijos institute Maskvoje, 1963–1966 m. ir 1988–1994 m. Chemijos ir chemijos technologijos institute, 1993–1994 m. Organinės sintezės skyriaus vadovas. 1966 m. chemi ...

                                               

Gvidas Kazlauskas

Mokėsi Kunigiškių pradžios mokykloje, 1952 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą. 1952–1957 m. studijavo ietuvos žemės ūkio akademijoje LŽŪA, įgijo žemės ūkio inžinieriaus mechaniko specialybę. Nuo 1964 m. LŽŪA nuo 1996 m. LŽŪU dėstytojas, 1964–1966 ...

                                               

Jonas Kazlauskas (1930)

Jonas Kazlauskas – Lietuvos kalbininkas, vienas žymiausių XX a. baltistų, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Vladas Kazlauskas (1928)

Vladas Kazlauskas – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, sportininkas, treneris, socialinių mokslų daktaras.

                                               

Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė

1974 m. baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1978 m. – studijas Šiaulių pedagoginiame institute. Vėliau metus mokytojavo Naujosios Akmenės 2-ojoje vid. mokykloje, nuo 1979 m. dėstytojavo Šiaulių pedagoginiame institute, docentė. 1987 m ...

                                               

Leonardas Kazokas

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui šeima pasitraukė į Peterburgą. 1921 m. grįžęs į Kauną apsigyveno Šančiuose, įsidarbino mokiniu "Šimkūno fotografijoje", kurioje iš nuotraukų darydavo spalvotus potrtretus. Tais pačiais metais pradėjo lankyti ...

                                               

Algimantas Kazragis

1955 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1990 m. chemijos mokslų daktaras. 2000 m. Tarptautinės ekologijos ir gyvybinės veiklos saugos mokslų akademijos narys korespondentas. 1955–1957 m. dirbo Akmenės statybinių medžiagų kombinate, 1957–1959 ...

                                               

Osvaldas Kažemėkas

Jonas Osvaldas Kažemėkas – Lietuvos agronomas selekcininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Rymantas Jonas Kažys

1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1981 m. technikos mokslų daktaras. Nuo 1970 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas. 1982–1991 m. Teorinės radiotechnikos katedros vedėjas, 1996–2016 m ...

                                               

Vaidotas Kažukauskas

Vaidotas Kažukauskas – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą. 1999 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1981 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 2002 m. – profesorius, vyriausiasi ...

                                               

Juozas Kėdainis

Baigė Kupiškio gimnaziją. 1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1945–1946 m. Kauno vidurinėje dailės mokykloje dėstė piešimą, 1946–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute – piešimą ir skulptūrą, 1951–1989 m. Lietuvos dailė ...

                                               

Vytas Kederys

Baigė Nemajūnų pagrindinę mokyklą, 1989 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorijos mokytojas. Nuo 1989 m. Nemajūnų pagrindinės mokyklos, Užuguosčio pagrindinės mokyklos, Birštono gimnazijos mokytojas, Nemajūnų dienos centro direktoriaus pa ...

                                               

Vaclovas Kedys

Mokėsi Skaudvilės vidurinėje mokykloje ir Klaipėdos mokytojų seminarijoje, dainavo choruose. Už vadinamąją antitarybinę veiklą 1950 m. gegužės 22 d. saugumo agentų suimtas, pusmetį kalintas ir nuteistas 25 metams. Stalinui mirus, bausmė sumažinta ...

                                               

Stasys Keinys

1959 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1968 m. filologijos mokslų kandidatas. 1966–1975 m. Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto, vėliau dar ir Šiaulių pedagoginio instituto, Vytauto Didžiojo universiteto dėst ...

                                               

Loreta Kekienė

1986 m. baigė Vilniaus Valstybinio universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą, ekonominės kibernetikos specialybės kursą ir įgijo ekonomisto matematiko kvalifikaciją. 2000–2001 m. mokėsi Pedagogų profesinės raidos centro Perkvalifi ...

                                               

Alfonsas Keliuotis

Brolis Juozas Keliuotis. Dukterys: Eglė, Rasa, Aušra Keliuotytės. Mokėsi Rokiškio gimnazijoje, Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. 1933–1940 m. dirbo J. Keliuočio redaguojamo ir leidžiamo žurnalo "Naujoji Romuva" redakcijos kore ...

                                               

Raimondas Keliuotis

1976 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, Šiaulių raj. Dirvonėnų mokyklos direktorius. Krikščionių demokratų sąjungos Šiaulių rajono skyriaus narys. 1990–1995 m. Šiaulių rajono tarybos deputatas. Moka rusų ir anglų kalbas. Sutuoktinė Lina, dukt ...

                                               

Johanas Ferdinandas Kelkis

Johanas Ferdinandas Kelkis – Mažosios Lietuvos pedagogas, poetas, spaudos ir raštijos darbuotojas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos pradininkų.

                                               

Antanas Kelmelis

Baigęs Kapčiamiesčio vidurinę mokyklą, 1959–1963 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Andrius Kairys. Mokydamasis dėstė muziką miesto I-ojoje vidurinėje mokykloje – internate. 1963–1966 m. tarnavo sovietinėje a ...

                                               

Povilas Kemėšis

Povilas Kemėšis – Lietuvos inžinierius elektrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Fabijonas Kemėšis

1890–1895 m. mokėsi Palangos progimnazijoje, 1895–1897 m. Liepojos gimnazijoje. 1897–1902 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1902–1907 m. Tauragės, 1907–1908 m. Subačiaus, 1908–1911 m. Vabalninko vikaras. 1911–1913 m. dirbo Vilniuje laikrašč ...

                                               

Kazys Kepalas

Baigęs Vilniaus II gimnaziją, 1912–1915 m. studijavo Peterburgo universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. 1915–1918 m. – lotynų ir senovės graikų kalbų mokytojas Vilniaus I gimnazijoje. Bendradarbiavo laikraštyje "Darbo balsas". 1919 m. iš ...

                                               

Paulina Keparutytė-Grigaliūnienė

1951 m. su tėvais ištremta į Sibirą. 1958 m. grįžusi į Lietuvą, 1959–1963 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos technikume. Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1963–1969 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konser ...

                                               

Augustinas Kepenis

Pirmasis muzikos mokytojas buvo K. Jovaiša. Baigęs Rokiškio vidurinę mokyklą, 1950 m. Augustinas įstojo į Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, kur pas P. Tamuliūną ir A. Račiūną mokėsi muzikos teorijos ir kompozicijos. 1953–1958 m. choro d ...

                                               

Rimvydas Kepežinskas

Iliustruoja knygas, kuria plakatus, kaligrafijas, estampus. Knygų iliustracijoms, plakatams, kaligrafijai būdinga šmaikštumas, spontaniškumas, estampams – minimali raiška, mįslinga nuotaika. Parodose dalyvauja nuo 1974 m. individualios parodos: L ...

                                               

Bronislava Kerbelytė

1958 m. baigė Maskvos M. Lomonosovo universiteto Filologijos fakultetą. 1989 m. filologijos mokslų daktarė. 1958–2000 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute nuo 1990 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Nuo 1995 m. dėsto V ...

                                               

Aldona Keturakienė

1973 m. baigė Lietuvos dailės instituto Kauno skyrių. 1967-1989 m. dirbo Kauno "Dailės" kombinate. 1990-1999 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Taikomosios keramikos ir stiklo katedros vedėja, 1999-2003 šio instituto direktorė, ...

                                               

Melonija Kiauleikienė

Melonija Gabrielė Kiauleikienė – Lietuvos gydytoja pediatrė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė,

                                               

Vytautas Kibildis

Vytautas Kibildis – interjero ir daiktų dizaineris, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros profesorius.

                                               

Edmundas Kibirkštis

1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1993 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1971–1981 m. dirbo Kauno politechnikos instituto mokslinio tyrimo sektoriaus "Vibrotechnika" laboratorijoje, nuo 1981 m. Kauno politechnikos institut ...

                                               

Benjaminas Kiburys

1948–1950 m. mokėsi Joniškėlio žemės ūkio technikume. 1957 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1959 m. K. Timiriazevo žemės ūkio akademiją Maskvoje. 1995 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1950–1959 m. dirbo Kavoliškio, Radviliškio ...