ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89


                                               

Aleksandras Krasnovas

1973 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete. 1981 m. filologijos mokslų kandidatas. 1974–1976 m. dirbo Literatūros muziejuje Kaune, 1979–1981 m. laikraščio "Literatūra ir menas" redakcijoje, 1981–1 ...

                                               

Fridis Krastinis

Fridis Krastinis – Lietuvos komunistinis veikėjas, vienas sovietinių represijų organizatorių ir vykdytojų.

                                               

Petras Kraujalis

Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, pašalintas už pravoslavų pamaldų nelankymą. 1908 m. baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. 1907 m. kunigas. Nuo 1908 m. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vikaras, 1911 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baž ...

                                               

Viktoras Kraunevičius

1932 baigęs vienų metų vargonininkų kursus Kaune, vargonininkavo ir vadovavo chorams Kuktiškėse, Viekšniuose 36 dalyvių bažnytinį chorą parengė 1938 dainų šventei Klaipėdoje ir Vilniuje. 1944–1945 vienos Vilniaus progimnazijos muzikos mokytojas i ...

                                               

Konstantinas Kregždė

1923–1926 m. Lietuvos Antrojo ir Trečiojo Seimų narys nuo Valstiečių liaudininkų. Žmona tautodailininkė, audėja Olga Užunarytė-Kregždienė 1912–2002 m., sūnus inžinierius, radijo sportininkas Algis Kregždė.

                                               

Lolita Kreivaitienė

1984 m. baigė Estijos dailės institutą Taline. Nuo 1985 m. dėsto Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultete iki 1989 m. Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumas, 1989–2000 m. Kauno aukštesnioji meno mokykla, nuo 2005 m. Dailės katedros ve ...

                                               

Juozas Kreivėnas

Iki 1927 mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, 1932 baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir 1942 Vilniaus pedagoginį institutą. 1942–1943 Vilniaus universitete studijavo istoriją. Muzikos mokėsi pas J. Kamaitį Marijampolėje, o vėliau m ...

                                               

Vincas Krėvė-Mickevičius

Vincas Krėvė-Mickevičius – Lietuvos prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas.

                                               

Petras Kriaučiūnas

Tėvai buvo pasiturintys valstiečiai. Baigė Vištyčio pradinę mokyklą, 1863–1871 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1871–1875 m. Seinų kunigų seminarijoje. 1875–1879 m. studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Peterburge pažintis su tuo metu st ...

                                               

Vaclovas Krikščiūnas

Lankė Ramoniškio septynmetę, 1966 m. baigė Šiaulėnų vidurinę mokyklą, 1971 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, anglų kalbos dėstytojas. 1971–1972 m. Kauno politechnikos instituto Užsienio kalbų katedros asistentas. 1972–1976 m. Radvil ...

                                               

Aldona Krikštaponienė-Pajadaitė

Augo muzikalioje šeimoje ir iš mažens pamėgo muziką. Baigusi Jūžintų septynmetę mokyklą, 1951–1955 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. M. Karka, o 1955–1960 choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstyb ...

                                               

Marijonas Krikštopaitis

1939 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1939–1942 m. dirbo gydytoju Kėdainiuose ir Eržvilke. 1942–1945 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. 1945–1948 m. Pastero stoties prie Higienos instituto Vilniuje gydytojas ir vedėjas. 1945–1990 ...

                                               

Tatjana Kriliuvienė

1980 m. baigė Vilniaus universitetą, romanų – germanų filologijos dėstytoja. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, 2010 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Šiauli ...

                                               

Emilija Kriščiūnaitė

Baigusi Lygumų Pakruojo r. vidurinės mokyklos devynias klases, 1970–1974 choro dirigavimo mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. B. Sližys. 1974–1979 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. K. Kaveck ...

                                               

Aleksandras Kriščiūnas

Aleksandras Kriščiūnas – Lietuvos fizioterapinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kardiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Kriščiūnas

1938 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1944–1948 m. Statybos projektavimo instituto vyr. konstruktorius. 1948–1951 m. statybos ministro pavaduotojas. 1951–1960 m. Miestų ir kaimo projektavimo instituto vyr. inžinierius. 1957 m. technikos mo ...

                                               

Elena Mikalauskaitė-Kriščiūnienė

Tėvas Kleopas Mikalauskas 1888–1971 – vargonininkas; buvo išvykęs į JAV ir Čikagoje mokėsi L. van Beethoveno konservatorijoje, o grįžęs į Lietuvą, daug metų vargonininkavo ir vadovavo chorui Raseiniuose. Motina Ona Paulikaitė-Mikalauskienė 1892–1 ...

                                               

Virginija Krivickienė

1970 m. baigė Plungės 3-ąją vidurinę mokyklą, 1975 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1975–2005 m. Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros dėstytoja. Skaito radijo žurnalistikos speckursą: radijo žurnali ...

                                               

Bronius Kryžius

1982 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, fizikos mokytojas. 1995–1997 m. Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 1997–2000 m. Mažeikių rajono savivaldybės meras. 2000–2003 m. UAB "Mažeikių būtų ūkis" direktoriaus pavaduotoj ...

                                               

Adolfas Krogertas

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, kur mokytojas J. Motiekaitis suteikė pirmąsias muzikos žinias ir paragino studijuoti muziką. 1945 m.– 1947 m. mokėsi skambinti fortepijonu Vilniaus muzikos mokykloje pas pianistę L. Keželytę. 1947 m.– 1952 m. choro di ...

                                               

Fricis Krūminis

1898 m. baigęs Irlavos mokytojų seminariją, grįžo dirbti pedagoginį darbą į gimtąjį kaimą. Susikūrus nepriklausomai Lietuvos Respublikai, Alkiškių pradinė mokykla dirbo pagal valstybinę programą, bet mokoma buvo latviškai. Tuo metu Alkiškiuose gy ...

                                               

Kazimieras Kruopis

Baigęs pradžios mokyklą, 1931–1936 mokėsi Pasvalio gimnazijoje, o 1937–1939 Dotnuvos technikos mokykloje. 1939 pašauktas į karinę tarnybą Kaune, kurį laiką grojo 7-ojo pulko pučiamųjų orkestre. 1940 dėl pablogėjusios sveikatos paleistas į atsargą ...

                                               

Raja Krupenina

1979 m. baigė Adutiškio vidurinę mokyklą, 1984 m. baigė Vilniaus universitetą, matematikos dėstytoja. Adutiškio vidurinės mokyklos matematikos, informatikos mokytoja. 2007–2015 m. Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja. 2004 m. Darbo par ...

                                               

Antanas Krutinis

1961 m. baigė Kauno politechnikos institutą, kelių inžinierius. 1971 m. technikos mokslų kandidatas, 1993 m. daktaras. 1961–1971 m. Kauno politechnikos instituto, nuo 1972 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto iki 1991 m. Vilniaus inžiner ...

                                               

Antanas Krutulys

Baigęs Ūdrijos pradžios mokyklą, 1901–1905 m. mokėsi Vimislino Lenkija mokytojų seminarijoje. Čia pramoko muzikos. Už aktyvų dalyvavimą demonstracijose ir anticarinės peticijos pasirašymą iš seminarijos buvo pašalintas. 1906 m. Bubelių kaime įkūr ...

                                               

Kazys Kšanas

Baigęs Grinkiškio vidurinės mokyklos devynias klases, 1954–1959 m. Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi groti trimitu dėst. M. Zasčiūrinskas ir choro dirigavimo dėst. V. Balsys. 1959–1964 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje ...

                                               

Romualdas Kubiakas

Romualdas Kubiakas – pedagogas, Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės profsąjungų, politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Teresė Kubilinskaitė

Gimė Viktoro ir Pranciškos Kubilinskių šeimoje. Šeima gyveno Aleksote, tėvai buvo namų savininkai, turėjo žemės. Namuose kalbėjo lenkiškai. Pirmoji mokytoja buvo jos motina, kuri paruošė ją į gimnaziją. Mokėsi Kauno Marijos gimnazijoje. Būdama de ...

                                               

Algimantas Antanas Kubiliūnas

1967 m. baigė Lietuvos konservatorijos A. Račiūno kompozicijos klasę. 1967–1970 m. dėstė Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių pedagoginiame institute, 1970–2003 m. – Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Nuo 1989 m. Lietuvos konserva ...

                                               

Ričardas Kubilius

1979 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2002 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1979 m. Kauno medicinos instituto 1989-1998 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas, dėstytojas, nuo 1995 m. Odontolog ...

                                               

Jonas Kubilius (1939)

Baigęs Biržų darbo jaunimo vidurinę mokyklą, 1961–1965 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos technikume dėst. E. Jakštienė. Mokydamasis vadovavo miesto vokaliniams ansambliams ir muzikos mokykloje dirbo koncertmeisteriu. 1965–1970 choro dirig ...

                                               

Kęstutis Kubilius

Tėvas Jonas Kubilius. 1976 m. baigė Vilniaus universitetą. 1981 m. matematikos mokslų daktaras, 1993 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1976 m. Matematikos ir kibernetikos instituto nuo 1990 m. Matematikos ir informatikos institutas inž ...

                                               

Rasa Kubiliūtė-Mauragienė

Baigė seselių Dominikonų pradžios mokyklą, o 1969 labai gerais pažymiais Cabros mergaičių gimnaziją ir lituanistinę mokyklą. Nuo septynerių metų pradėjo mokytis skambinti fortepijonu pirmoji mokytoja Vembris Clem Leske, o gavusi stipendiją, 1969– ...

                                               

Albertas Kublickas

Žmona Ona Kublickienė. 1946 baigė Vilniaus universitetą. 1957 m. biologijos mokslų kandidatas. 1944–1950 m. dėstė Kauno universitete iki 1946 m. Vytauto Didžiojo universitetas. 1951–1959 m. dirbo Biologijos institute, 1959–1962 m. Zoologijos ir p ...

                                               

Jūratė Kučinskaitė

1989 m. baigė Lietuvos konservatoriją, mokytojai Vytautas Venckus ir Liudas Šaltenis. Nuo 1987 m. dėsto B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Nuo 1991 m. veda laidas apie džiazą radijuje: 1991–1994 m. "Džiazo pasažai" radiofone "Vilniaus va ...

                                               

Arūnas Kučinskas

1992 m. baigė Vilniaus universitetą. 1998 m. fizinių mokslų daktaras. Nuo 1998 m. dirba Teorinės fizikos ir astronomijos institute; nuo 2004 m. vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000–2002 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. 1997 m. stažavo Tromso u ...

                                               

Jonas Kučinskas

1962 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1969 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. Nuo 1964 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstytojas, 1979–1984 m. Agronomijos fakulteto prodekanas, 1990–2000 m. Di ...

                                               

Vaidutis Kučinskas

Vaidutis Kučinskas – Lietuvos genetikas, akademikas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas. Vaidutis Kučinskas yra gerai žinomas žmogaus ir medicininės genetikos specialistas, i ...

                                               

Vytolis Kučinskas

1954 m. baigė Švėkšnos vidurinę mokyklą, 1955–1960 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, 1965–1967 m. – Kauno fizikinių techninių energetikos problemų instituto aspirantūroje. 1988 m. pedagogikos mokslų daktaras. 1954–1960 m. Klaipėdos r ...

                                               

Zita Aušrelė Kučinskienė

Vyras Vaidutis Kučinskas. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1988 m. medicinos mokslų daktarė. Nuo 1972 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 1988 m. Fiziologijos ir biochemijos katedros vedėja, 2002–2012 m. Medicinos fakulteto dekanė, nuo 19 ...

                                               

Aleksandras Kučiūnas

Mokydamasis Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, mokėsi skambinti ir pianinu, nuo 1929 m. jau akompanuodavo solistams ir chorui. 1932 m. baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno konservatoriją, kur studijavo fortepijoną pas prof. V. Ružinskj. Tuo pat ...

                                               

Vytautas Kudžma

Žmona balerina Sigita Vabalevičiūtė, duktė Rūta Kudžmaitė. 1965 m. baigė Maskvos choreografijos mokyklą, mokėsi pas rusų pedagogus – J. Kondratovą, N. Čerkaskają ir Piotrą Piestovą. Nuo 1965 m. Lietuvos operos ir baleto teatro šokėjas, nuo 1967 m ...

                                               

Arvydas Kukanauza

1983 m. baigė Maskvos valstybinį pedagoginį institutą, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1997 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę, humanitarinių mokslų bakalauro kval ...

                                               

Samuelis Kuklianskis

Samuelis Kuklianskis – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas kriminalistas ir kriminologas, MRU profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Bronius Kukšas

1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1962 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. 1953–1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1975–1985 m. Fizikos katedros vedėjas, nuo 1993 m. profesorius. Tyrė tirpalus ultragarsiniais m ...

                                               

Vladas Kulbokas

1927–1931 m. Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietuvos universitetas studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, prancūzų kalbą, pedagogiką. 1932–1942 m. mokytojavo Plungės, Pasvalio, Vilniaus gimnazijose. 1942–1944 m. dirbo Švietimo vadyboj ...

                                               

Pranas Kulikauskas

Gimė netoli Aukštadvario, gausioje Zigmo ir Antaninos Kulikauskų šeimoje. Mokėsi pradinėje ir vidurinėje mokykloje Aukštadvaryje, Alytaus valstybinėje gimnazijoje. Ją baigė 1934 m. 1935 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių moks ...

                                               

Romualdas Kulikauskas

1959 m. baigė Maskvos konservatoriją. 1959–1962 m. dėstė Kauno J. Naujalio meno mokykloje, griežė Kauno muzikinio teatro orkestre, 1962 m. – Lietuvos kameriniame orkestre. 1962–2000 m. dėstė Lietuvos konservatorijoje nuo 1992 m. Lietuvos muzikos ...

                                               

Leonardas Kulikauskas

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1958 m. technikos mokslų kandidatas. 1957–1961 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos, 1961–1993 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, nuo 1968 m. docentas.

                                               

Regina Volkaitė-Kulikauskienė

Regina Volkaitė-Kulikauskienė – Lietuvos archeologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė – korespondentė.