ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90


                                               

Dina Kuncevič

1924 m. baigusi Krymo universitetą dirbo gydytoja Ivanove, Ufoje. 1947–1976 m. Vilniaus universiteto dėstytoja; 1960 m. medicinos mokslų daktarė, nuo 1966 m. profesorė. Kartu dar ir Vilniaus respublikinės ligoninės Rentgeno skyriaus vedėja. Sukūr ...

                                               

Albinas Kuncevičius

1975 m. baigė Marijampolės J. Jablonskio gimnaziją, 1980 m. – Vilniaus universitetą. 1980–1988 m. dirbo Mokslinėje metodinėje kultūros paminklų apsaugos taryboje, Kultūros ministerijoje. 1988–1994 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto Archeologij ...

                                               

Stasys Kunčinas

1923 m. kartu su tėvais apsigyveno Lietuvoje, mokėsi Gruzdžių pradžios mokykloje, Šiaulių gimnazijoje. 1932 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, dirbo pradžios mokyklose. 1934 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1935 m. baigė Kauno karo mokyk ...

                                               

Eglė Kunčiuvienė

Tėvas Antanas Gudaitis, vyras Algimantas Kunčius. 1963 m. baigė muzikos pedagogiką Vilniaus pedagoginiame institute, 1974 m. dailės istoriją ir teoriją – Lietuvos dailės institute. 1962–1971 m. Vilniaus pedagoginio instituto Menų fakulteto koncer ...

                                               

Romas Kundelis

1975 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojas. Obelių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, nuo 2008 m. Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėjas verslui ir investicijoms. Nuo 2003 m. Liberalų ir centro sąjungos Rokiškio rajono ...

                                               

Zenius Kunigonis

Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktorius. 1993 m. Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių narys. 1997–2000 m., 2000–2003 m. ir 2003–2004 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys. Lietuvos mokytojų vadovų asociacijos tarybos narys, Aly ...

                                               

Algirdas Kuniutis

Istorikas. 1974 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą, 1979 m. Vilniaus pedagoginį institutą. 1979–1984 m. Ežerėlio vidurinės mokyklos mokytojas, 1984–1991 m. Klaipėdos Žalgirio sporto mokyklos direktorius. 1991–1996 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ...

                                               

Leonas Kuodys

1922 su kitais įkūrė "Meno kuopą". 1927 baigė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyrių. 1925–1927 dirbo žurnalo "Mūsų kalba", 1930 m. Panevėžyje leisto savaitraščio "Mūsų dienos" redakcijoje, 1937–1940 redagavo žurn ...

                                               

Jonas Kuodis

Jonas Kuodis – Lietuvos statybos inžinierius, vienas gelžbetonio tyrimų Lietuvoje pradininkų, technikos mokslų daktaras.

                                               

Limas Kupčinskas

Tėvas Juozas Kupčinskas, žmona Eugenija Kupčinskienė. 1976 m. baigė Kauno medicinos institutą, 2000 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1978 m. Kauno medicinos instituto nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas dėstytojas, 1990-200 ...

                                               

Eugenija Kupčinskienė

Sutuoktinis Limas Kupčinskas. 1975 m. baigė Vilniaus universitetą, 1980 m. – Maskvos universitetą. 2003 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1980 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos, 1991-2002 m. dar ir Vytauto Didžiojo universiteto dėst ...

                                               

Kazys Kupčiūnas

1903 m. baigė Panemunės pradžios mokyklą. 1904–1907 m. mokėsi Veiverių kunigų seminarijoje, 1909 m. baigė "Saulės" kursus. 1910–1914 m. mokytojavo Žemaičių Kalvarijos pradžios mokykloje. 1914–1919 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, buvo p ...

                                               

Zigmantas Kupliauskis

1950–1954 m. mokėsi Bugenių pradinėje mokykloje, 1954–1961 m. – Mažeikių vidurinėje mokykloje. 1961 m. įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, pasirinko radiofizikos specializaciją. 1962 m. po pirmojo kurso pašauktas į armiją tarnavo pa ...

                                               

Ona Kuprienė

1961 m. baigė Batakių vidurinę mokyklą, 1966 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja. 1966 m. Lentvario vidurinės mokyklos, 1967 m. Vilniaus 32–os vidurinės mokyklos mokytoja. 1968–1972 m. Zibalų aštuo ...

                                               

Aleksandras Vytautas Kupstas

Aleksandras Vytautas Kupstas – Lietuvos teatro aktorius, režisierius. Dukros - aktorės Lidija Kupstaitė ir Aldona Kupstaitė-Vancevičienė.

                                               

Algimantas Jonas Kuras

Tapo daugiausia natiurmortus "Natiurmortas su elektros plytele" 1972 m. ir peizažus "Elektros įvadas" 1978 m., dažnai šie žanrai suliejami į vieną, rečiau – figūrines kompozicijas "K. Geležinkelio stotyje" 1972 m. Kūrybai būdingas deromantizuotas ...

                                               

Inesa Kurklietytė

1987 m. baigė Šiaulių 12-ąją vid. mokyklą, 1990 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos Menų fakultetą, teatro režisūros specialybę. 1993–1997 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje LMTA studijavo kino režisūrą. Stažavosi Paryžiaus ...

                                               

Vytautas Kurklinskas

Iš tėvo vargonininko išmokęs vargonuoti, kurį laiką vargonininkavo Marijampolėje, Alytuje ir Leliūnuose Utenos raj. 1944 m. pradėjo dėstyti muziką ir dainavimą Alytaus žemės ūkio mokykloje. Eksternu išlaikęs egzaminus iš vidurinės mokyklos kurso, ...

                                               

Aleksandras Kuršaitis

Dėdės Fridricho Kuršaičio globojamas Karaliaučiaus universitete studijavo lietuvių, vokiečių, klasikines kalbas. 1882–1922 m. mokytojavo Tilžės gimnazijoje, joje vadovavo ir lietuvių kalbos seminarui. 1898–1925 m. Lietuvių literatūros draugijos p ...

                                               

Marijona Kušleikaitė

1962 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1990 m. biologijos mokslų daktarė. 1962–1964 m. dirbo Nedzingės vidurinėje mokykloje. Nuo 1964 m. Kauno medicinos instituto, dab. Kauno medicinos universitetas mokslo darbuotoja, 1964–1970 m. dirbo Cent ...

                                               

Stasys Kutkevičius

1950 m. baigė Kauno universitetą. 1972 m. chemijos mokslų daktaras 1948–1952 m. dėstė Kauno kooperacijos technikume, nuo 1951 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1992 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, nuo 1977 m. profesorius.

                                               

Ernestas Kutorga

Tėvas Viktoras Kutorga. 1984 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1991 m. biologijos mokslų kandidatas. Nuo 1981 m. dirba Botanikos institute, nuo 1998 m. Mikologijos laboratorijoje. Nuo 1992 m. Vilniaus universiteto dėstytojas; nuo 1998 m. do ...

                                               

Jurgis Kutra

Lankė Biržų pradžios ir Bauskės viduriniąją mokyklą. Jas baigęs ir įgijęs mokytojo teises, trumpą laiką mokytojavo Žagarės pradžios mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metu mobilizuotas ir išsiųstas į Rusiją. Voroneže lankė Martyno Yčo suorganizuo ...

                                               

Stanislovas Kuzma

Kūrė iš akmens, medžio, metalo, dažnai derino kelias medžiagas, naudojo polichromiją. Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų, mažųjų formų skulptūrų, skulptūrinių portretų prof. Vytautas Sirvydis, 1980 m., antkapinių paminklų, memorialų, medalių. Kūrinia ...

                                               

Vladas Kuzma

1914–1918 m. studijavo Tartu universitete. 1918–1920 m. dirbo Panevėžio ligoninėje. 1920 m. atvykęs į Kauną įsidarbino gydytoju ordinatoriumi Valstybinėje miesto ligoninėje, lankė Aukštuosius kursus, dėstė Gailestingųjų seselių kursuose be atlygi ...

                                               

Zigmas Kuzmickis

Zigmas Kuzmickis – Lietuvos literatūros ir kalbos tyrinėtojas, pedagogas, filologijos mokslų kandidatas.

                                               

Irena Kuzmienė-Gokaitė

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo vargonininko Albino Goko 1899–1957. Jis buvo J. Naujalio mokinys, vargonininkavo Antušavoje bažnytinį chorą parengė 1928 visos Lietuvos dainų šventei Kaune, Pagiriuose, Dotnuvoje, Skapiškyje ir Kupiškyje. Abi ...

                                               

Vida Kuzminskienė-Idzelytė

1966–1970 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio pedagoginėje muzikos mokykloje dėst. E. Jakštienė, kartu vadovavo Panevėžio rajono ir miesto vokaliniams ansambliams. 1970–1978 su pertrauka choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatori ...

                                               

Jonas Kuzminskis

1927–1933 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1933–1941 m. dirbo žurnale "Žiburėlis", bendrovėje "Spaudos fondas", spaustuvėje "Spindulys". Nuo 1941 m. Vilniaus dailės mokyklos, 1941–1944 m. Vilniaus dailės akademijos, 1944–1951 m. Vilniaus dailės in ...

                                               

Aldona Kvedaraitė

Pas J. Maskolaitį pramokusi skambinti fortepijonu ir sidabro medaliu baigusi Šakių darbo jaunimo vidurinę mokyklą, 1954–1959 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. P. Bekerio klasė. Nuo 1959 rudens Klaipėdos S. Ši ...

                                               

Audronis Kazimieras Kvedaras

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1973–1974 m. Stažavo Čekijos technikos universitete Prahoje, 1977–1979 m. – Londono universiteto Karališkajame mokslo ir technologijų koledže, 1985 m. – Maskvos inžineriniame statybos institute. 2000 m ...

                                               

Bronislavas Kvedaras

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1967 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1959 m. dirbo Fizikos ir matematikos institute, 1967–1977 m. Programavimo ir uždavinių sprendimo sektoriaus vadovas. 1977–2003 dirbo Matematikos ir informa ...

                                               

Juzef Kvetkovskij

1957 m. baigė Versekos vidurinę mokyklą lenkų dėstomąja kalba. Studijavo Naujosios Vilnios mokytojų institute, 1964 m. baigė Leningrado A. Gerceno pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos istorijos mokytojo specialybę. Naujosios Vilnios, Vi ...

                                               

Gediminas Kviklys

Tėvas Vladas Kviklys. Baigė Lietuvos konservatoriją: 1969 m. Stasio Vainiūno fortepijono, 1973 m. Leopoldo Digrio vargonų klases. 1986–1987 m. stažavo Prahos muzikos akademijoje pas Zuzana Ružičkovą. Tobulinosi tarptautiniuose meistriškumo kursuo ...

                                               

Mečislovas Kviklys

Brolis Vladas Kviklys, sūnūs Algimantas Kviklys ir Rimantas Kviklys, dukra Danguolė Kviklytė-Karkalienė. 1918 m. baigęs Voronežo gimnaziją mokytojavo Dulių Degučių valsčius, Zarasų apskritis pradžios, vėliau – Salų Kamajų valsčius žemės ūkio moky ...

                                               

Vladas Kviklys

Vladas Kviklys – Lietuvos gydytojas higienistas, medicinos mokslų daktaras, publicistas, redaktorius. Mokyklinės higienos pradininkas Lietuvoje.

                                               

Benediktas Labanauskas

1929 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1960 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1929–1931 m. dirbo girininku Šiaulių ir Raseinių miškų urėdijose, 1931–1933 m. – Miškų departamente, 1933–1941 m. – medienos apdirbimo įmonėse Viešvilėje, Klaipėdoje. 1945– ...

                                               

Petras Labeckis

Mokėsi Kuršėnų ir Raseinių vidurinėse mokyklose, o 1967 baigė Gudžiūnų Kėdainių r. vidurinę mokyklą. 1969–1973 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dirigavimą dėstė J. Kavaliauskas ir F. Viskantas. 1973–1977 Kėdainių 1- ...

                                               

Janina Labeikienė

1979 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktorė. 1991 m. Lietuvių tautininkų sąjungos narė. 2000–2003 m., 2003–2004 m. ir 2011 m. Akmenės rajono savivaldybės ...

                                               

Vitas Labutis

1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1994 m. habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. 1957–1966 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1966–1972 m. Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto dėstytojas, 1968–1972 m. Lietuvių k ...

                                               

Stefanija Ladigienė

Stefanija Paliulytė-Ladigienė – Lietuvos visuomenės veikėja, ateitininkė, pedagogė, publicistė, tremtinė.

                                               

Leonas Lagauskas

Mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje. 1949–1952 m. LSSR dailės instituto Tapybos ir Grafikos fakultetuose studijavo tapybą, grafiką, 1958 m. Leningrade baigė Iljos Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutą. Nuo 1961 m. Lietuvos da ...

                                               

Aleksandras Laikūnas

Aleksandras Laikūnas – Lietuvos mokytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, redaktorius.

                                               

Vaclovas Lakis

Brolis Juozas Lakis. 1971 m. baigė Vilniaus universitetą. 1990 m. ekonomikos mokslų daktaras. 1993 m. stažavo Teksaso, Londono Temzės slėnio universitetuose, Norvegijos registruotų auditorių institute. 1971–1977 m. Finansų ministerijos vyresnysis ...

                                               

Albertas Lamauskas

1962 m. baigė Kauno politechnikos institutą KPI. 1962-1965 m. dirbo KPI, 1965–1967 m. Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale. Nuo 1968 m. Kauno technologijos universiteto KTU Architektūros ir statybos instituto iki 1991 m. Lietuvos ...

                                               

Jurgis Lampsatis

1927–1933 m. lankė Klaipėdos mokytojų seminariją, kur mokėsi muzikos pas Vilių Bajorą, V. Voską ir kitus pedagogus. Baigęs studijas, 1934–1939 m. dėstė muziką ir vadovavo gimnazijos bei evangelikų bažnyčios chorams Šilutėje. 1940–1944 m. mokytoja ...

                                               

Austėja Landsbergienė

Austėja Landsbergienė baigė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnaziją, 1999 m. Vilniaus universitete - norvegų filologijos bakalauro studijas. 2001 m. Vilniaus universitete baigė švietimo vadybos magistro, 2003 m. JAV valstybiniame Fremingemo koledže a ...

                                               

Vaidas Lankauskas

1989 m. baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą, 1994 m. Vilniaus pedagoginį universitetą, bendrojo lavinimo mokyklos istorijos mokytojas, 2006 m. Kauno technologijos universitete baigė vadybos ir verslo administravimą. Partijos LSDP Utenos rajono sk ...

                                               

Alfredas Lankauskas

1958–1968 m. mokėsi Vilniaus 7-ojoje vidurinėje mokykloje. 1968–1973 m. Vilniaus universitete studijavo radiofiziką. 1983 m. baigė tikslinę aspirantūrą Kauno politechnikos institute, apgynė daktaro disertaciją. 1990 m. baigė informacinių technolo ...

                                               

Algis Lankelis

1989 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1993–1996 m. dėstė Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje, 1998–2000 m. dirbo Šiuolaikinio meno centre, nuo 2001 m. J. Vienožinskio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, nuo 2003 m. direktorius. P ...