ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92


                                               

Stasys Lisauskas (1927)

Stasys Lisauskas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo viršininko adjutantas, Narimanto kuopos agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas.

                                               

Nijolė Lisevičienė

1977 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 2002 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė profesinio mokymo vadybą. Trakų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos švietimo centro direktorė. Seimo nario J. L ...

                                               

Juozas Listopadskis

Juozas Listopadskis – Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, vėliau TSRS kariuomenės pulkininkas, pedagogas.

                                               

Vladas Litefskis

1938 m. baigęs Vytauto Didžiojo universitetą 1940-1944 m. jame dirbo ir dėstė. 1944 m. emigravo į Vokietiją. 1946-1951 m. mokytojavo Greveno, Blombergo ir Augustdorfo lietuvių gimnazijose, buvo Greveno Vokietijos lietuvių bendruomenės apylinkės p ...

                                               

Juozas Liūdžius

1911 m. baigė Marijampolės gimnaziją, įstojo į Peterburgo universitetą. Po metų persikėlė į Maskvą ir 1916 m. baigė teisės studijas Maskvos universiteto Teisės fakultete. Studijų metais bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. 1918 m. lapkričio mėn. ...

                                               

Ipolitas Liutostanskis

Gimė 1835 m. gruodžio 28 d. Šiauliuose. 1855 m. įstojo į Kauno augustijonų vienuolyną. 1857 m. išsiųstas dirbti į Varnius. 1864 m. buvo apkaltintas 1863 m. sukilimo metu pasisakęs prieš carinę valdžią ir už tai buvo nuteistas kalėti, nors iš tikr ...

                                               

Tamara Lochankina

1974 m. baigė Novgorodo pedagoginį institutą, anglų ir vokiečių kalbų mokytoja. 1974–1991 m. Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinės mokyklos anglų ir vokiečių kalbų mokytoja. 1991 m. nevalstybinės specialiosios pagrindinės mokyklos "Svetliačiok" stei ...

                                               

Vytautas Lomsargis (1933)

1951 m. baigė Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos 9 klases, 1953 m. – Klaipėdos pedagoginę mokyklą, 1966 m. – Vilniaus universitete žurnalistikos specialybę. 1953–1962 m. mokytojavo Varnių ir Pagėgių rajono mokyklose. 1962–1969 m. Šilutės rajo ...

                                               

Algimantas Lopas

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš vargonininkų J. Dragūno ir Juozo Pėželio. Vėliau mokėsi Kauno 8-ojoje gimnazijoje ir kurį laiką dirbo koncertmeisteriu Valstybės teatre. 1946–1950 m. Klaipėdos muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu dėst. ...

                                               

Laurynas Vakaris Lopas

Laurynas Vakaris Lopas – choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, muzikos profesorius. Algimanto Lopo sūnus. Žmona Regina Lopienė.

                                               

Viktoras Lujanas

1951 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1966 m. apgynė disertaciją "Radioaktyvių izotopų taikymo oro masių dinamikos tyrimuose klausimu", fizikos mokslų kandidatas. 1995 m. apgynė disertaciją "Kosmogeniniai radionuklidai ir jų panaudojimas a ...

                                               

Kazimieras Lukauskas

1968 m. baigė Raseinių raj. Girkalnio vidurinę mokyklą. 1973 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą. 1993 m. apgynė disertaciją, 1994 m. veterinarijos mokslų kandidatas. Stažavo 1990 m. Vokietijoje, 1992 m. Prancūzijoj ...

                                               

Česlovas Lukenskas

1984 m. baigė saksofono specialybę Lietuvos konservatorijoje. 1984–1987 m. dėstė Karmėlavos vidurinėje mokykloje, 1987–1992 m. – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje. 1992–1996 m. Kauno estetinio lavinimo mokyklos "Anima" direktorius, 1999–2000 ...

                                               

Mikalojus Lukinas

Mikalojus Lukinas – Lietuvos miškininkas, biomedicinos mokslų daktaras. Lietuvos ąžuolynų puoselėtojas.

                                               

Rapolas Lukoševičius

1967–1971 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1971–1985 m. Kupiškio vaikų muzikos mokyklos mokytojas, 1986–1987 m. direktorius, 1987–1992 m. Kupiškio kultūros skyriaus vedėjas, 1994–1995 m. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir švie ...

                                               

Saulius Lukošiūnas

1985 m. Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos filiale baigė teatro režisūrą, pedagogiką. Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos vyr. mokytojas. Lietuvos liberalų sąjungos, 2002 m. Liberaldemokratų partijos narys. 2000–2003 m. ir 2006–2007 m. ...

                                               

Juozas Vaclovas Lukoševičius

Juozas Vaclovas Lukoševičius d. Bikiškės dvare, Vilniaus gubernija, dab. Medininkų seniūnija – 1928 m. spalio 20 d. Vilnius. Palaidotas Rasų kapinėse) – žymus Lietuvos geologas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Kęstutis Lukoševičius

Kęstutis Lukoševičius – Lietuvos ir Panevėžio miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Donatas Lukoševičius

1955 m. baigė Varnių vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė LSSR dailės institutą. 1961–1966 m. Telšių taikomosios dailės technikumo dėstytojas. 1966–1971 m. Šiaulių miesto vyriausiasis dailininkas. 1973–2002 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. ...

                                               

Telesforas Lukoševičius

Gimė 1926 m. birželio 30 d. Palašmenyje. 1950 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto fizikos-matematikos fakultetą. Nuo 1956 m. dirbo Joniškėlio mokyklos fizikos ir matematikos mokytoju. 1960 m. baigė esperanto kalbos kursus. Joniškėlyje įkūrė es ...

                                               

Morta Lukošytė

Nuo 1912 m. dalyvavo visuomeninėje veikloje, priklausė ateitininkų ir pavasarininkų draugijoms. Iki 1915 m. gyveno ir dirbo tėvų ūkyje, po to persikėlė į Vilnių, kur lankė vakarinius pedagogikos kursus. 1916 m. baigė Panevėžio "Saulės" seminariją ...

                                               

Giedrė Lukšaitė-Mrazkova

Tėvai Kazimieras Lukša ir Meilė Lukšienė, sesuo Ingė Lukšaitė. 1967 m. baigė Lietuvos konservatorijos L. Digrio fortepijono ir vargonų klases, 1970 m. – Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos aspirantūrą, L. Roizmano vargonų klasę. 1967–1976 m. mo ...

                                               

Ingė Lukšaitė

Tėvas Kazimieras Lukša, motina Meilė Lukšienė, brolis Rimtis Lukša, sesuo Giedrė Lukšaitė-Mrazkova, išsiskyrusi. Vaikai Julija Ikamaitė 1967 ir Austėja Ikamaitė 1973. 1962 m. Vilniaus universitete baigė istorijos specialybę. 1972 m. istorijos mok ...

                                               

Marija Lukšaitė-Savickienė

Baigusi Joniškio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1964–1968 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Bronius Sližys. 1980–1985 m. neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdo ...

                                               

Irena Lunskienė

1973 m. baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, 2000 m. Kauno technologijos universitete baigė viešąjį administravimą, magistrė. 1973–1975 m. Miestų statybos projektavimo instituto dispečerė, 1976– ...

                                               

Kęstutis Lupeikis

1985 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, architektas. 2004 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1985–1987 m. dirbo Kolūkių statybos projektavimo institute Vilniuje, 1987–1991 m. Prienų raj. vyr. architektas. 1990 m. Prienuose įkūrė arch ...

                                               

Antanas Maceina

1944 m. pasitraukė į Vakarų Europą. Žmona su trim vaikais liko Lietuvoje. Nuo 1949 m. gyveno Vokietijoje, Viurcburge, vedė filosofijos seminarą. 1956 m. pradėjo dėstyti rusų filosofiją ir Rytų Europos dvasios istoriją Fribūro universitete, 1959 m ...

                                               

Augustinas Maceina

Tėvas Antanas Maceina. 1961 m. baigė Lietuvos konservatoriją, mokytoja Aldona Dvarionienė. 1961–1964 m. Lietuvos televizijos ir radijo lengvosios muzikos orkestro pianistas. 1964–1966 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. 1966–1967 m. Čitos, ...

                                               

Vera Macienė

1981 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorijos mokytoja. Šilalės vaikų ir jaunių sporto mokyklos trenerė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokytoja. 2007–2011 m. Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja, nuo 2011 m. Šilalės rajono ...

                                               

Vigirdas Mackevičius

Tėvas Jonas Mackonis-Mackevičius, motina Liudmila Mackonienė-Mackevičienė, senelis Afanasijus Kazanas. Baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1987 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Nuo 1972 m. ...

                                               

Vytautas Mackevičius

1923–1928 m. mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1928–1935 m. studijavo Kauno meno mokykloje pas Petrą Kalpoką ir Vladą Didžioką. Buvo kairiųjų pažiūrų, 1932 m. Lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos narys, 1933–1935 m. LKP narys. 1934–193 ...

                                               

Gražina Mackonienė

1994 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, lituanistė. Ignalinos raj. Naujojo Daugėliškio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Ignalinos rajono skyriaus narė. Nuo 2011 m. Ignalinos raj ...

                                               

Irena Mačerinskienė

1972 m. baigė Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakultetą, 1988 m. – Maskvos universiteto aspirantūrą. 1988 m. ekonomikos mokslų kandidatė. 1972–1974 m. Specialiojo konstravimo technologinio biuro inžinierė–ekonomistė. 1974–197 ...

                                               

Juozas Mačernis

Mokėsi Palangos progimnazijoje, Liepojos, Gomelio gimnazijose. 1924-1925 m. studijavo Ženevos pedagoginiame institute, 1927 m. baigė Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Lietuvių spaudoje bendradarbiavo nuo 1908 m. 1925-1926 m. ...

                                               

Feliksas Mačianskas

Feliksas Stanislovas Mačianskas – Lietuvos filosofas, pedagogas, žurnalistas, redaktorius, ateizmo propaguotojas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Benediktas Mačikėnas

Pirmąsias muzikos žinias gavo 1928–1931 m. iš vargonininko Petro Sližio Traupio miestelyje ir iš Juozo Meškelės, mokydamasis Ukmergės gimnazijoje. 1938 m. įstojo į Kauno konservatoriją ir dvejus metus mokėsi vargonuoti pas Aleksandrą Kačanauską i ...

                                               

Jonas Mačiulis (1937)

Jonas Mačiulis – Lietuvos filosofas, švietimo ir kultūros darbuotojas, ateizmo propaguotojas, lietuviškųjų spaudos slapyvardžių tyrinėtojas.

                                               

Julius Mačiulis

1940–1944 m. Kauno konservatorijoje pas Aleksandrą Kačanauską studijavo dainavimą. Išmokęs vargonuoti vargonininkavo Kaune, statė operetes ir kitus muzikinius veikalus. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1949 m. studijavo aukštojoje muzikos mok ...

                                               

Kęstutis Mačiulis

1978 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, fizikos mokytojas. Kaimo pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, švietimo skyriaus inspektorius, vedėjas. Nuo 2004 m. VšĮ "Joniškio rajono verslo informacijos centras" direktorius. Darbo ...

                                               

Jefremas Maiminas

Jefremas Maiminas – Lietuvos ir Rusijos ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Leonido Kantorovičiaus sekėjas. Vienas matematinių metodų taikymo ekonominiams tyrimams Lietuvoje pradininkų.

                                               

Genovaitė Gokaitė-Maironienė

Tėvas Albinas Gokas 1899–1957 buvo vargonininkas – Juozo Naujalio mokinys, vargonininkavo Antašavoje bažnytinį chorą parengė 1928 m. visos Lietuvos dainų šventei Kaune, Pagiriuose, Dotnuvoje, Skapiškyje ir Kupiškyje. Abi dukterys – Irena ir Genov ...

                                               

Antanas Makačinas

Privačiai mokėsi bendrojo lavinimo dalykų ir lankė vargonininkų kursus. 1929 m. Klaipėdos muzikos mokykloje – konservatorijoje įgijo muzikos mokytojo cenzą. 1930 m. eksternu baigė Giedraičių progimnaziją, 1935–1936 m. stažavo Vienos muzikos akade ...

                                               

Gintaras Makarevičius

1994 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė tapybą, nuo 1995 m. joje dėsto. Žmona rašytoja, menotyrininkė Aneta Anra Makarevičienė, sūnus Kristianas Adomas gimęs 2017. Tapybos darbų paroda "Titanike"

                                               

Vytautas Vincentas Makarevičius

Vytautas Vincentas Makarevičius – Lietuvos inžinierius mechanikas, šilumininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Kęstutis Makariūnas

Kęstutis Makariūnas – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, eksperimentinės branduolio fizikos Lietuvoje pradininkas.

                                               

Zenona Makarskaitė-Zakienė

Baigusi Dusetų K. Būgos vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1956–1960 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. Antanas Ilčiukas, 1960–1965 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje ...

                                               

Stasys Makauskas

1952–1953 m. dirbo laikraščio "Raudonoji žvaigždė" redakcijoje Vilniuje. 1954 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1969 m. apgynė disertaciją iš lietuvių spaudos istorijos, istorijos mokslų kandidatas. 1957–1983 m. Vilniaus universiteto Ž ...

                                               

Nijolė Makštutienė

Nijolė Makštutienė – pedagogė, mokytoja metodininkė, Lietuvos ir Alytaus miesto politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Antanas Makštutis

Antanas Makštutis – Lietuvos inžinierius mechanikas, technologas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Ričardas Makuška

1979 m. baigė Vilniaus universitetą. 1984 m. chemijos mokslų kandidatas. Nuo 1979 m. Vilniaus universiteto mokslo darbuotojas, nuo 1991 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Polimerų chemijos katedros vedėjas; nuo 2004 m. profesorius. 1986 ...