ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93


                                               

Arvydas Malonaitis

1976 m. baigė Griškabūdžio vidurinę mokyklą, 1981 m. Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultete įgijo istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją "Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje tipo ...

                                               

Viktoras Mamontovas

Viktoras Mamontovas – Lietuvos gydytojas rentgenologas ir radiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, vienas elektroradiografijos pradininkų Lietuvoje.

                                               

Vitas Manelis

Sūnus Juozas Manelis. 1932 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1939 m. agronomijos daktaras. Nuo 1932 m. Žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1941–1944 m. prorektorius; nuo 1941 m. docentas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 m. Pabaltijo universi ...

                                               

Juozas Maniukas

1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1950 m. biologijos mokslų kandidatas. 1941–1948 m. ir 1950–1958 m. Vilniaus universiteto dėstytojas; nuo 1946 m. docentas. 1949–1959 m. dirbo Biologijos institute, 1956–1959 m. Hidrobiologijos sektoria ...

                                               

Romualdas Mankus

1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1966 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. Nuo 1966 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas mokslo darbuotojas, nuo 1968 m. ir dėstytojas; nuo 1977 m. docentas. Moksl ...

                                               

Eugenijus Manomaitis

1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, stažavo Švedijoje. 1940 m. suprojektavo Šiaulių prekybos instituto dab. Šiaulių universitetas rūmus, prižiūrėjo jų statybą, vadovavo Panevėžio cukraus fabriko statybai. 1941–1944 m. bendrovės "Statyba" ...

                                               

Rūta Marcinkevičienė

1981 m. baigė anglų filologiją Vilniaus universitete. 2002 m. habilituota humanitarinių mokslų daktarė, habilitacijos darbas – "Tekstynų lingvistika ir lietuvių kalbos vartosena". 1981-1990 m. Lietuvos veterinarijos akademijos, nuo 1990 m. Vytaut ...

                                               

Albinas Jonas Marcinkevičius

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1988 m. technikos mokslų daktaras. 1959–1962 m. dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos Specialiajame konstravimo biure, 1962–1964 m. LTSR liaudies ūkio tarybos Projektavimo konstravimo biuro vyriau ...

                                               

Mykolas Marcinkevičius

Buvo jauniausias keturių vaikų šeimoje. Mokėsi Andrioniškio rusiškoje pradžios mokykloje, 1908–1912 m. privačioje gimnazijoje. 1912–1913 m. gyveno Maskvoje, išlaikė vaistininko mokinio egzaminus. 1913–1914 m. dirbo įvairiose Rusijos miestų vaisti ...

                                               

Audronė Marcinkevičiūtė

1962–1966 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Jonas Januškevičius. Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1965–1970 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. Nadeždos Kazakauskienės klasė ...

                                               

Ramunė Marcinkevičiūtė

Ramunė Marcinkevičiūtė – Lietuvos teatrologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Sigitas Juozas Marčiukaitis

Sigitas Juozas Marčiukaitis – Lietuvos inžinierius statybininkas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Jonas Gediminas Marčiukaitis

Jonas Gediminas Marčiukaitis – Lietuvos statybos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Danutė Marčiulionienė

Elena Danutė Petronytė-Marčiulionienė – Lietuvos biologė ekologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, radioekologinių tyrimų pradininkė Lietuvoje.

                                               

Aleksandras Marčiulionis

Žmona Eleonora Marčiulionienė. 1930–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, mokytojai Juozas Zikaras, Jonas Mikėnas. 1938–1944 m. dėstė Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Freiburge su kitais įkūrė Dailės ir a ...

                                               

Gražina Mareckaitė

1961 m. baigė lietuvių filologiją Vilniaus universitete. 1961–1965 m. dirbo savaitraščio "Literatūra ir menas" redakcijoje. 1965–1969 m. Jaunimo teatro Vilniuje, 1976–1980 m. Šiaulių dramos teatro literatūros skyriaus vedėja. 1970–1976 m. Liaudie ...

                                               

Antanas Marijošius

Iš pradžių vargonuoti mokėsi pas vargonininką Igną Lukošių Raseiniuose, 1899–1901 m. lankė Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Nuo 1902 m. vargonininkavo lietuvių parapijoje Carskoje Selo netoli Peterburgo. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą varg ...

                                               

Vytautas Marijošius

1912–1919 m. su tėvais gyveno Rusijoje. Iš pradžių mokėsi Jekaterinburgo, o grįžęs į Lietuvą – Telšių gimnazijoje. Muzikos pagrindus gavo iš tėvo Antano Marijošiaus – muzikos mokytojo ir chorvedžio. 1924–1928 m. Klaipėdos konservatorijoje mokėsi ...

                                               

Vytautas Markauskas

1976 m. baigė Vilniaus aukštąją priešlėktuvinės gynybos mokyklą, 1988 m. Leningrado Užnugario ir transporto karo akademiją. 1976–1979 m. tarnavo radiolokacijos centruose Smolenske, 1979–1983 m. – priešlėktuvinės gynybos dalinio vadu Šaikovskoje K ...

                                               

Pranas Markauskas

1920 m. pradėjo lankyti Lyduokių pradžios mokyklą, o vėliau mokėsi Ukmergės gimnazijoje, pas vietos vargonininką išmoko vargonuoti. 1932 m. įstojo į Kauno muzikos mokyklą nuo 1933 m. konservatorija, kur vargonuoti jj mokė Juozas Naujalis, harmoni ...

                                               

Zofija Ona Markienė

1949 m. baigė Molėtų gimnaziją, 1949–1955 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. 1955–1958 m. Vabalninko ligoninės vyr. gydytoja, sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. 1958–1978 m. Kauno medicinos instituto mokslo darbuotoja. 1960– ...

                                               

Hamletas Vladislavas Markšaitis

1962 m. baigė Maskvos universitetą. 1999 m. apgynė disertaciją "P - plėtinių su dviem išsišakojimo taškais Galua grupės", fizinių mokslų daktaras. Nuo 1965 m. Vilniaus universiteto Tikimybių ir skaičių teorijos katedra. Nuo 2008 m. Mykolo Romerio ...

                                               

Eimutis Markūnas

1971-74 m. mokėsi Kauno keturmetėje vaikų dailės mokykloje, 1974-78 m. – Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume. 1978-83 m. studijavo Valstybiniame dailės institute dabar VDA. Parodose dalyvauja nuo 1983 m. Nuo 1990 m. – Lietuvos dailininkų ...

                                               

Pranas Markūnas

Pranas Markūnas – Lietuvos statybos inžinierius, gelžbetonio konstrukcijų projektavimo ir statybos Lietuvoje vienas pradininkų. Šiuo metu gelžbetonis laikomas vienas svarbiausių statybinių medžiagų.

                                               

Raimundas Markūnas

1977 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą, pedagogas – baletmeisteris. Prienų Kultūros centro Balbieriškio kaimo seklyčios, Prienų kultūros centro jaunimo šokių ansamblis "Trapukas", šokių kolektyvo "Ringis" ir kitų b ...

                                               

Romanas Martavičius

1968 m. baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą. 1997 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1970–1987 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto, 1987–1990 m. – Kauno politechnikos instituto Vilniaus fakulteto, nuo 1991 m. V ...

                                               

Vytautas Martinaitis (1949)

Vytautas Martinaitis – Lietuvos šilumos energetikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Antanas Martinaitis (1939)

Tėvas Jonas Martinaitis. 1964 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojas Antanas Gudaitis. Nuo 1969 m. dėstė Kauno vaikų dailės mokykloje nuo 1996 m. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla.

                                               

Marijonas Martynaitis

Marijonas Martynaitis – Lietuvos statybinių medžiagų technologas, pedagogas, sovietinis komjaunimo bei partinis veikėjas, technologijos mokslų daktaras.

                                               

Boleslovas Martinėnas

1946 m. baigė Kauno universitetą. 1959 m. technikos mokslų kandidatas, 1993 m. technologijos mokslų daktaras. 1951–1993 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1964–1968 m. Lengvosios pramonės fa ...

                                               

Raimondas Regimantas Martinėnas

1965-1971 m. studijavo Lietuvos dailės institute, baigė jį 1997 m. Nuo 1995 m. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas. 1978-1981 m. Jaunųjų dailininkų susivienijimo pirmininkas.

                                               

Gintaras Martinionis

1976 m. baigė Kauno S.Žuko taikomosios dailės technikumą, 1980–1985 m. studijavo Vilniaus dailės institute. 1978–1980 m. – Šiaulių reklamos biuro dailininkas. Nuo 1985 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytojas. ...

                                               

Vytautas Martinkus

Vytautas Martinkus – inžinierius, filosofas, Lietuvos rašytojas, literatūros kritikas, literatūrologas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

                                               

Nikodemas Martinonis

Muzikos mokė Panemunio ir Rokiškio vargonininkai P. Rasimas ir M. Milaknis, o 1908–1910 m. – Juozas Naujalis Kaune. Nuo 1907 m. vargonininkavo Čedasuose, Joniškyje, Parėčėje ir Nestaniškyje. Vilniuje išlaikęs keturių gimnazijos klasių egzaminus, ...

                                               

Stanislovas Algimantas Martišius

1954 m. baigė Eržvilko vidurinę mokyklą, 1959 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1966 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute apgynė disertaciją "Koreliacijos metodo panaudojimas tiriant darbo našumą pramonėje", ekono ...

                                               

Feliksas Martišius

Užaugo šešių vaikų šeimoje, anksti neteko tėvo, todėl vaikus globojo motinos tėvai Rūgiai. Felikso dėdė Švėkšnos vaistininkas Juozapas Rūgys buvo žinomas aušrininkas ir varpininkas. Mokėsi pas daraktorių, vėliau lankė Griškabūdžio ir Sintautų pra ...

                                               

Audrius Maruška

1985 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1990 m. apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją "Granuliuotų celiuliozinių sorbentų sintezė ir jų poringos struktūros ypatumai". 2002 m. apgynė habilituoto fizinių mokslų daktaro disertaciją "Stacion ...

                                               

Viktoras Masevičius

1961–1972 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. J. Svirskienė. Mokyklą baigęs su pagyrimu, 1972–1977 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. J. Aleksos, doc. J. ...

                                               

Jonas Masiliūnas

Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, 1917 m. baigė Pskovo gimnaziją, 1919 m. gruodžio mėn. baigė Kauno karo mokyklą. Studijavo Lietuvos universitete. 1920 m. gavo Finansų ministerijos stipendiją studijuoti Berlyno aukštojoje prekybos mokykloje ...

                                               

Arvydas Masiulis

1979 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1993 m. technologijos mokslų daktaras. 1979–1991 m. Kauno politechnikos instituto, nuo 1991 m. Klaipėdos universiteto dėstytojas, 1995–2003 m. Technologijos studijų programų komiteto pirmininkas, nuo 1 ...

                                               

Albertas Masiūnas

1948–1952 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. M. Karka. Mokydamasis vadovavo miesto kultūros namų mišriajam chorui, kurį parengė 1950 m. respublikinei dainų šventei. 1952–1957 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valsty ...

                                               

Stanislovas Mastauskis

Stanislovas Mastauskis – Lietuvos agronomas, zoologas entomologas ir fitohelmintologas, biologijos mokslų daktaras.

                                               

Jonas Mašiotas (1897)

Tėvas pedagogas, rašytojas Pranas Mašiotas. 1915 m. baigė vokiečių realinę mokyklą Rygoje. 1916–1918 m. dirbo Lietuvių tremtinių komitete Maskvoje. 1919 m. Rygoje redagavo laikraštį "Darbininkų kova". Grįžęs į Lietuvą, 1919–1922 m. mokytojavo Mar ...

                                               

Adolfas Maštaras

Adolfas Maštaras – Lietuvos gydytojas chirurgas, pedagogas, mokslininkas, Kauno medicinos instituto dėstytojas, Kauno klinikų chirurgas. 1923 m. su tėvais atvyko į Lietuvą, apsigyveno Raguviškiuose Kretingos apskr., kur tėvas įkūrė pavyzdinį ūkį. ...

                                               

Povilas Mataitis

Baigęs Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1952–1957 m. Vilniaus valstybiniame universitete studijavo ekonomiką, 1952–1958 m. J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje mokėsi dainuoti dėst. A. Karosas ir diriguoti dėst. B. Piekarskis, dainavo Lietuvos val ...

                                               

Saulius Matelis

1997 m. baigė Šiaulių universitetą, dailės-darbų mokytojas. UAB "Bilderis" direktorius. Partijos Tvarka ir teisingumas Raseinių rajono skyriaus narys, skyriaus tarybos narys. 2011 m. Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys atsistatydino. Rotar ...

                                               

Stasys Matijošaitis

Mokėsi Veiverių pradžios mokykloje, 1897 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Mozūruose, 1905 m. – Žemaitkiemyje, 1906–1908 m. – Šančiuose. 1908 m. dirbo "Vilniaus žiniose", 1909–1914 m. dirbo mokytoju Rygos Pašalpos draugijos mokykl ...

                                               

Kazys Matiukas

Broliai Pranas Matiukas ir Povilas Matiukas. 1937 m. baigė Kauno konservatorijos A. Metzo smuiko klasę. 1927–1935 m. Kauno mokytojų seminarijos muzikos mokytojas. 1930–1940 m. griežė Valstybės teatro orkestre. 1940–1941 m. ir 1944–1948 m. dėstė K ...

                                               

Daiva Matonienė

1980–1989 m. mokėsi Rėkyvos devynmetėje mokykloje. 1993 m. baigė Panevėžio aukštesniąją pedagogikos mokyklą ir įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogės kvalifikaciją. 1998 m. įstojo ir 2003 m. su pagyrimu Šiaulių universitete baigė verslo vadybą ir a ...

                                               

Vaidas Matonis

1950–1961 m. mokėsi Simno Alytaus r. vidurinėje mokykloje, savarankiškai išmoko griežti akordeonu, vadovavo mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrui. 1961–1968 m. su pertrauka 1963–1966 m. tarnavo sovietinėje armijoje muziką studijavo Vilniaus va ...