ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95


                                               

Vidas Mikalauskas

Vidas Mikalauskas – pedagogas, Lietuvos ir Varėnos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Mikelinskas

Jonas Mikelinskas – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, pedagogas.

                                               

Jonas Mikelionis

1995 m. Ašmintos, nuo 2000 m. Pakuonio pagrindinės mokyklos direktorius. Nuo 1994 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Prienų rajono skyriaus narys, nuo 1997 m. Tėvynės sąjungos TSLK narys. 1995 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys.

                                               

Kęstutis Mikeliūnas

Baigęs Jakūbonių pradžios mokyklą, dirbo tėvų ūkyje, eidavo giedoti į Pušaloto bažnyčios chorą. Pas vargonininką J. Šeduikį pramokęs vargonuoti, vargonininkavo Onuškyje Rokiškio r., Daujėnuose Pasvalio r., Zarasuose ir Rokiškyje. Pas Panevėžio va ...

                                               

Juozas Mikėnas

Juozas Mikėnas – 1964 m. spalio 24 d. Vilnius, LTSR; palaidotas Antakalnio kapinėse) – vienas žymiausių lietuvių skulptorių, moderniosios skulptūros pradininkas Lietuvoje.

                                               

Teodora Miknevičienė

Nuo 1932 m. su pertraukomis mokėsi Kauno meno mokykloje. 1942 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1943–1945 m. dirbo mokytoja Ramygalos gimnazijoje. 1945–1951 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. ...

                                               

Vladislovas Mikučianis

1937 m. baigė Leningrado komunalinės statybos inžinierių institutą. 1956–1964 m. TSRS statybos ir architektūros akademijos narys korespondentas. 1937–1944 m. dirbo Leningrado miesto statybos projektavimo institute. 1945–1962 m. Vilniaus vyr. arch ...

                                               

Danguolė Mikulėnienė

1975 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1981 m. filologijos mokslų kandidatė. 1975–1990 m. Šiaulių pedagoginio instituto, nuo 2007 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja; nuo 2007 m. profesorė. 2007 m. atliko habilit ...

                                               

Remigijus Mikulevičius

1975 m. baigė Vilniaus universitetą. 1986 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Nuo 1976 m. dirba Matematikos ir informatikos institute, nuo 1996 m. dar ir Pietų Kalifornijos universiteto JAV matematikos profesorius.

                                               

Juozas Mikutavičius

1960 m. – 1961 m. Alytuje lankė chorvedžių kursus diriguoti mokė P. Bagdonavičius. Nuo 1964 m. iki 1969 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. V. Ūselis, o 1973 m. – 1978 m. choro diriga ...

                                               

Vytautas Mikutis

1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1962–1995 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje dėstė buhalterinę apskaitą; docentas. 1970 m.

                                               

Zenonas Mikutis

Augo septynių asmenų šeimoje. Baigė Bilionių pradinę mokyklą ir Laukuvos vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos matematikos fakulteto fizikos mokytojo specialybę. Besimokydamas institute, dirbo mokslinio tyrimo labo ...

                                               

Česlovas Mikutis

1959 m. baigęs Judrėnų vidurinę mokyklą, 1960–1967 m. su pertrauka 1962–1965 m. tarnavo sovietinėje armijoje choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. D. Einikienė. Technikumą baigęs su pagyrimu, 1969–1974 m. cho ...

                                               

Virgilijus Aloyzas Milaknis

1985 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojas. 1985–2003 m. Viešintų vidurinės mokyklos mokytojas. 2003 m. Viešintų seniūnijos seniūnas, 2003–2007 m. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 2007–2011 m. me ...

                                               

Gytas Milašius

1984 m. baigė Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginį institutą, mokytojas. Gyto Milašiaus įmonės "Saulėtekis" savininkas. 2000 m. Naujosios sąjungos narys, Akmenės rajono skyriaus pirmininkas. 2007–2011 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys. Kon ...

                                               

Antanas Milčius

Mokėsi Aleksoto liaudies mokykloje, 1906–1914 m. – Kauno berniukų gimnazijoje, dalyvavo ateitininkų veikoje. 1914–1918 m. Maskvos universiteto Teisės fakulteto studentas. 1926 m. vasario mėn. Karaliaučiaus universitete apgynė teisės daktaro laips ...

                                               

Vida Mildažienė

1979 m. baigė Vilniaus universitetą, 2001 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. 1979–1997 m. dirbo Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas mokslo darbuotoja. Nuo 1997 m. Vyt ...

                                               

Nikolajus Milenskis

Nikolajus Milenskis – Lietuvos inžinierius mechanikas, šiluminės fizikos tyrimų Lietuvoje pradininkas.

                                               

Daiva Miliauskienė

1987 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, matematikos mokytoja. 2008 m. baigė Šiaulių kolegiją, buhalterė. Nuo 1987 m. Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos mokytoja, 1998–2005 m. direktorės pavaduotoja ugdymui, 2005–2006 m. ...

                                               

Ramutė Miliauskienė

1999 m. Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja. Pedagogų profesinės raidos centro konsultantė. Nuo 1998 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Kazlų Rūdos skyriaus narė, nuo 2003 m. skyriaus iždininkė. Vaikai Dainius, Edita.

                                               

Vacys Milius

Vacys Milius – Lietuvos etnologas, kraštotyrininkas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Alikas Milko

1990 m. Vilniaus pedagoginame institute baigė techninių disciplinų ir darbų mokslus, 2004 m. Vilniaus pedagoginiame universitete – socialinių institucijų vadybą edukologija. 1996 - 1997 m. Visagino "Ateities" vidurinės mokyklos technologijų mokyt ...

                                               

Bronius Minelga

1938 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1942 m. medicinos daktaras. Nuo 1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto 1946–1950 m. Kauno universitetas, nuo 1950 m. – Kauno medicinos instituto dėstytojas, 1944–1951 m. Teismo medicinos katedros vedėja ...

                                               

Bronė Mingilaitė-Uogintienė

Vyras Bronius Uogintas. 1936–1940 m. mokėsi Kauno meno mokykloje pas P. Kalpoką, J. Vienožinskį, 1943 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. 1947–1953 m. Lietuvos dailės instituto 1944–1951 m. Vilniaus dailės institutas dėstytoja.

                                               

Antanas Minkevičius

Antanas Minkevičius – Lietuvos botanikas ir mikologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

                                               

Irena Misevičienė

1968 m. baigė Kauno J. Aleksonio vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1990 m. medicinos mokslų daktarė. Nuo 1974 m. Kauno medicinos instituto 1989–1998 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas ...

                                               

Gintautas Misevičius

1963 m. baigė Vilniaus universitetą. 1972 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1963 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1982 m. docentas. 1974–1977 m. – Bužumbūros pedagogikos universiteto Matematikos katedros vedėjas.

                                               

Juozapas Edvardas Misevičius

1961 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. apgynė disertaciją "Didieji nuokrypiai homogeninėse Markovo grandinėse", fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1961 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1974 m. docentas.

                                               

Kęstutis Misevičius

Baigęs Bernatonių septynmetę mokyklą, 1955–1959 Panevėžio muzikos mokykloje mokėsi griežti kontrabosu dėst. J. Rimkevičius. 1959–1963 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė H. Perelšteinas. Baigęs studijas, ...

                                               

Romaldas Misiukevičius

1963–1967 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje – technikume dėst. Vytautas Blūšius, 1967–1972 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. Rimtautas Kašponis. 1980–1983 m. choro dirigavim ...

                                               

Nijolė Misiūnienė

1956 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1983 m. medicinos mokslų daktarė. 1956–1962 m. dirbo Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės Kardiologijos skyriuje. 1962–2008 m. Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 ...

                                               

Jonas Misiūra (1917)

1942 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1945–1966 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1957–1966 m. Fakultetinės terapijos katedros vedėjas, nuo 1965 m. Gydytojų tobulinimosi fakulteto dekanas; nuo 1954 m. docentas. 1966 m. medicinos mokslų ...

                                               

Algis Miškinis

1977 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, Istorijos ir visuomenės mokslo mokytojas. Varėnos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, 1997–2000 m., 2000–2003 m. Varėnos rajono savivaldybės administratorius, ...

                                               

Algimantas Mišeikis

1955–1957 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje, 1957–1959 m. – Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje dėst. Vytautas Simanavičius. 1969 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją choro dirigavimą studijavo prof. Konrado Kavecko, ...

                                               

Manefa Miškinienė

1969 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1995 m. biologijos mokslų daktarė Nuo 1968 m. Vilniaus pedagoginio instituto nuo 1996 m. Vilniaus pedagoginis universitetas mokslo darbuotoja, nuo 1993 m. dėstytoja, 1993–2000 m. Mokslo skyriaus vedėja ...

                                               

Algirdas Miškinis (1953)

Algirdas Miškinis – Lietuvos ekonomistas, diplomatas, politologas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Ekonominės politikos katedros vedėjas

                                               

Motiejus Miškinis

Brolis rašytojas Antanas Miškinis. 1915 m. įstojo į Maskvos universitetą, bet studijas sutrukdė Pirmasis pasaulinis karas. Nepriklausomybės kovų savanoris. Vėliau dirbo administracinį ir diplomatinį darbą, 1928 m. baigė Lietuvos universiteto Huma ...

                                               

Vaclovas Miškinis

Vaclovas Miškinis – Lietuvos inžinierius elektrikas, energetikos planavimo ekspertas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Algimantas Miškinis

Algimantas Miškinis – Lietuvos architektas, urbanistikos istorikas, kolekcininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

                                               

Alfonsas Algimantas Mitrikas

Alfonsas Algimantas Mitrikas – Lietuvos sociologas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Nina Mitropolskaja

Nina Mitropolskaja – Lietuvos rusų literatūros ir tautosakos tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Algimantas Mituzas

Tėvas Julius Mituzas. 1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1999 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1966–1970 m. Termoizoliacijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 1970 m. dirba bendrovėje "Akmenės cementas", 1970–19 ...

                                               

Julius Mituzas

1933 m. baigęs Kauno karo mokyklą iki 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje; kapitonas. 1944 m. baigė Kauno universitetą. 1948 m. chemijos mokslų kandidatas. Sūnus Algimantas Mituzas.Duktė Liucija Mituzaitė Ramanauskienė. 1944–1963 m. Kauno unive ...

                                               

Henrikas Mituzas

1950 m. baigė Kauno universitetą. 1950–1954 m. Kauno sanitarinio švietimo namų Higienos muziejaus vadovas. 1954–1997 m. Kauno medicinos instituto KMI, nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija dėstytojas. 1958 m. sausio 10 d. apgynė disertaciją "Limf ...

                                               

Jonas Mizaras

Pasiturinčių ūkininkų sūnus pradėjo teologijos studijas Edinburgo reformatų kunigų seminarijoje Škotijoje, jas tęsė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 1929 m. įšventintas į kunigus. Dirbo Švobiškio, Kėdainių, Kauno bei Skirsnemun ...

                                               

Tadas Mižutavičius

1801–1817 m. Vilniaus universitete studijavo literatūrą, retoriką, raižybą mokytojai Izidorius Veisas, Juozapas Saundersas, piešimą, meno istoriją, 1813 m. įgijo meno kandidato laipsnį. 1814–1819 m. Vilniaus gimnazijos, 1820–1826 m. – Vilniaus un ...

                                               

Juozapas Mockaitis

1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1968 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1961–1999 m. dirbo Žemdirbystės institute; 1973–1992 m. Pašarinių augalų selekcijos ir sėklininkystės skyriaus vedėjas. 1996–1998 m. Lietuvos žemės ūkio universite ...

                                               

Vytautas Mockaitis

1984 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 1990 m. – Talino dailės universitetą. 1992–1998 m. Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos dėstytojas, 1994–1996 m. Metalo skyriaus vedėjas, nuo 1998 m. Vilniaus dailės akademijos Telš ...

                                               

Birutė Mockienė-Petraitytė

Mokėsi Panevėžio 9-ojoje vidurinėje mokykloje ir lankė vaikų muzikos mokyklą pas I. Šimonienę mokėsi kankliuoti. 1978–1982 m. Panevėžio J. Švedo aukštesniojoje muzikos mokykloje mokėsi choro dirigavimo dėst. V. Tursienė. 1982–1987 m. choro diriga ...

                                               

Antanas Mockus (1918)

Antanas Mockus – lietuvių tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas. 1949 m. baigė Vilniaus universitetą. Humanitarinių mokslų daktaras 1994 m., filologijos mokslų kandidatas – 1956 m. 1953–1958 metais Lietuvių kalbos ir literatūros instituto ...