ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96


                                               

Kazys Morkūnas (1925)

1946–1951 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Dekoratyvinės ir monumentaliosios tapybos katedroje. 1952 m. baigė LSSR dailės institutą mokėsi pas Stasį Ušinską. Nuo 1953 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas, 1977–1 ...

                                               

Jūratė Morkūnienė

Sutuoktinis Zigmantas Viktoras Morkūnas. 1963 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1993 m. humanitarinių mokslų daktarė. 1973–1998 m. dirbo Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute. Nuo 1998 m. Mykolo Romerio u ...

                                               

Petras Moroza

Nuo 1986 m. Alytaus Dainavos vidurinės mokyklos direktorius. Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių Alytaus skyriaus narys. Sutuoktinė Regina, vaikai Neringa, Raimundas.

                                               

Algirdas Mošinskis

Tėvas prof. Vytautas Mošinskis. 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą. 1933–1939 m. dirbo Lietuvos susisiekimo ministerijoje. 1939–1941 m. Lietuvos Raudonojo Kryžia ...

                                               

Vytautas Mošinskis

Kilęs iš bajorų Mošinskių giminės. Sūnūs Algirdas Mošinskis, Vytautas Mošinskis. 1896 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 1906 m. baigęs Sankt Peterburgo technologijos institutą, dirbo Peterburgo ir Charkovo gamyklose, kartu dėstė įvairiuose šių ...

                                               

Kazys Motgabis

Lankė dvaro pradžios mokyklą. Vėliau kaip savanoris iš dvaro buvo gavęs žemės sklypą. 1922–1924 Karo aviacijos parko ūkio skyriaus vedėjas. Kartu lankė J. Naujalio muzikos mokyklą. 1924–1930 smuikuoti mokėsi S. Šimkaus vadovaujamoje muzikos mokyk ...

                                               

Lidija Motiejūnaitė

Lidija Motiejūnaitė – Lietuvos baleto artistė, pedagogė, choreografė, menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Leontijus Motiejūnas

1949 m. baigė Maskvos I. Sečenovo medicinos institutą. 1955 m. Lietuvos mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos institute apgynė disertaciją "Interoreceptorių vaidmuo anafilaksinėje reakcijoje", medicinos mokslų kandidatas. 1974 m. TSRS medic ...

                                               

Alfonsas Motiejūnas

Nuo 1933 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1941 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. 1947–1951 m. dėstė Vilniaus dailės institute, 1952–1979 m. dirbo Vilniaus "Dailės" kombinate.

                                               

Juozas Motiejūnas

1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1923 m. baigė Tartu universitetą. 1928 m. Berne apgynė disertaciją, veterinarijos medicinos daktaras. 1923-1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1926–1927 m. Biržų, 1934–1937 m. Marijampolės apskrities vet ...

                                               

Saulius Motieka

Brolis Egidijus Motieka. 1979 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1979–1991 m. Miestų statybos projektavimo instituto Vilniuje architektas, 1985–1990 m. grupės vadovas, 1990–1991 m. projektų vyr. architektas. 1991–2001 m. bendrovės " ...

                                               

Jonas Motiekaitis

Pirmojo pasaulinio karo metais mokėsi Jaroslavlio Rusija gimnazijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1919–1923 m. lankė Panevėžio mokytojų seminariją, kur Vladas Paulauskas ir Kazimieras Linkevičius išmokė smuikuoti. 1924–1930 m. griežti smuiku mokėsi Klaipėd ...

                                               

Vladas Motiekaitis

Tėvas mokėjo groti klarnetu. Iš gausios šeimos užaugo tik 3 vaikai: Vladas – smuikininkas, Bronius – violočelininkas, Izabelė – medikė. 1911–1913 m. Vladas mokėsi smuikuoti pas lenkų smuikininkę Vandą Bohuszewicz, kuri atvyko dirbti į Ippo-Gechtm ...

                                               

Vida Motiekaitytė

Tėvas Petras Motiekaitis. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 2003 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. 1979–1982 m. ir 1986–1987 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Botanikos institute, 1982–1985 m. TSRS mokslų ak ...

                                               

Boleslovas Adomas Motuza Matuzevičius

Vaikystę praleido Kupiškio priemiestyje Zuntėje. 1928 m. baigė Kupiškio progimnaziją, 1928–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje pas Juozą Mikėną. Piešė portretus, peizažus, dirbo freskos-mozaikos darbus. Buvo kairiųjų pažiūrų, 1932–1935 m. LKP nar ...

                                               

Gediminas Motuza Matuzevičius

Tėvas Boleslovas Adomas Motuza Matuzevičius, sesuo Elga Boči. 1968 m. baigė Vilniaus universitetą. 1973 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. 2002 m. Lenkijos mokslų ir menų akademijos užsienio narys. 1973–1982 m. Lietuvos geologijos ...

                                               

Alfonsas Motuzas (1955)

1979 m. baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų A. Buikos orkestrinio dirigavimo klasę. 1987–1991 m. tobulinosi Maskvos Gnesinų muzikos pedagoginio instituto Liaudies muzikos instrumentų katedros aspirantūroje. 1992 m. humanitarinių mo ...

                                               

Alfonsas Motuzas (1959)

Alfonsas Motuzas – Lietuvos pedagogas, verslininkas, Šilalės rajono politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Algirdas Juozas Motuzas

Algirdas Juozas Motuzas – Lietuvos agronomas dirvožemininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė

Sutuoktinis Vytautas Klemka. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, mokytojai Jonas Mikėnas, Vytautas Kairiūkštis. 1949–1951 m. dėstė Kauno dailės mokykloje, 1950–1961 m. – Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikum ...

                                               

Kazimieras Muckus

Kazimieras Muckus – Lietuvos biofizikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, sporto medicinos specialistas.

                                               

Ona Muraškaitė-Račiukaitienė

Mokėsi Kybartų vokiečių pradžios mokykloje ir dviklasėje miesto mokykloje. 1912–1914 m. mokėsi Marijampolės "Žiburio" progimnazijoje. Nuo 1914 m. pabaigos mokytojavo Ošiškių kaime Trakų apskritis "Ryto" draugijos slaptoje liaudies mokykloje, orga ...

                                               

Danutė Murauskienė

1964–1969 m. studijavo vokiečių kalbą Vilniaus universitete. 1977 m., 1980 m. stažavo Maskvoje, nuo 1981 m. aukščiausios kategorijos tekstilės dailininkė restauratorė. Nuo 1972 m. dirba Lietuvos dailės muziejus restauravimo dirbtuvėse nuo 1979 m. ...

                                               

Juozas Mureika

1955 m. baigė Lukšių vidurinę mokyklą. 1958–1961 m. Prienų rajono vykdomojo komiteto kultūros skyriaus vedėjas. 1961–1966 m. studijavo Maskvos universiteto Filosofijos fakultete. 1970–1972 m. Vilniaus universiteto aspirantas, apgynė disertaciją " ...

                                               

Joana Mureikienė

Joana Mureikienė-Ulinauskaitė – Lietuvos pasipriešinimo tarybiniam okupaciniam režimui dalyvė, politinė kalinė, gydytoja pediatrė, rašytoja.

                                               

Kazimieras Musteikis

1936 m. pradėjo lankyti mokyklą, 1939 m. baigė Baibių pradžios mokyklą, penktą skyrių baigė Antalieptėje. 1941–1948 m. mokėsi Dusetų Kaziniero Būgos gimnazijoje. 1948–1952 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Rusų kalbos ir literatūros fak ...

                                               

Danutė Mušinskaitė

Danutė Apolonija Mušinskaitė – Lietuvos pedagogė, vienuolė, pasipriešinimo sovietiniam okupaciam režimui dalyvė.

                                               

Antanas Mušinskas-Mušaitis

1931 m. baigė Plungės mokytojų seminariją, 1931 m. pradėjo studijuoti filologiją Vytauto Didžiojo universitete. Dirbo Klaipėdos pedagoginio instituto bibliotekoje. 1927 m. pradėjo bendradarbiauti Telšių laikraščiuose, vėliau rašė į leidinius "Lie ...

                                               

Stasys Nacevičius

Stasys Nacevičius – Lietuvos agronomas selekcininkas, fenologas, fenologijos mokslo, daržovių selekcijos ir sėklininkystės pradininkas Lietuvoje.

                                               

Rūta Nadišauskienė

1983 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1995 m. biomedicinos mokslų daktarė. 1984–1988 m. dirbo Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas Perinatologijos laboratorijoje, nuo 1989 m ...

                                               

Algirdas Nagelė

1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1957 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1975 m. docentas. 1970–1976 m. Vilniaus universiteto Skaičiavimo centro mokslinis vadovas, 1976–1981 m. Matem ...

                                               

Stasys Naginskas

Mokėsi Rozalimo pradinėje ir Panevėžio realinėje mokyklose. Mokslus tęsė Maskvos matininkų institute, liga ir prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė jam laikyti baigiamuosius egzaminus. Maskvoje dirbo Aušrinės, Lietuvos žinių ir Santaros r ...

                                               

Algimantas Jonas Nakas

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1972 m. apgynė disertaciją "Akytojo silikatbetonio elementų deformacijų tyrimas", technikos mokslų kandidatas, 1992 m. technologijos mokslų daktaras. 1961–1970 m. Kauno politechnikos instituto, nuo 197 ...

                                               

Irena Nakienė-Kontautaitė

1958–1962 choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos technikume dėst. R. Andriuškevičius. 1962–1967 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje B. Razauskienės ir L. Abariaus klasės. 1967–1977 Telšių rajoninių kultūros namų men ...

                                               

Andrius Narbekovas

Gimė daugiavaikėje šeimoje. Brolis futbolininkas Arminas Narbekovas. 1984 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1993 m. baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1998 m. baigė Popiežiškojo Laterano universiteto Jono Pauliaus II šeimos ir s ...

                                               

Adolfas Narbutas

Turėdamas didelį potraukį dainai ir muzikai, 1934 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, kur pas Stepą Sodeiką mokėsi dainuoti, o pas J. Karosą muzikos teorijos ir su Stasiu Šimkumi, muzikos sudėtį. 1935–1940 m. buvo Lietuvos kariuomenės 6-ojo pė ...

                                               

Kazimieras Narbutas

Gimė vidutinio bajoro, aktyviai dalyvavusio krašto politiniame gyvenime, šeimoje. 1755 m. stodamas į pijorus gavo Kazimiero vardą. 1755–1757 m. studijavo Pinsko apskrities Lubiešovo pijorų seminarijoje, 1757–1759 m. Dombrovicų pijorų kolegijoje. ...

                                               

Ona Narbutienė

Gimė Lietuvos kariuomenės kapitono Kazio Litvino šeimoje. Vaikystę praleido Klaipėdos krašte, Čiūtelių dvare. 1949 m. su mama ir senele išvežta į Sibirą. Irkutsko srityje dirbo kolūkyje, plytų fabrike, įstojo į tenykštę muzikos mokyklą, kurią bai ...

                                               

Jonas Naruškevičius

Jonas Naruškevičius – Lietuvos inžinierius mechanikas, suvirinimo specialistas, technologijos mokslų daktaras.

                                               

Joana Narutavičienė

Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė – mokytoja, visuomenės veikėja, pirmoji Lietuvos moteris įgijusi aukštąjį išsilavinimą Vakaruose – Ciuriche, nepriklausomybės akto signataro Stanislovo Narutavičiaus žmona.

                                               

Vytautas Narutis

Baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 1981 m. skulptūrą Lietuvos dailės institute, mokytojai Konstantinas Bogdanas, Gediminas Jokūbonis. Nuo 1981 m. Lietuvos dailės instituto Kauno fakulteto nuo 1991 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės inst ...

                                               

Jonas Narvidas

Mokėsi Rygos lietuvių gimnazijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1931–1934 m. studijavo Kauno muzikos mokykloje ir Kauno konservatorijoje – pas Juozą Naujalį ir Nikodemą Martinonį mokėsi vargonuoti, pas Juozą Gruodį ir V. Jakubėną – kompozicijos; išklausė li ...

                                               

Liudomiras Nastopka

Tėvas, baigęs Dorpato veterinarijos institutą, dirbo Vidurinėje Azijoje, vėliau Gruzijoje Goryje ir Tbilisyje bei Ukrainoje. Motina, dvasininko Martyno Cumfto duktė, po Mintaujos gimnazijos baigimo, mokytojavo. 1918 m. daugiavaikė Nastopkų šeima ...

                                               

Motiejus Nasvytis

Žmona Saliamono Banaičio duktė Salomėja Banaitytė, dukterys kompozitorė Giedra Gudauskienė, choreografė Danutė Marija Nasvytytė, dainininkė Salomėja Valiukienė. 1916 m. baigė Maskvos universitetą. 1917 m. išrinktas į Rusijos lietuvių seimą Petrog ...

                                               

Vytautas Nasvytis

Vytautas Nasvytis – Lietuvos architektas, dailininkas, pedagogas, visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Danutė Marija Nasvytytė

Danutė Marija Nasvytytė – Lietuvos šokėja, choreografė, pedagogė, Australijos lietuvių visuomenės veikėja. Išraiškos šokio pradininkė Lietuvoje.

                                               

Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė

Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė – Lietuvos botanikė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Genetikos dėstymo pradininkė Lietuvoje.

                                               

Vincas Natkevičius

Gimė vienuolikos vaikų ūkininkų šeimoje. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. 1938 m. baigęs gimnaziją įstojo į VDU Teologijos – filosofijos fakultetą. 1940–1941 m. buvo studentų ateitininkų klubo "Vytautas" pir ...

                                               

Juozas Naujalis

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš vietos vargonininko K. Stankevičiaus. 1884–1889 m. Varšuvos muzikos institute pas J. Slivinskį mokėsi vargonuoti, o pas Z. Noskovskį – kompozicijos. 1890 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Vabalninke, o 1891 m. ...

                                               

Vladas Nausėdas

1931 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, 1940 m. baigė Vilniaus universitetą. Dirbo žurnalo "Akademikas" redakcijoje, 1937-1939 m. jo redaktorius, redagavo leidinius "Jaunoj ...