Back

ⓘ Gyventojų geografija – mokslas, tiriantis gyventojų ir gyvenviečių skaičių, struktūrą, tipus, gyventojų teritorinį organizavimą, gyvenviečių tinklą, ekonomines, ..


Gyventojų geografija
                                     

ⓘ Gyventojų geografija

Gyventojų geografija – mokslas, tiriantis gyventojų ir gyvenviečių skaičių, struktūrą, tipus, gyventojų teritorinį organizavimą, gyvenviečių tinklą, ekonomines, socialines, gamtines ir kitas sąlygas, turinčias įtakos gyventojų ir gyvenviečių teritoriniam pasiskirstymui. Kai kurie mokslininkai gyventojų geografiją laiko savarankiška geografijos mokslų sistemos dalimi, kiti – demografijos sinonimu.

                                     

1. Objektas

Gyventojų geografija išsirutuliojo XX a., ji tiria gyventojų reprodukcijos regioninius skirtumus ir juos lemiančius veiksnius, gyventojų struktūrą pagal amžių, lytį, šeiminę padėtį, demografinę raidą, bendrąjį ir tam tikrų teritorijos dalių – dirbamos žemės arealų, rekreacinių teritorijų gyventojų tankumą, regioninius darbo jėgos išteklius, jų racionalų naudojimą, ekonomiškai aktyvių gyventojų, tarp jų ir bedarbių, teritorinę sklaidą; gyventojų migraciją, jos įtaką didelėms teritorinėms žmonių grupėms, jų amžiaus struktūrai, lyties, kalbos, rasės, etninei sudėčiai, socialinę gyventojų sudėtį – išskiriamos socialinės grupės, daroma jų regioninė apžvalga, apibūdinamos amžiaus grupės. Gyventojų geografija tiria gyventojų kultūrą, buitį, gyvenimo būdą, ši tyrimų kryptis glaudžiai siejasi su etnografija ir sociologija.

Gyventojų geografija remiasi demografijos, darbo ekonomikos, etnografijos duomenimis bei metodais ir teikia joms savo duomenų. Be to, tyrimai atliekami remiantis matematikos, statistikos, sociologijos ir kitų mokslų metodais.

                                     

2. Gyventojų geografija Lietuvoje

Lietuvoje gyventojų geografija atsirado XIX a. 3-4 dešimtmetyje. Tuo metu santykinio gyventojų pertekliaus problemą Kazys Pakštas siūlė spręsti, organizuojant koncentruotą emigraciją. Tarybiniais metais buvo tiriama LTSR gyventojų pasiskirstymas, sudėtis, migracija ir natūralusis judėjimas, gyventojų terit. organizavimas, gyventojų tinklo pertvarkymas, miestai. Darbų apie tai paskelbė Vincas Brazauskas, Jonas Kunčina, Juozas Zagorskis miestų geografija, Stasys Vaitekūnas migracija, gyvenviečių geografija, Kazys Šešelgis, Zigmas Daunoravičius apgyvendinimo sistema, Petras Adlys, Marytė Karalienė, Algirdas Stanaitis demogeografija, Petras Gaučas etnografija, Janina Lukoševičiūtė, Elena Stankūnienė kaimo gyventojai, Liudas Truska istorinė gyventojų geografija, Regina Kudirkienė gyvenvietės ir landšaftas.

                                     

3. Literatūra

 • Rupas V., Vaitekūnas S. Lietuvos kaimo gyventojai ir gyvenvietės. - V., 1980.
 • Stanaitis A., Adlys P. Lietuvos TSR gyventojai. - V., 1973.
 • Stanaitis A. Gyventojų geografija. - V., 1984.
                                     
 • Juodkalnija buvo federacinė valstybė, Jugoslavijos teisių perėmėja. Pagrindinis straipsnis Serbijos geografija ir Juodkalnijos geografija Vikiteka
 • interesų sritis: gyventojų geografija ir demografija, politinė geografija ir geopolitika, regionų geografija Europos Sąjungos geografija 1989 1995 m. Lietuvos
 • dieną atskirta nuo Sent Kitso ir Nevio. Pagrindinis straipsnis: Angilijos geografija Sala žema, susidariusi iš klinties, vietomis kalvota. Aplinkui salą yra
 • 116 830 gyv. Kolumbija 108 500 gyv. Pagrindinis straipsnis: Misūrio geografija Pagrindinis straipsnis: Misūrio ekonomika Misūris yra daugiau žemės ūkio
 • kaip gyvenimo ciklas, gyventojų skaičius, gyvenimo lygis, gyventojų geografija gyventojų tankumas, gyventojų migracija, gyventojų politika, raštingumas
 • Škotijos geografija yra įvairi nuo žemumų, kuriose plačiai vystomas žemės ūkis, iki nepaliestų aukštumų ir nuo didelių miestų iki retai apgyvendintų
 • 1 706 624 gyventojų 2008 m. Krokuva Kraków 756 583 gyventojų Lodzė Łódź 753 192 gyventojų Vroclavas Wrocław 635 900 gyventojų Poznanė Poznań
 • trejus metus šešerių metų kadencijai. Vikiteka Prancūzijos regionai ir departamentai Prefektūra Generalinė taryba Istorija ir geografija Turizmo portalas
 • Research Institute Silava State Forest Service of Latvia Latvijos geografija Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, VI t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų

Users also searched:

gyventoju geografija testas, nuo kokių rodiklių priklauso gyventojų skaičiaus kaita,

...
...
...