Back

ⓘ Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pa ..


Lietuvos Respublikos Konstitucija
                                     

ⓘ Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Konstitucija lot. constitutio - "nustatymas" yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtinta demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principas. Konstitucinį teisingumą ir priežiūrą vykdo Konstitucinis Teismas.

2002 m. išleistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras parengė Teisės institutas.

                                     

1. Istorija

Lietuvos Respublikos Konstitucijos kai kurie t. y. I-ojo skirsnio straipsniai keičiami tiktai referendumu, kiti – įstatymais. Dabartinės Konstitucijos pirmtakės – laikinosios 1918, 1919, 1920 m., nuolatinės 1922, 1938 m. Konstitucijos plačiau žr. straipsnį Lietuvos konstitucinės teisės istorija.

                                     

2. Nuorodos

 • Teisės Aktų Registras LR Konstitucijos tekstas ir pakeitimų istorija
 • LR Konstitucija pdf. formatu Archyvuota kopija 2017-10-30 iš Wayback Machine projekto.
 • LR Seimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekstas
 • Lietuvos Valstybės Konstitucija. // "Vyriausybės žinios", 1922-08-06, nr. 100, psl. 1–8.
 • GitHub Lietuvos Respublikos Konstitucija, ją pagrindžiantys dokumentai ir pakeitimų istorija
                                     
 • tvirtinti Seimui. Jos įgaliojimai apibrėžti Konstitucijoje ir Vyriausybės įstatyme. Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas, kuris
 • pirmininkauja laikinai eina Respublikos Prezidento pareigas arba laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnyje numatytais atvejais
 • lapkričio referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos vyko 1996 m. lapkričio 10 d. kartu su 1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų antruoju turu
 • priimta ši Konstitucija Ji skelbė, kad suvereninė valdžia priklauso tautai ir kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika Joks aktas
 • patvirtinta Lietuvos TSR konstitucija 1936 m. gruodžio 5 d. TSRS konstitucijos analogas Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Lietuvos TSR nedalyvavo
 • Laikinoji 1919 metų konstitucija priimta Valstybės tarybos 1919 m. balandžio 4 d. Ji sudaryta iš įžangos, 8 skyrių ir 42 straipsnių. Dauguma nuostatų atkartoja
 • nustato Seimo Statutas. Jis turi įstatymo galią. Lietuvos Respublikos Seimas: svarsto ir priima Konstitucijos pataisas leidžia įstatymus priima sprendimus
 • Laikinąją Lietuvos Valstybės konstituciją Laikinoji Konstitucija patvirtino Steigiamojo seimo deklaruotą demokratinę respubliką Pagal šią Konstituciją Steigiamasis
 • aktą ir pavadino Lietuvos Valstybės Konstitucija Šioje Konstitucijoje buvo daug 1922 m. Konstitucijos normų, bet pagrindinis Konstitucijos bruožas buvo tas
 • Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas, paskirtas Prezidento, Seimo teikimu. Tokia pareigybė buvo ir nuo
 • reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija įstatymai, kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys
 • Privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo dar žinomas kaip referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo

Users also searched:

lietuvos konstitucija 1922, lietuvos konstitucija knyga, lietuvos respublikos konstitucija 2019, lr konstitucija aktuali redakcija, pagal lietuvos respublikos konstituciją ministrus skiria,

...
...
...