Back

ⓘ Didžioji Lietuva − terminas, kuriuo abipus Melno taika nustatytos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino Prūsijos krašto sienos gyvenę lietuviai ..


                                               

Ignotas Potockis

Ignotas Potockis gali reikšti: Ignotas Potockis 1765 – Karūnos didysis taurininkas 1764-1765, Gliniansko ir Novoselsko seniūnas. Ignotas Potockis 1809 – ATR valstybinis veikėjas, Lenkijos magnatas, politikas, patriotinis veikėjas, žurnalistas ir rašytojas. Lietuvos didysis raštininkas 1773–1783, Nuolatinės tarybos maršalka 1778–1780, Lietuvos dvaro maršalka 1783–1791 ir Lietuvos didysis maršalka 1791–1792.

                                               

Vytis

Vytis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos valstybės herbas, taip pat Baltarusijos herbas, dabartinės Baltarusijos opozicijos simbolis. Tai simbolis, kuriame pavaizduotas baltas raitelis raudoname fone.

Didžioji Lietuva
                                     

ⓘ Didžioji Lietuva

Didžioji Lietuva − terminas, kuriuo abipus Melno taika nustatytos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino Prūsijos krašto sienos gyvenę lietuviai nuo XV a. II pusės ar bent XVI a. pr. vadino visas etninių lietuvių žemes, plytėjusias į šiaurę bei rytus nuo minėtos sienos ir valdytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

                                     
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimas aukščiausias luominis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės įstatymų leidimo ir valstybinės valdžios organas
  • žmonių. Didžioji jų dalis gyvena Lietuvos Respublikoje Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2007 m. lietuviai sudarė
  • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius, iki 2002 m. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didysis
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kariuomenė  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos organizuota karinė jėga, veikusi nuo 1253 m. iki 1263 m. ir nuo 1275 m
  • Mūsų Lietuva enciklopedinis leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius. 1 - asis 1964 m. 2 - asis 1965 m. 3 - asis 1966 m. 4 - asis 1968 m. 4 tomai, 3 036
  • Lietuva arba Lietuvos žemė rusėn. Литовьская земля aukštaičių genties, mažesnės jų kilties, apie IX ir X a. sąvartą ar apie 1000 m. sukurtas ankstyvasis
  • Lietuvos didysis maršalka vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnų. Pareigybę
  • rytus esančios atitinkamai Vakarų Lietuva ir Rytų Lietuva taip pat turėtų priklausyti atkuriamai Lenkijos ir Lietuvos valstybei. Vilniaus kraštą, kurio
  • Lietuvos didysis vėliavininkas lenk. Chorąży wielki litewski vienas iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro pareigūnų
  • Lietuvos didysis iždininkas lot. Thesaurarius, Prothesaurarius, lenk. Podskarbi wielki litewski vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės

Users also searched:

kas būdinga mažosios lietuvos dainoms, mazoji vokietija, mažosios lietuvos prijungimas, miestelis mažojoje lietuvoje,

...
...
...