Back

ⓘ Aplinkos apsauga – natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, a ..


                                               

EPA (reikšmės)

EPA: Larnakos ÉPA, buvęs Kipro futbolo klubas iš Larnakos, 1994 m. susijungęs su Pezoporikos Larnaka klubu į naują AEK Larnaka klubą. Europos psichoterapijos asociacija Environmental Protection Agency, Aplinkos apsaugos agentūra

                                               

Skėtrioji briedragė

Skėtrioji briedragė – kežinių šeimos kerpių rūšis. Paplitusi daugiausia Europoje, Šiaurės Amerikoje, Sibire. Gniužulas krūmiškas, menantis barzdą, minkštas, karantis, žalsvas, 8–40 cm ilgio. Auga ant spygliuočių, rečiau lapuočių medžių žievės kamienų bei šakų. Lietuvoje ši kerpė reta, įrašyta į Raudonąją knygą. Auga Punios šile.

                                               

Kudlotoji laumagaurė

Kudlotoji laumagaurė – kežinių šeimos kerpių rūšis. Paplitusi Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Kudlotoji laumagaurė tamsiai rudos arba alyvinės spalvos. Gniužulas 5–10 cm ilgio, plaukų formos, karantis. Želia ant beržų kamienų. Lietuvoje ši kerpė reta, įtraukta į Raudonąją knygą.

Aplinkos apsauga
                                     

ⓘ Aplinkos apsauga

Aplinkos apsauga – natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

Visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje reguliuoja, pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą valstybėje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje nustato įstatymai Lietuvoje – Aplinkos apsaugos įstatymas.

                                     

1. Sritys, glaudžiai susijusios su aplinkosauga

 • Aplinkos teisė angl. Environmental law.
 • Sveikatos ekologija angl. Health Ecology
 • Kraštotvarka angl. Environmental Management
 • Aplinkos sveikata angl. Environmental Health
 • Žmogaus ekologija angl. Human Ecology
 • Paveldosauga paminklosauga, užsiimanti gamtos paminklų ir kultūros paveldo apsauga
 • Gamtos apsauga gamtosauga angl. Wildlife Conservation
 • Kraštovaizdžio apsauga angl. Landscape Conservation
 • Ekologija angl. Ecology

Disciplinos apie darbo aplinką:

 • darbo sauga angl. Safety at Work, Occupational Safety
 • ergonomika angl. Ergonomics
 • darbo medicina angl. Occupational Medicine
 • Miestų planavimas angl. Urban Planning
 • Žemėtvarka angl. Land Management
 • Atliekų tvarkymas angl. Waste Management
 • Aplinkos inžinerija angl. Environmental Engineering.
                                     

2. Nuorodos

 • Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
 • LR Aplinkos ministerijos svetainė
 • Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija
 • Aplinkosaugos informacinio centro svetainė
 • LR Sveikatos apsaugos ministerija
 • aplinkosauga.lt portalas
                                     
 • Tarptautinė aplinkos teisė  visuma tarptautinės teisės normų, principų, reguliuojančių visuomeninius aplinkos jos apsaugos gamtos išteklių naudojimo
 • dolerių sumą. Pasaulio aplinkos fondas artimai bendradarbiauja su Jungtinių Tautų plėtros programa, Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa, Pasaulio Banku
 • pažeidimų. Miško apsauga yra neatskiriama nuo ūkinės veiklos miškuose. Viena aktualiausių miško apsaugos problemų yra miško apsauga nuo gaisrų. Lietuvoje
 • institucija Aplinkos apsaugos programa. Deklaracija prasideda pareiškimais apie aplinkos svarbą, būtinybę ją saugoti, kylančias aplinkos problemas, būtinybę
 • Aplinkotyra kitaip aplinkos mokslas tarpdisciplininis mokslas, tiriantis aplinkos fizinių, cheminių, biologinių elementų ir žmogaus tarpusavio sąveikas
 • mokslų daktaro laipsnis. Paskelbė straipsnių aplinkos apsaugos klausimais, vadovėlio Aplinkos apsauga bendraautoris. Nuo 1996 m. VGTU docentas. MRU
 • toliau bendradarbiauti siekdamos konkretesnių su darniuoju vystymusi ir aplinkos apsauga susijusių tarptautinių susitarimų. Deklaracijos tekstas buvo pabaigtas
 • sveikatą, sveiką aplinką socialinę gerovę, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 • klimato ir oro apsauga III departamentas: Vanduo ir žemė IV departamentas: Branduolinė priežiūra V departamentas: Vartotojų apsauga maisto produktų
                                               

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga– tai pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomeniai naudingą veiklą.

Users also searched:

aplinkos apsaugos ministerija, aplinkos apsaugos pazeidimai, marijampolės aplinkos apsaugos departamentas, panevėžio aplinkos apsaugos departamentas,

...
...
...