Back

ⓘ Individualioji psichologija – viena iš psichodinaminės psichologijos krypčių. Jos pradininkas yra Alfred Adler. Individualioji psichologija remiasi prielaida, k ..


                                     

ⓘ Individualioji psichologija

Individualioji psichologija – viena iš psichodinaminės psichologijos krypčių. Jos pradininkas yra Alfred Adler.

Individualioji psichologija remiasi prielaida, kad žmogaus asmenybės struktūros individualybės pagrindai, tam tikra gyvensena susiformuoja ankstyvojoje vaikystėje iki 5 metų amžiaus ir lemia visą vėlesnę jo psichinę raidą. Dėl savo fizinio ir psichinio nebrandumo vaikas išgyvena menkavertiškumo jausmą; norėdamas šį jausmą įveikti ir įtvirtinti save kaip asmenybę, individas pradeda kelti sau tikslus. Jeigu tikslai realūs – asmenybė vystosi normaliai, jeigu fiktyvūs – tampa neurotiška ir asociali.

                                     

1. Individualioji psichologija

Adlerio asmenybės teorija yra teleologinė "psichinis gyvenimas yra determinuotas tų tikslų, kurių siekia žmogus". Teigiama, kad kiekvieno žmogaus unikalumą nulemia socialinis kontekstas. Asmenybės raidai lemiamą reikšmę turi socialinė įtampa, patirta vaikystėje. Asmenybė formuojasi iki 5 metų, o vėliau tik tobulinama. Žmogus turi įgimtą sugebėjimą užmegzti kontaktą. Žmogaus tikslas – patenkinti šį įgimtą bendrumo jausmo poreikį. Problemų įveikai reikia išmokti bendradarbiauti su kitais. Kiekvienas žmogus yra kūrybingas, nėra griežtai priklausomas nuo aplinkos, gali kurti savo paties gyvenimą.

                                     

1.1. Individualioji psichologija Pranašumo siekimas

Mokslininkas teigia, kad pranašumo siekimas arba galios troškimas yra pagrindinis žmogaus veiklos motyvas. Jis įgimtas, bet žmonėms pasireiškia nevienodai, nes kiekvienas žmogus savo silpnumą išgyvena įvairiai ir tai atsiliepia žmogaus individualybei. Pranašumo siekimas – noras pasiekti gyvenimo idealą, siekimas sudėtingumo, intensyvesnio energijos panaudojimo, t. y. pastangos visą laiką ko nors siekti. Anot Adlerio, pranašumo siekimas yra dvejopo pobūdžio: ne tik savęs, bet ir visuomenės, kuriai žmogus priklauso, tobulinimas.

                                     

1.2. Individualioji psichologija Menkavertiškumas

Pagal Alfredą Adlerį kiekvienas turi įgimtą menkavertiškumo jausmą negalime užaugti ir gyventi vieni, be kitų pagalbos. Menkavertiškumo jausmas žmogaus egzistavimui yra pageidautinas, nes savo silpnumą galima kompensuoti. Kompensacija A. Adleris vadina menkavertiškumo jausmo įveikimo procesą, kuris tampa negatyviu tik tuomet, kai perauga į menkavertiškumo kompleksą.

Menkavertiškumo kompleksas yra nekonstruktyvus menkavertiškumo/silpnumo kompensavimas: asmenybės pasyvumas, baikštumas, atsakomybės vengimas, savo galimybių neišnaudojimas.

                                     

1.3. Individualioji psichologija Gyvenimo stilius

Gyvenimo stilių sudaro pagrindinė savivoka, gyvenimo tikslas, pasaulėvaizdis ir elgesio modeliai įvairiose situacijose. Gyvenimo stilius susiformuoja per pirmuosius penkerius-šešerius metus, išlieka santykinai pastovus visą žmogaus gyvenimą.

                                     

2. Šaltiniai

 • Adlerio teorijos įvadas / Eva Dreikurs Ferguson. – Alytus: Alytaus spaustuvė, 2000. – ISBN 9986-472-58-X
 • Psichologijos žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – ISBN 5-89950-016-6
                                     

3. Nuorodos

 • Tarptautinė individualiosios psichologijos asociacija
 • Lietuvos individualiosios psichologijos draugija
 • Tarptautinis Adlerio vasaros mokyklų ir institutų komitetas
 • Individualiosios psichologijos institutas
                                     
 • to Health and Illness 1983 m. Individualių skirtumų įtaka sveikatai ir ligos išsivystymui The Influence of Individual Differences on Health and Illness
 • dvasinis judėjimas, siekiantis Universaliosios Tiesos ir aukščiausio individualiojo žmogiškojo potencialo. Naujasis Amžius jungia kosmologijos, astrologijos
 • kaip idėja, simbolinė figūra, kuri kartojama mitiniuose ritualuose. Psichologijoje paveldimi struktūriniai psichikos komponentai, vaizdiniai, pagrįsti
 • Etninį moralės normų įvairumą sąlygoja skirtinga tautų gyvensena ir psichologija Moralės principų kaitą sąlygoja visuomenės dvasinės kultūros pokyčiai
 • Alfredas Adleris 1870 1937 austrų gydytojas, psichiatras, individualiosios psichologijos pradininkas, 1902 1911 Z. Froido bendradarbis. Nuo 1932 m. dirbo
 • Jungo analitinės psichologijos sąvokos. Tai yra du svarbiausi archetipai, t. y. kolektyvinėje pasąmonėje esantys ir nuo individualaus pažinimo nepriklausomi
 • iš savo pagrindinių tyrimų objektų studijuoja pozityvioji psichologija nauja psichologijos mokslo šaka. Pasak skirtinguose namuose užaugusių identiškų
 • individuacijos principas lot. principium individuationis filosofijos ir psichologijos sąvoka, kuria apibūdinamas vieno dalyko atsiskyrimas nuo visumos. Tai
 • Laikysena dažniausiai suprantama kaip individuali įprastinė individo kūno poza stovint, sėdint, judant Šia sąvoka taip pat apibrėžiamas vienas iš
 • disciplinomis. Tarp socialinių mokslų sociobiologijai artimiausia yra evoliucinė psichologija Sociobiologijos pradininkas buvo Edward Wilson, kuris 1975 m. išleido
 • planus įtraukta etnokultūra, etika, estetika, filosofija, choreografija, psichologija 1989 m. mokyklos veikla grindžiama Tautinės mokyklos koncepcija Veikla

Users also searched:

adleris, individualiosios psichologijos institutas, psichologo mokymai, vaiku psichologija studijos,

...
...
...