Back

ⓘ Aplinkos politika yra neatsiejama ES politikos dalis. Jau 1-ojoje Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programoje 1972 m. buvo suformuluotos aplinkos sektoriaus ..


Aplinkos politika
                                     

ⓘ Aplinkos politika

Aplinkos politika yra neatsiejama ES politikos dalis. Jau 1-ojoje Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programoje 1972 m. buvo suformuluotos aplinkos sektoriaus nuostatos. EB aplinkos apsaugos politikos tikslus įtvirtino 1986 m. Suvestinis Europos aktas.

                                     

1. Lietuvoje

Aplinkos politikos, jos teisinio įtvirtinimo įstatymuose, kituose teisės aktuose svarbą Lietuvoje lėmė ypač būsima LR narystė ES. Pažymėtina, kad dar 1995 m. birželio 12 d. ES ir LR asociacijos sutartyje "aplinka" minima tarp 5 svarbiausių ir daugiausia dėmesio reikalaujančių sričių. Lietuvoje aplinkos politiką įgyvendina LR aplinkos ministerija.

                                     
 • Joniškyje miškininkas, aplinkosaugininkas, buvęs politikas Lietuvos aplinkos apsaugos ministras ir aplinkos viceministras. 1950 1954 m. Imantas Lazdinis
 • 88444 r. ilg. 54.89667 23.88444 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas  Kaune esanti viešojo administravimo
 • Antimonopolinė politika valstybės taikomos priemonės, skirtos vieno subjekto dominavimui rinkoje sumažinti ir užkirsti kelią kartelio susitarimams. Pvz
 • skatinimo ir su aplinkos apsauga susijusių tyrimų vystymo. JTAP taip pat finansuoja aplinkosauginius projektus, yra viena iš Pasaulio aplinkos fondo ir Monrealio
 • Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos VTPSI prie AM - teritorijų planavimo ir statybos priežiūros institucija
 • 2002 m. ISBN 9955 - 530 - 13 - 8. Aplinkos politika mokomoji knyga, Kaunas: VDU leidykla, 2004 m. ISBN 9955 - 12 - 009 - 6. Aplinkos epidemiologija, mokomoji knyga
 • Mėgsta naudoti aplinkos terminą, atmeta valstybės kaip monolito idėją ir teigia, jog tarptautiniai santykiai užsienio politika yra lemiama daugybės
 • valstybių ne ES narių skyrių aplinkos apsaugos ekonomikos klausimais. Kaip ekspertas aplinkos apsaugos ekonomikos, politikos integracijos į Europos Sąjungą
 • temas keletui artimiausių metų : Tarptautinės politikos pokyčiai, tyrimo metodai ir Lietuvos užsienio politika Iššūkiai demokratijai pokomunistiniame pasaulyje
 • valdymo sritis: Ūkio politiką bendroji ekonominė makroekonominė politika konkurencijos politika Europos Sąjungos vidaus rinkos politika viešųjų pirkimų
 • Bendroji žemės ūkio politika BŽŪP Europos Sąjungos ES politikos sritis, apimanti žemės ūkio subsidijas sudarančias 50 - 70  visų ES išlaidų Tikslas
 • apsauga, su kitais, 2005 m. Globali aplinkos kaita, su kitais, 2007 m. Gamtotvarka, 2009 m. Saugomų teritorijų politika ir valdymas. Monografija, 2012
 • NVO tarptautinės bendrovės, episteminė bendruomenė ir kt. Aplinkos valdymą  su aplinka susijusių veiksmų organizavimas Bendrovių valdymą  įmonės

Users also searched:

aplinkos apsaugos priemonės, svarbiausi aplinkos apsaugos uzdaviniai,

...
...
...