Back

ⓘ Romualdas Firkovičius. 1958 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958–1972 m. dirbo LTSR centriniame valstybiniame istorijos archyve, 1962–1963 m. surado M. K. Čiurl ..


                                     

ⓘ Romualdas Firkovičius

1958 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958–1972 m. dirbo LTSR centriniame valstybiniame istorijos archyve, 1962–1963 m. surado M. K. Čiurlionio 3 laiškus M. K. Oginskiui. 1972–1992 m. dirbo Paminklų konservavimo institute. Nuo 1992 m. Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriaus specialistas archeografas.

Rašė karaimistikos ir archyvistikos klausimais. Spaudai parengė istorinių šaltinių rinkinių. Suredagavo tekstus lenkų kalba leidiniams "Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai" t. 1-7 1991–2010 m. ir "Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m." su V. Jogėla, 2001 m. Spaudai parengė, su A. Baliuliu, Lietuvos Metrikos 1 1998 m., 8 1995 m. ir 52 2004 m. knygas, Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m. 2008 m.

                                     

1. Bibliografija

 • Žagarės dvaro teismo knygos 1670–1751, su A. Baliuliu ir V. Raudeliūnu, 2003 m.
 • Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu. Parengė R. Firkovičius. Vilnius, Katalikų akademija, 2008
 • Biržų dvaro teismo knygos 1620–1745, su V. Raudeliūnu, 1982 m.
                                     
 • politinis bei visuomenės veikėjas m. 2005 m. Vasario 24 d. Romualdas Firkovičius Lietuvos istorikas, archeografas. Vasario 26 d. Vilius Jasinevičius
 • Biržų krašto miškai ir miškų ūkis: monografija Leonardas Kairiūkštis, Romualdas Mankus.  Kaunas: Lututė, 2006.  279 p.: iliustr.  ISBN 9955 - 692 - 39 - 1
 • Čepaitis, Bronislovas Genzelis, Bronislovas Kuzmickas, Angonita Rupšytė, Romualdas Ozolas, Linas Saldukas, Antanas Tyla, Petras Vaitiekūnas, Dainius Žalimas
 • charakterizavimu. Beveik 300 mokslinių darbų autorius ir bendraautoris. Romualdas Danielius, Algis Petras Piskarskas, Valdas Sirutkaitis, Algirdas Petras
 • darbų ciklą Parametriniai šviesos reiškiniai kristaluose kartu su Romualdu Danieliumi ir Algirdu Stabiniu 1999 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio
 • fizikos instituto mokslininkus ir pedagogus Saulių Vengrį, Gytį Jušką, Romualdą Brazį 60 ųjų sukaktuvių proga. Fizikų žinios, 2002, Nr.22. LOSF: Orientavimosi
 • kaštelionas Jurgis Liutauras Chreptavičius, kurio rūmai, kaip rašo Romualdas Firkovičius stovėję netoliese į rytus nuo bažnyčios, ši valda XVIII a. I pus
 • Čepaitis, Bronislovas Genzelis, Bronislovas Kuzmickas, Angonita Rupšytė, Romualdas Ozolas, Linas Saldukas, Antanas Tyla, Petras Vaitiekūnas, Dainius Žalimas
 • generolas Feliksas Maleckis 1854 - 1928 karaimų dvasininkas Boguslavas Firkovičius 1865 - 1915 karaimų dvasininkas Simonas Kobeckis 1865 - 1933 poetas

Users also searched:

...
...
...