Back

ⓘ Archetipas – originalus modelis, idealus pavyzdys, prototipas, kolektyvinės pasąmonės vaizdinys, nepriklausomas nuo individualaus pažinimo, kopijuojamas visos v ..


Archetipas
                                     

ⓘ Archetipas

Archetipas – originalus modelis, idealus pavyzdys, prototipas, kolektyvinės pasąmonės vaizdinys, nepriklausomas nuo individualaus pažinimo, kopijuojamas visos visuomenės, sudarantis žmonijos psichosocialinės sanklodos pagrindą. Bendrai suprantamas, universalus simbolis. Pasireiškia ir per religinius pasakojimus, mitus, folklorą, stereotipus, literatūrą, kalbą, sapnus. Tačiau nei mitas, nei religija visiškai neapima archetipo prasmės, tik iš dalies jį paaiškina.

Psichologinį archetipo konceptą įvedė Karlas Gustavas Jungas. Jo sukurtas psichoanalitikos modelis veikia archetipų interpretacija. Jungas išskyrė šiuos pagrindinius asmenybės archetipus: pats, šešėlis, anima ir animus, persona. Archetipų skaičius iš esmės neribotas, tačiau dažniausiai sutinkami šie: vaikas, didvyris, dieviškoji motina, senas išminčius, apgavikas, velnias, baidyklė. Pasak Jungo, archetipas yra visiškai neatsiejama žmonijos ir paties žmogaus dalis, kurios neįmanoma atskirti, kaip neįmanoma atskirti kūno ir dvasios iki įvykstant mirčiai.

Archetipai svarbūs suvokiant ne tik žmogaus elgesį, bet ir religiją, mitologiją, folklorą. Už šių bendražmogiškų darinių slypi archetipiniai žmogaus elgesio pirmavaizdžiai.

                                     

1. Pagrindiniai archetipai

 • animus – neįsisąmoninta moters asmenybės vyriškoji pusė
 • archetipas – universali, visiems žmonėms būdinga mąstymo forma
 • anima – neįsisąmoninta vyro asmenybės moteriškoji pusė
 • dievas – galaktinė, psichinės realybės, suprojektuotos į išorinį pasaulį, realizacija
 • persona – socialiniai asmenybės vaidmenys
 • šešėlis – neįsisąmoninta psichikos dalis, kurioje slypi tai, ko asmenybė sau nenori priskirti
 • išmintis – gyvenimiškos išminties ir brandumo įasmeninimas
 • savastis – asmenybę reguliuojantis centras, vientisumo ir harmonijos įsikūnijimas
                                     

2. Archetipo atpažinimas

Archetipo atpažinimui būtina vadovautis tokiais kriterijais:

 • Archetipas turi savitą energiją, stipriai veikia žmogaus jausmus
 • Archetipas yra archajinis, kilęs nuo žmonijos pradžios, todėl minimas legendose, mituose ir kt.
 • Archetipas yra bendražmogiškas, todėl turi pasireikšti visose visuomenėse, visais laikais žinoma, skirtingu pavidalu
 • Archetipas yra vientisa, ambivalentinė struktūra, turi ir teigiamų ir neigiamų bruožų, bet negali būti tik vieno kurio nors
 • Archetipas turi būti susijęs su žmogaus gyvenimu, procesais
 • Archetipas suprantamas savaime, pasąmoningai, o ne išmokstant
 • Archetipas, kuris esą nepriklausomas, turi turėti tik jam, o ne kitiems archetipams priklausančių elementų
 • Archetipas reflektuojamas pasąmonėje pasireiškia kaip konceptas ir simbolis gali būti ne vienas
 • Archetipas yra stabilus, priešinasi bandymams pažeisti jo struktūrą
                                     

3. Nuorodos

 • Irena Skurdenienė. Archetipas. Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius, 2001. – ISBN 9986-513-95-2
                                     
 • Campbello idėjoms didelę įtaką padarė Karlo Jungo psichologinės archetipų studijos. Archetipus lyginamosios mitologijos tyrinėtojai supranta kaip pasikartojančius
 • Ilgainiui miško ir žvėrių šeimininke tapo moters pavidalo deivė, kurios archetipas dar buvo išlikęs XIX a. pabaigoje  XX a. pradžioje, žiemos solsticijos
 • principai. Kasdienybės pasauliui pavaizduoti pasitelkiama mito logika, archetipai simboliai. Pabrėžiama vaizduojamo asmens psichikos, kompleksų patirtis
 • įsirėžia tam tikros individų rūšies išgyvenimai. Kolektyvinę pasamonę sudaro archetipai universali, visiems žmonėms būdinga mąstymo forma anima neįsisąmoninta
 • galaktinė, psichinės realybės, suprojektuotos į išorinį pasaulį, realizacija archetipas universali, visiems žmonėms būdinga mąstymo forma Dinaminės psichoterapijos
 • kt. turėtų teisingą supratimą apie produkto naudotojus. Persona yra archetipas kuris aprašymo, naudojimo scenarijų ir t. t. pagalba aprašo aktualias
 • internetinis puslapis angl. Mircea Eliade, Amžinojo sugrįžimo mitas. Archetipai ir kartotė. Vilnius, Mintis 1996 m. Vikicitatos Puslapis Vikicitatose
 • empiriškai apsireiškia sapnuose, mitologijoje karaliaus, didvyrio, pranašo archetipais priešybių vienybės simboliais, pvz., In ir Jang, Faustas ir Mefistofelis
 • Poseidono ir gorgonės Eurialės sūnus. Vakarų kultūroje tapo medžiotojo archetipu Orionas įsimylėjo Meropę, bet Oinopionas Oenopionas Kios karalius
 • yra tobulojo pasaulio atvaizdas imago mundi žemiškasis dangiškojo archetipo įsikūnijimas, dievybės nužengimo žemėn vieta Dievo namai visų erdvių
 • spalvingumas, komunikatyvumas. Plati psichologinių būsenų savotiškų muzikinių archetipų skalė: nuo ramių, meditacinių Aurei Regina Caeli paslaptingų, mistinių

Users also searched:

vyrų archetipai,

...
...
...