Back

ⓘ Lietuvos civilinės teisės istorija. 1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatym ..


                                     

ⓘ Lietuvos civilinės teisės istorija

1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai kai Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas Užnemunės krašte, Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai sudarę civilinį kodeksą, vad. X tomas. Palangos apylinkėse, Lietuvai priskirtose iš buvusios Kuršo gubernijos, buvo taikomi carinės Rusijos laikų civiliniai įstatymai Pabaltijo kraštams.

                                     

1. Lietuvos TSR

TSRS okupavus Lietuvą, laikinai buvo įvesti okupaciniai įstatymai.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 1964 m. liepos 7 d. patvirtino sovietinį Civilinį kodeksą.

1965 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas. Jį sudarė ideologizuota, komunistinius lozungus skelbianti Preambulė ir 610 straipsnių 8 skyriai, 50 skirsnių. Kodeksas galiojo ir po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

                                     

2. Šiuolaikinė Lietuvos civilinės teisės istorija

2000 m. liepos 18 d. LR Seimas priėmė naująjį Civilinį kodeksą. Kodekso priėmimas buvo antras pagal svarbą teisėkūros įvykis po LR Konstitucijos priėmimo.

2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įsigaliojo išskyrus kai kurias išimtis.

                                     
 • Bendroji teisės teorija Šakinė teisės teorija - civilinės teisės teorija, baudžiamosios teisės teorija, tarptautinės teisės teorija ir t. t. Teisės teorijos
 • galiojančios teisės normų. Pagal teisės šakas: Baudžiamojo proceso teisės mokslas baudžiamoji procesualistika Civilinio proceso teisės mokslas civilinė procesualistika
 • mokslai. Tai teisės teorija, teisės istorija teisinių ir politinių teorijų istorija šakinė teisės istorija ir kt. teisės filosofija, teisės metodologija
 • bažnytinės teisės dalykas. Suteikiami tokie laipsniai kaip kanonų teisės licenciatas, kanonų teisės daktaras, kanonų ir civilinės teisės daktaras. Lietuvoje studijuojama
 • teisės mokslą plėtoja: VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra iki 2009 m. rugsėjo 1 d.  Civilinės teisės ir civilinio proceso katedra Mykolo Romerio
 • Ruzgienė Filosofija, Krašto kultūros istorija Alma Šadzevičienė Darbo teisė Teisės pagrindai Alvydas Žala Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme
 • Tarptautine civilinės aviacijos diena, kuri kasmet minima visose ICAO šalyse. Šiuo metu organizacija jungia 190 šalių, Lietuva Tarptautinės Civilinės Aviacijos
 • universiteto VU Teisės ir Ekonomikos fakultetų mokslininkai: Vladas Staskonis grupės vadovas VU Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros
 • ypatumus civilinėje teisėje skirstomi į fizinius ir juridinius asmenis. Pagal teisės šakas  baudžiamosios teisės subjektai, tarptautinės teisės subjektai
 • Įmonių teisė Komercinė teisė Justas Paulionis Darbo teisė Valerija Perova Darbo ir civilinė sauga, Lietuvos valstybės ir teisės istorija Vaida
 • 1853 1871 m. Prancūzijos civilinės teisės sąvadas, kurį 1804 m. kovo 21 d. įvedė Napoleonas. Code Civil Naujųjų laikų teisės kodifikacija. Esminės XIX

Users also searched:

teisės knygos,

...
...
...