Back

ⓘ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Aplinkos ministerija – pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyv ..


                                               

Saulės parkas

Saulės parkai arba saulės elektrinės tai didelės apimties fotovoltinių modulių instaliacijos skirtos generuoti elektros energijai. Skirtingai nuo ant namų stogų montuojamų saulės elektrinių, saulės parkai susideda iš ant žemės tvirtinamų modulių, sumontuotų dideliuose žemės plotuose. Dažniausiai saulės parkai veikia panašiu principu kaip ir termo ar kito tipo elektrinės: parke sugeneruota elektra yra perduodama į bendrus elektros tinklus ir taip pasiekia galutinį vartotoją. Išskirtiniais atvejais, saulės parkai gali būti suprojektuoti ir konkretiems vartotojams, pavyzdžiui, duomenų centram ...

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
                                     

ⓘ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija – pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų srityse.

                                     

1. Istorija

Lietuvai atkūrus valstybingumą, 1921 m. įsteigtas Lietuvos atstatymo komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos. Tuo tarpu 1925 m. prie Susisiekimo ministerijos buvo įsteigta Statybos ir sauskelių inspekcija.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas įkurtas 1990 m., pertvarkius Lietuvos TSR Gamtos apsaugos komitetą. 1994 m. departamentas reorganizuotas į ministeriją. 1998 m. reorganizuota į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, jai perduotos buvusios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos, daugelis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos funkcijų bei Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ministerijos miškų ūkio reguliavimo funkcijos.

                                     

2. Struktūra

Ministerija suskirstyta į 11 departamentų:

 • Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas
 • Teisės ir kontrolės departamentas
 • Vandenų departamentas
 • Atliekų departamentas – atsakingas už atliekų tvarkymą
 • Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas
 • Taršos prevencijos departamentas
 • Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentas
 • Statybos ir būsto departamentas – atsakingas už daugiabučių renovaciją
 • Europos Sąjungos paramos administravimo departamentas
 • Miškų departamentas
 • Gamtos apsaugos departamentas
                                     

3. Vadovybė

Nuo 2020 m. gruodžio 11 d. aplinkos ministerijai vadovauja Simonas Gentvilas.

Viceministrai - Danas Augutis, Gintarė Krušnienė, Raminta Radavičienė, Darius Kvedaravičius, kanclerė - Sigita Vasiljevaitė.

                                     
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos viešojo administravimo įstaiga, atsakinga už valstybės saugomų teritorijų priežiūrą
 • 2000 m. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  Lietuvos civilinės teisės sąvadas, šiuolaikiškas Nepriklausomos Lietuvos privatinės teisės kodifikacijos
 • ministras XVII - oje Lietuvos Respublikos Vyriausybėje 2020 - 2024 m. Liberalų sąjūdžiui atstovauja Simonas Gentvilas aplinkos ministerija ir Simonas Kairys
 • referendumų skiria eilinius ar neeilinius Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus pritaria arba ne: Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko
 • Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas  viešojo administravimo įstaiga, atsakinga už aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą Klaipėdos regione
 • Lietuvos ginkluotosios pajėgos  Lietuvos Respublikos karinių pajėgų visuma. Po nepriklausomybės paskelbimo Lietuvos kariuomenė buvo atkurta 1990 metų
 • Panevėžys. Lietuvos valstybė susidarė XIII a., po 1569 m. Liublino unijos Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tapo Abiejų Tautų Respublikos dalimi. Ši valstybė
 • 3 - 5 Lietuvos Respublikos pasirašytų, ratifikuotų daugiašalių konvencijų protokolų aplinkos apsaugos srityje sąrašas, LR Aplinkos ministerija Выстробец
 • pobūdžio valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniuje, Sereikiškių parke, B. Radvilaitės g. 8. 1941 m.
 • Lietuvos Karinės jūrų pajėgos toliau LKJP tai Lietuvos Respublikos kariuomenės dalis, kuri stebi, kontroliuoja ir gina Lietuvos teritorinę jūrą, ekonominę
 • m. Lietuvos raudonosios knygos sudarymo ir tikslinimo ėmėsi Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamentas. 1992 m. išleista antroji Lietuvos raudonoji

Users also searched:

aplinkos ministerija konsultacijos,

...
...
...