Back

ⓘ Lietuvos istorija - Lietuvos istorija, Lietuvos TSR istorija, po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos istorija, 1918–1940, Arasas ..


                                               

Lietuvos istorija

Maždaug 10 000–9 000 p.m.e., nutirpus ledynui, iš kaimyninių regionų dabartinės Lietuvos teritorijoje pasirodė pirmieji gyventojai. Ankstesnių žmonių gyvenimo šiame regione pėdsakų nėra, nes, jei jų čia ir būta, visus ankstesnių gyventojų pėdsakus sunaikino paskutinis ledynmetis. Seniausios stovyklos randamos pietvakarinėje šalies dalyje. Pagal Lietuvos priešistorės tyrinėtoją Mariją Gimbutienę tai buvo iš Jutlandijos pusiasalio ir dabartinės Lenkijos teritorijos atėję medžiotojai bei žvejai, kurie kartu atsinešė ir dvi vėlyvojo paleolito kultūras. Pirmieji gyventojai buvo klajokliai ir nu ...

                                               

Lietuvos TSR istorija

Lietuvos TSR Istorija apima tris laikotarpius, kada Lietuva buvo valdoma komunistų partijos: 1944 m. vasarą naujai okupuotą Lietuvą, kurią Sovietų Sąjunga valdė iki 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 1940 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungos okupuotą ir 1940 m. rugpjūčio 3 d. aneksuotą Lietuvą, kurią Sovietų Sąjunga valdė iki nacių Vokietijos okupacijos 1941 m. birželio mėn.; 1918 m. gruodžio 16 d. paskelbtą Lietuvos Tarybų Socialistinę Respubliką, kuri 1919 m. vasario 27 d. įjungta į Lietuvos – Baltarusijos Tarybų Socialistinę Respubliką, gyvavusią iki 1919 m. rugpjūčio ...

                                               

Lietuvos istorija po nepriklausomybės atkūrimo

Nepriklausomos Lietuvos istorija yra laikotarpis nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. iki šių dienų. Lietuva nepriklausoma tapo išsivadavusi iš Sovietų Sąjungos, kuri galutinai sugriuvo 1991 m.

                                               

Lietuvos istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas – pagrindinė Lietuvos mokslo įstaiga, užsiimanti Lietuvos archeologija, etnologija, heraldika, sfragistika, numizmatika, paleografija, genealogija bei kitais fundamentiniais istorijos tyrimais.

                                               

Lietuvos istorija (1918–1940)

Šis straipsnis yra apie Lietuvos istorijos laikotarpį nuo nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. iki nepriklausomybės praradimo 1940 m., dar vadinamą Pirmąja Respublika.

                                               

Kazachstano istorija

Kazachijos istorija – Kazachų stepės, istorinio regiono, sudarančio dalį Didžiosios Stepės, istorija. Iš dalies šis regionas sutampa su dabartine Kazachijos valstybe.

                                               

Lietuvos civilinės teisės istorija

1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai kai Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas Užnemunės krašte, Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai sudarę civilinį kodeksą, vad. X tomas. Palangos apylinkėse, Lietuvai priskirtose iš buvusios Kuršo gubernijos, buvo taikomi carinės Rusijos laikų civiliniai įstatymai Pabaltijo kraštams.

                                               

Lietuvos teisė

Lietuvos Respublikos teisė – Lietuvos teisinės sistemos dalis, norminė LR teisinės sistemos posistemė. Lietuvos teisė yra priskiriama romėnų-germanų teisės šeimai.

                                               

Akademinė Lietuvos istorija

Akademinė Lietuvos istorija – trylikos knygų tomų rinkinys skirtas Lietuvos istorijai. Akademinės Lietuvos istorijos nagrinėjamas periodas apims nuo Lietuvos priešistorės iki XXI amžiaus pradžios įvykių. Akademinė Lietuvos istorija bus didžiausias akademinio pobūdžio leidinys skirtas Lietuvos istorijai. Numatoma, kad paskutinis Akademinės Lietuvos istorijos tomas bus išleistas iki 2011. Iki 2008 metų yra išleisti 3 tomai – Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų leikotrapis 2005; Lietuvos istorija. Geležies amžius 2007 bei Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo "persitvarkymo" iki ...

                                               

Baltarusijos istorija

Pirmosios žmonių stovyklos dabartinėje Baltarusijos teritorijoje randamos jau prieš 28-24 tūkstančius metų. 3 tūkstantmečio pabaigoje – 2 tūkstantmečio pr. m. e. pradžioje Baltarusijos teritorijoje pasirodo indoeuropiečių gentys, kaip manoma dabartinių baltų ir slavų protėviai. VII–VI a. pr. m. e. pietų Baltarusijos teritorijoje susiformavo Milogrado kultūra, kurią Marija Gimbutienė, dr. Algimantas Merkevičius ir kiti tyrinėtojai laiko baltiška. Kiti tyrinėtojai šią kultūrą laiko slaviška arba jos priklausomumą laiko diskutuotinu klausimu. Remiantis lingvistiniais duomenimis ir hidronimais ...

                                               

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Konstitucija lot. constitutio - "nustatymas" yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtinta demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principas. Konstitucinį teisingumą ir priežiūrą vykdo Konstitucinis Teismas. 2002 m. išleistas Lietuv ...

                                               

Bosnijos ir Hercegovinos istorija

Dabartinė Bosnija ir Hercegovina buvo apgyvendinta dar nuo neolito laikų. Ankstyvajame bronzos amžiuje neolito gyventojus pakeitė karingesnės indoeuropiečių gentys, žinomos kaip ilyrai: deurai, desiatai, amantinai ir kt. Todėl Bosnijos ir Hercegovinos teritorija sudarė dalį istorinės Ilyrijos. Keltų migracija IV–III a. pr. m. e. išstūmė daugelį ilyrų genčių iš jų gyventų teritorijų, tačiau dalis jų liko ir susimaišė su keltų gentimis. Todėl regione susiformavo trakizuotos ilyrų gentys, tokios kaip skordiskai. Antikoje dabartinė Bosnija ir Hercegovina buvo svarbi tranzitinė šalis tarp Adrij ...

                                               

Alfonsas Mėlynis - Vaikutis

Alfonsas Mėlynis - Vaikutis Nepriklausomybės kovų savanoris, dviejų Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius. Tėvui anksti mirus motina ištekėjo už Kazimiero Vaikučio ir persikėlė į jo tėviškę Jakunčių kaime, tad Alfonsas užaugo su patėvio pavarde.

                                               

Arasas

Šis straipsnis apie audinį. Apie Prancūzijos miestą skaitykite čia. Arãsas ; pagal Prancūzijos miesto Arasas pavadinimą) – gobeleno technika išaustas audinys, turintis sudėtingą figūrinį siužetą biblinėmis, mitologinėmis ar istorinėmis temomis. XIII–XV a. taip buvo vadinamas gobelenai, austi Araso mieste. 1477 m. Prancūzijos karalius Liudvikas XI užpuolė miestą ir audimo dirbtuves sunaikino. Vėliau tuo pačiu pavadinimu gobeleno technika buvo gaminamas audinys, turintis siužetą. Audžiama buvo iš vilnos ar šilko siūlų, kartais primaišant sidabrinių ar net auksinių gijų; kiekviename audinio c ...

                                               

Baudžiava

Baudžiava – įteisinta feodalo galimybė naudotis valstiečio darbu, turtu ir asmeniu, tarp jų draudimas valstiečiams keisti šeimininką, keltis gyventi į miestą. Įvairiose šalyse galiojo ir papildomi valstiečių teisių apribojimai. Baudžiava Europoje išsivystė ankstyvaisiais viduramžiais, kai vergai tapo libertinais, suteikus jiems dalinę laisvę, o laisviesiems bendruomenininkams apribota dalis teisių. VII-IX a. Vidurio ir Vakarų Europoje valstiečių priklausomybė nuo senjorų buvo paveldima, daugiausiai baudžiauninkų buvo Prancūzijoje, tuo tarpu Skandinavijoje Švedijoje, Norvegijoje jų nebuvo v ...

                                               

Didysis Lietuvos kelias

Didysis Lietuvos kelias – senovinis prekybos kelias Abiejų Tautų Respublikoje, kuris jungė Lenkijos Karalystės sostinę Varšuvą su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostine Vilniumi. Kelias datuojamas dar XIII a., bet didžiausią svarbą pasiekė XVIII a., kuomet Augusto II valdymo laikotarpiu pradėta reguliari pašto sistemos veikla šiuo prekybiniu keliu, miestuose pastatytos pašto stotys. Į prekybos kelią įėjo ir tokie miestai kaip: Druskininkai, Trakai, Gardinas, Sokulka, Supraslė, Balstogė, Bielskas, Cechanovecas, Drohičinas, Palenkės Sokoluvas, Vengruvas. Kelią aprašė ir vokiečių mokslin ...

                                               

Globe Asimi

"Globe Asimi" – naftos tanklaivis, 1960 m. pastatytas laivų statykloje "Navantia Cadiz" Kadise, Ispanija. Priklausė Gibraltaro įmonei "Cantabria Shipping Ltd." ir plaukiojo su Gibraltaro vėliava. Laivo ilgis – 170 m. Tai didžiausias prie Lietuvos krantų sudužęs naftos tanklaivis, kurio katastrofos metu į Baltijos jūrą išsiliejo didžiausias naftos kiekis.

                                               

Grūdo draugija

Kurti draugiją inicijavo kairiųjų pažiūrų Lietuvos politikai liaudininkai su socialdemokratais, tuo metu gyvenę Rusijos teritorijoje. 1916 m. gruodžio 11 d. Petrograde susirinkę 73 steigiamojo susirinkimo dalyviai nusprendė įkurti "Grūdo draugiją". Organizacija turėjo šelpti karo pabėgėlius iš Lietuvos, nepriklausomai nuo jų tautybės, politinės orientacijos ir tikybos. Buvo išrinkta valdyba: Mykolas Januškevičius, Gabrielius Liutkevičius sekretorius, Vladas Požela, Vladimiras Zubovas pirmininkas, Pranas Keinys, vėliau prisijungė Lietuvos šelpimo fondo atstovas Andrius Bulota. Draugija augo ...

                                               

Lietuvos didikai

Lietuvos didikai – istoriškai privilegijuotas luomas, susikūręs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais. Jį sudarė asmenys iš etninės Lietuvos ir Žemaitijos išsiplėtusios kunigaikštystės teritorijų. Privilegijos šeimoms buvo suteikiamos už karinę tarnybą. Abiejų Tautų Respublikoje buvo didžiausias skaičius kilmingųjų Europoje, beveik 10 % nuo bendro gyventojų skaičiaus, o kai kuriuose regionuose, pvz., Žemaitijoje, siekė 12 %.

                                               

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras – biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Vilniuje. Tai tarpžinybinė valstybės institucija, tirianti genocido bei nusikaltimų žmonijai ir žmoniškumui apraiškas, Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais. Generalinis direktorius – Adas Jakubauskas. Nuo 1992 m. veikiantis Centras užsiima rezistencinio judėjimo tyrimais, inicijuoja genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą. Taip pat rūpinasi laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimo įamžinimu, studijuoja ir skelbia buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus.

                                               

Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1953 m.

Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1952 m. buvo Sovietų Sąjungos aukščiausios vadovybės nutarimais vykdytos masinės okupuotos Lietuvos Respublikos gyventojų deportacijos į atokias Sovietų Sąjungos vietoves. Civilių gyventojų trėmimais siekta numalšinti pasipriešinimą sovietizacijai. Iš viso daugiausia į Irkutsko sritį ir Krasnojarsko kraštą buvo deportuoti mažiausiai 130 tūkst. Lietuvos gyventojų, 70 proc. iš jų moterys ir vaikai. Tarp tremtinių buvo iš apie 4500 Lietuvos lenkų. Dar apie 150-156 tūkst. Lietuvos gyventojų, tarp jų politiniai kaliniai ir Lietuvos partizanai, buvo įkalinta priv ...

                                               

Lietuvos raštija

Lietuvos raštija savo ištakomis remiasi į runų raštą naudotą su gotais susidūrusių prūsų. Runos Lietuvoje žinomos iš Mindaugo monetų, kuriose yra ir jo vardas parašytas runomis bei kt. Kita vertus, tam tikros simbolinės raštijos atitikmenų galima aptikti gerokai anksčiau – ir ant naujojo akmens amžiaus – neolito apeiginio antgalio aptikto prie Kretuono ežero bei keramikos. Su krikščionybės atėjimu runas palaipsniui pakeitė lotynų raštmenys, kuriais naudodamasis Mindaugas bei kiti kunigaikščiai rašydavo laiškus lotynų kalba į vakarų Europą bei slavų rašmenys. Kernavėje neseniai yra surasti ...

                                               

Liublino unija

Liublino unija – 1569 m. liepos 1 d. sudaryta unija, kuria Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos Karalystė sujungtos į Abiejų Tautų Respubliką. Liublino unija sudaryta 1569 m. sausio 10 d. Liubline atidarytame Lenkijos Karalystės Seime.

                                               

Polonizacija

Polonizacija – prievartinis ar savaiminis lenkų kalbos ir kultūros dominavimas Lenkijai pavaldžiose nelenkiškose teritorijose. Terminas atsirado XVI a. Intensyvūs polonizacijos procesai LDK prasidėjo po 1569 m. pasirašytos Liublino unijos, nors jau iki tol lenkai sunaikino vietinį lietuvių tikėjimą ir įvedė krikščionybę. Jai palaikyti veikė lenkų dvasininkija. Nors unija garantavo LDK ir Lenkijos lygiateisiškumą, pastaroji, turėdama didesnę įtaką greitai nustelbė LDK. Lietuviai lenkų buvo laikomi pagonimis, nemokytais, atsilikusiais, todėl lietuvių bajorija greitai perėmė lenkų kalbą ir pa ...

                                               

Radijo imtuvai Lietuvoje

Radijo imtuvai Lietuvoje paplito maždaug nuo 1924 m. ir kėlė didelį žmonių susidomėjimą bei nuostabą, ypač provincijos gyventojams, pastarieji radiją laikė stebuklu. Radijo imtuvai suburdavo žmones kartu paklausyti žinių, dainų, šventinių transliacijų, bei kitų radijo laidų. Labiausiai buvo paplitę detektoriniai imtuvai, vėliau atsirado ir lempinių. Nuo 1926 m., pradėjus veikti Kauno radijo stočiai, radijo imtuvų sparčiai daugėjo. Visi radijo imtuvai buvo registruojami kaip abonentai ir už juos mokėtas mokestis.

                                               

Vilniaus Aukštutinės pilies istorija

Vilniaus Aukštutinės arba Gedimino pilies tvirtovę sudarė ovalią Gedimino kalno aikštę juosusi mūro siena su gynybiniais vakariniu, pietiniu, šiauriniu ir vartų bokštais, rytinėje kalno dalyje stovėjusiais gotikiniais, mūriniais, dviejų aukštų rūmais. Išlikęs Vakarinis gynybinis bokštas vadinamas Gedimino pilimi. Į tvirtovę buvo patenkama iš Šiaurės pusės. Taip pat išlikę pietinio, šiaurinio bokštų pamatai.

                                               

Vyriausioji lietuvių taryba Rusijoje

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui iš Lietuvos į Rusijos imperijos gilumą savo noru ar prievarta pasitraukė apie 300 tūkst. tautiečių. Karui užsitęsus, okupuotos Lietuvos teisinė padėtis tebebuvo neaiški. Imperijos neokupuotoje teritorijoje veikusi Lietuvių tautos taryba, nors ir turėjo Rusijos lietuvių seimo palaikymą, dėl vidinių nesutarimų savo veiklą nutraukė. 1917 m. rudenį Jonas Jablonskis, Kazys Grinius ir Pranas Mašiotas kreipėsi į visas lietuvių politines partijas kviesdami sušaukti suvažiavimą, kuris suformuotų naują valdžios organą. Jis įvyko 1917 m. lapkričio 16–19 d. vienam ...

                                     

ⓘ Lietuvos istorija

  • Islandijos istorija straipsnis apie Islandijos istoriją nuo seniausių laikų iki dabar. Islandija, geologiniais mastais, yra nauja sala. Ji atsirado prieš
                                               

Raudonasis teroras gintarinėje pakrantėje: sovietinė okupacija ir Lietuvos pasipriešinimas, 1939–1993 metai

Raudonasis teroras gintarinėje pakrantėje: sovietinė okupacija ir Lietuvos pasipriešinimas, 1939–1993 metai - valandos trukmės dokumentinis filmas apie Raudonąjį terorą Lietuvoje nuo 1939 iki 1993 metų. Filmas buvo išleistas 2008 m. ir pirmąkart parodytas vietiniu Rod Ailando WSBE-TV kanalu Channel 36.

Users also searched:

...
...
...