Back

ⓘ Karyba Lietuvoje - Jonas Sapiega, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Karys savanoris, Rajonas, Lankas, ginklas, Mūsų žinynas ..


                                               

Jonas Sapiega

Jonas Kazimieras Sapiega vyresnysis – LDK didikas, Sapiegų giminės atstovas, Abiejų Tautų Respublikos bei Rusijos karvedys, Lietuvos didysis etmonas, Rusijos generolas feldmaršalas. Mokėsi Grace dabar – Austrija, domėjosi karyba.

                                               

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra valstybinė universitetinė aukštoji mokykla, kurioje pagal universitetines studijų programas rengiami karininkai ir karybos bei nacionalinio saugumo specialistai, taip pat vykdomas neformalusis švietimas ir karinis rengimas, atliekami taikomieji moksliniai tyrimai.

                                               

Karys savanoris

Karys savanoris – tai Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis nenuolatinę karo tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Juo tampama savanoriškai įsipareigojus su Krašto apsaugos ministerija. Šie kariai priskiriami kariuomenės aktyviajam rezervui. Kariai savanoriai nėra profesinės karo tarnybos kariai. Jie taip pat nėra nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos NPPKT kariai šauktiniai. Kariai savanoriai tarnybai skira dalį laisvalaikio nuo įprastinės savo veiklos, pavyzdžiui, darbo ar studijų. Karinis rengimas vyksta iki 50 dienų per metus, dažniausiai savaitgaliais. Kariu savan ...

                                               

Rajonas

Rajonas gali reikšti: Mikrorajonas, miesto dalis Austrijoje – pašto pristatymo apygarda, teritorija Karyboje – įtvirtinimų rajonas, zona tvirtovės apylinkėse, kariniai apribojimai dėl civilinių statinių, ūkinės veiklos bei kraštovaizdžio pakeitimo Rajonas biologija administracinis vienetas Rusijoje, TSRS, kitose valstybėse ypač posovietinės erdvės Miesto arba rajono savivaldybė, administracinis vienetas Lietuvoje pvz., Vilniaus rajono savivaldybė

                                               

Lankas

Žodis lankas lietuvių kalboje turi kelias reikšmes: lankas karyba, sportas – strėlėmis šaudantis ginklas ar ginklo arbaleto, balistos dalis; lankas – pusapskritimio formos rankena kibiro, pintinės; kas išlenkta puslankiu; elektros lankas arba Voltos lankas - elektros išlydžio forma arba įtaisas tokiam išlydžiui gauti; lankas – siauras aksomo, šilko ar ko kito kaspinas, siuvamas prie sijono pažemių; Lankas – ežeras Utenos rajone. spaudos lankas – tam tikras kiekis spausdinto teksto, teksto kiekio vienetas leidyboje; lankas – apskritimo formos metalinis, medinis ar koks kitas žiedas kam apju ...

                                               

Lankas (ginklas)

Lankas – senovinis rankinis ginklas strėlėms svaidyti, panaudojant strypo elastingumą. Sudarytas iš sulenkto medinio ar kitokio strypo ir tarp strypo galų įtemptos templės. Traukiant templę, lankas lenkiasi ir jo strypo galuose kaupiasi potencinė energija, kuri, atleidus templę, virsta kinetine strėlės energija. Lankai yra naudojami medžioklėje medžiojimas lanku, žūklėje žvejojimas lanku, sporte šaudymas iš lanko, ir vis dar, retkarčiais, karyboje. Parako ir muškietų išradimas ir tobulėjimas bei didesnių kariuomenių atsiradimas lėmė tai, kad lankas pamažu buvo išstumtas iš karybos.

                                               

Mūsų žinynas

Žurnalą įsteigė Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius, leido Spaudos ir švietimo skyrius. Iki 1925 m. ėjo kas tris mėnesius, nuo 1929 m. – kas du, 1929–1940 m. – kas mėnesį. Nagrinėjo karo mokslo, karų istorijos, Lietuvos kariuomenės organizacijos, karių rengimo ir auklėjimo, karinės ginkluotės, Lietuvos istorijos ir tarptautinių santykių raidos klausimus. Tiražas 1000 egz. 1928 m. Leido priedus: "Kardas", 1925 m. "Karo archyvas", "Karo literatūros rodyklė", "Karo mokslų draugijos žinios". Bendradarbiavo Jonas Basanavičius, Petras Biržys, Viktoras Biržiška, Jurgis Byla, Petras B ...

                                               

Trečiasis pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto pulkas

Pulką 1919 m. gegužės 4 d. Raseiniuose organizavo 1-osios brigados vadas karininkas Pranas Liatukas Šiaulių bataliono pagrindu. Nuo rugpjūčio pulkas dalyvavo kovose su bolševikais Dauguvos fronte, prie Daugpilio. 1920 m. vasario 26 d. pulkui suteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto vardas. 1920 m. pulkas gynė nuo lenkų Lietuvos žemes prie Suvalkų, Kalvarijos, pasižymėjo mūšiuose prie Varėnos, Lentvario, Vievio, Rykantų po to saugojo demarkacijos liniją Vievis – Dubingiai – Zarasai. 1926 m. rugpjūčio 31 d. pulkas buvo išformuotas, bet 1935 m. vėl suformuotas. Pulko štabas buvo Kėdai ...

                                               

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagrindinė institucija, atsakinga už bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis gynybos srityje, krašto apsaugai ir gynybai skirtų finansų valdymą, rengia karinį rezervą, planuoja krašto mobilizaciją. Institucijos nuostatai buvo patvirtinti 1998 m. gegužės 5 d. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu.

                                               

Ginkluotosios pajėgos

Ginkluotosios pajėgos – valstybės vyriausybės organizuojamos ir remiamos institucijos ir organizacijos, skirtos koviniams ar kitokiems veiksmams vykdyti karo atveju. Ginkluotųjų pajėgų pagrindą paprastai sudaro kariuomenė, kuri toliau gali būti skirstoma į keletą dalių, pavyzdžiui, į sausumos kariuomenę, karines oro pajėgas ir karo laivyną. Tačiau į ginkluotąsias pajėgas kartais įtraukiamos ir kitos struktūros, susijusios su kariuomene. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo redakciją, aktualią nuo 2004 m. lapkričio 11 d., į L ...

                                               

Lietuvos ginkluotosios pajėgos

Lietuvos ginkluotosios pajėgos – Lietuvos Respublikos karinių pajėgų visuma. Po nepriklausomybės paskelbimo Lietuvos kariuomenė buvo atkurta 1990 metų balandžio 25 d. Lietuvos valstybės karinės pajėgos, veikusios nuo ~1200 iki 1251 m. ir nuo 1261 iki 1795 m., vadinamos "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomene", o veikusios 1918–1940 m. – "Tarpukario Lietuvos kariuomene". Šiuo metu Lietuvos ginkluotąsias pajėgas sudaro 27924 karių bei tarnautojų.

                                               

Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medalis

Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medalis – Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanojami asmenys už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą kultūros, mokslo, švietimo, verslo, gamybos, sveikatos, socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse, taip pat už humanitarinę pagalbą Lietuvai.

                                               

Plokštinės raketų bazė

Plokštinės požeminė balistinių raketų su termobranduoliniais užtaisais bazė – TSRS ginkluotųjų pajėgų raketų bazė, pastatyta Plokštinės miške netoli Platelių ežero, 13 km šiauriau Plungės, aukščiausioje miškais apaugusioje, mažai apgyvendintoje regiono vietovėje į šiaurės rytus nuo Plokščių kaimo. Tai pirmoji kovinė Tarybų Sąjungos požeminė R-12 Dvina balistinių vidutinio nuotolio raketų bazė. Joje bazavosi vienas 79-ojo raketų pulko divizionas.

                                     

ⓘ Karyba Lietuvoje

  • prievolės įstatymas Lietuvos piliečiams negalioja. Kovo 14 d. nutarimu buvo nutraukta SSRS karinių komisariatų veikla Lietuvoje SSRS Lietuvos atžvilgiu užėmė
  • asmenys už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą kultūros, mokslo, švietimo, verslo, gamybos, sveikatos, socialinės apsaugos, karybos sporto, ūkio bei kitose
  • archeologiniai paminklai Gelvonai serija Lietuvos valsčiai Vilnius, 2009, p. 127 159. Baltų karyba viduriniajame ir vėlyvajame geležies amžiuje
  • apie lietuvių pergalę laivų mūšyje Nemune Vytenio laikais. Tačiau besikurianti Lietuvos valstybė nutolo nuo jūros. Tai sulėtino ir jūrų karybos plėtojimąsi
  • Žmonės Kūno dalys Daiktai Valdžios atributai Karybos priemonės Įrankiai Apyvokos daiktai kt. Lietuvoje retos fantastinės būtybės, pramanyti daiktai ar
  • sudedamąsias dalis, kurios buvo pavadintos batalionais. Enciklopedinis karybos žodynas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius 2008 m.
  • terminiją  parašė karybos ir jos terminijos knygų. Visuotinės lietuvių enciklopedijos ir Technikos enciklopedijos straipsnių apie karybą autorius. Parašė
  • laikomi pirmąja Lietuvos pasienio kariuomene. Lietuvos totoriai karo istorijai davė ulonų kavaleriją. Pagrindinė totorių veikla buvo karyba diplomatinė
  • svarbiausios kryptys: I tūkstantmečio baltų materialioji kultūra, ginkluotė ir karyba Didžiojo tautų kraustymosi atspindžiai baltų kultūroje. Jo tirti Plinkaigalio
  • atliko drąsų reidą į Rusijos gilumą. 1635 1640 m. Lietuvos didysis etmonas. Pasižymėjo ne tik kaip karybos praktikas, bet ir kaip teoretikas. 1624 m. lenkų
Gulbiniškių raketų bazė
                                               

Gulbiniškių raketų bazė

Gulbiniškių balistinių raketų bazė – TSRS ginkluotųjų pajėgų raketų bazė, pastatyta miške netoli Gulbiniškių kaimo, apie 7 km į pietvakarius nuo Jonavos miesto, pelkėtoje regiono vietovėje. Bazė pradėta statyti apie 1959–1960 metus, joje buvo įrengta visa infrastruktūra, reikalinga aprūpinti tokios paskirties objektą. Šiuo metu bazė yra apleista, tačiau neatmetama galimybė ateityje ją pritaikyti turizmo reikmėms.

Users also searched:

...
...
...