Back

ⓘ Lietuvos politinė sistema - Libano politinė sistema, Savivaldybių politinė sistema, Baltarusijos politinė sistema, Latvijos politinė sistema, Rinkimų sistema ..


                                               

Libano politinė sistema

Libano politinė sistema – Libano, valstybės Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje politinė sistema. Nacionalinė šventė – lapkričio 22 d. – Nepriklausomybės diena.

                                               

Savivaldybių politinė sistema

Savivaldybių partinė struktūra praktiškai susiformavo per 1995 m. savivaldybių rinkimų kampaniją ir tik iš dalies atitiko valstybės politinę sistemą. Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. Vietos savivaldos įstatymu ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Šie teisės aktai, taip pat Politinių partijų įstatymas leido steigtis partijoms, savo veikla neapimančioms visos respublikos teritorijos. Pakako turėti 400 narių, norint užregistruoti politinę partiją, o politinei organizacijai įsteigti buvo būtina tik jos registracija Teisingumo ...

                                               

Baltarusijos politinė sistema

1990 m. kovo 4 d. vykę rinkimai į Baltarusijos Aukščiausiąją Tarybą senosios įstatymų leidybos institucijos labai nepakeitė: tik 10 % deputatų buvo opozicijos atstovai. Tuo metu šalį valdė komunistai, o konstitucinė sistema buvo paveldėta iš Tarybų Sąjungos. Savo egzistavimą kaip nepriklausoma valstybė Baltarusija pradėjo 1991 m. rugpjūčio 25 d.

                                               

Latvijos politinė sistema

Latvijos valdymo forma – parlamentinė demokratija. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas. Kaip ir kitose parlamentinėse respublikose prezidentas labiau yra simbolinis šalies vadovas. Vykdomoji valdžia yra vyriausybė. Įstatymų leidžiamoji valdžia yra sutelkta ir parlamente ir vyriausybėje. Teisminė sistema yra nepriklausoma nuo vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios sistemų.

                                               

Liberijos politinė sistema

Liberijos politinė sistema – Liberijos, valstybės Vakarų Afrikoje, Atlanto vandenyno pakrantėje, politinė sistema. Nacionalinė šventė – liepos 26 d., Nepriklausomybės diena.

                                               

Austrijos politinė sistema

Austrija pagal valdymo formą yra parlamentinė demokratinė federacinė respublika. Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso dviejų rūmų parlamentui: Žemesniesiems rūmams – Nacionalinei tarybai Nationalrat, kurią sudaro 183 deputatai, renkami ketveriems metams, ir Aukštesniesiems parlamento rūmams – federalinei tarybai Bundesrat, kurią sudaro 63 deputatai. Federalinė taryba pritaria įstatymams, kurie dažniausiai susiję su federalinių žemių kompetencijos pakeitimu arba tiesiogiai liečia žemių interesus. Negavus Federalinės tarybos pritarimo įstatymas negali būti priimtas. Parlamento priimtus įst ...

                                               

Lesoto politinė sistema

Pagal 1993 m. konstituciją Lesotas – konstitucinė monarchija. Nominalus valstybės vadovas – karalius, jis atlieka reprezentacinę funkciją. Sostas paveldimas. Pagal papročių teisę Genčių vadų taryba turi teisę pašalinti karalių, paskelbti kitą karaliaus sosto paveldėtoją, vietoj nepilnamečio monarcho paskirti laikiną valstybės valdytoją. Įstatymus leidžia dvejų rūmų parlamentas, kurį sudaro Lesoto Senatas ir Nacionalinis Susirinkimas. Senatą sudaro 33 nariai, iš jų 22 yra genčių vadai šios vietos paveldimos, 11 narių ministrui pirmininkui patarus skiria karalius. Nacionalinį Susirinkimą sud ...

                                               

Vokietijos politinė sistema

Vokietija yra federacinė respublika. Jos politinę sistemą nustato Pagrindinis Įstatymas. Sostinė – Berlynas, kuriame reziduoja Federalinė Vyriausybė.

                                               

Rinkimų sistema

Rinkimų sistema – metodas, leidžiantis rinkėjams išreikšti savo nuomonę balsais ir pagal juos paskirstyti vietas renkamame valdžios organe. Rinkimų sistema susideda iš taisyklių, pagal kurias vykdomas pats balsavimas, skaičiuojami bei vertinami gauti rezultatai. Kiekvienoje valstybėje nustatoma sava rinkimų sistema, pritaikyta prie tradicijų, teritorinių ypatumų, politinės kultūros ir kitų aspektų. Rinkimų sistemos gali būti skirstomos į daugumos arba mažoritarines, proporcines, mišrias ir kitokias.

                                               

Teisinė sistema

Teisinė sistema – socialinė sistema, teisinių, teisinių-socialinių ir jiems giminingų elementų, jų tarpusavio ryšių bei sąveikos sistema, kurią sudaro bei sąlygoja teisės sistema, institucinė sistema subjektai, pvz., tokios institucijos kaip teismai, policija, kitos teisinės struktūros bei teisinės organizacijos), subjektinė teisinė sistema, teisinė tikrovė – teisės realizacija ir/arba jos nerealizavimas, teisės taikymas), teisinė kultūra, teisinė sąmonė, kitos sudėtinės teisinės-socialinės dalys.

                                               

Moldavijos politinė sistema

Moldavijos valdymo forma – parlamentinė demokratija. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas. Kaip ir kitose parlamentinėse respublikose prezidentas labiau yra simbolinis šalies vadovas. Vykdomoji valdžia yra vyriausybė. Įstatymų leidžiamoji valdžia yra sutelkta ir parlamente ir vyriausybėje. Teisminė sistema yra nepriklausoma nuo vykdomojo ir įstatymų leidžiamojo organo.

                                               

Proporcinis atstovavimas

Proporcingas atstovavimas – rinkimų sistema, kuria siekiama kandidatų grupėms suteikti mandatų kiekį, proporcingą jų gautų balsų skaičiui. Ji turi daug galimų variantų, nes proporcijos gali būti apskaičiuojamos įvairiai, priklausomai nuo pasirinktos formulės. Du pagrindiniai tipai: partijų sąrašų ir perkeliamojo balso.

                                               

A. Butkevičiaus ministrų kabinetas

A. Butkevičiaus ministrų kabinetas – 16-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudarė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir 14 ministrų iš Lietuvos socialdemokratų partijos, Darbo partijos, Partijos "Tvarka ir Teisingumas" ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos iki 2014 m.

                                     

ⓘ Lietuvos politinė sistema

 • 2004 Algis Krupavičius, Robertas Pogorelis. Rinkimų sistema ir rinkimai. iš Lietuvos politinė sistema sąranga ir raida. Poligrafija ir informatika, 2004
 • 13 skyrių 244 straipsnių kuriuose aptariama LDK politinė santvarka I III skyriai teismų sistema IV privačios nuosavybės teisė V X baudžiamoji
 • Rusijos politinė sistema nustato Rusiją kaip federalinę pusiau prezidentinę respubliką. Po Tarybų Sąjungos iširimo 1991 metais, valstybės valdymo forma
 • turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis Lietuvos politinės teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtinta demokratinė santvarka
 • rinkimų sistemą išrinktų deputatų. Nacionalinė Asamblėja taip pat svarsto ir priima konstitucijos pataisas. Serbijos teisminių institucijų sistema yra vadovaujama
 • partija Politinė partija Drąsos kelias Lietuvos liaudies partija Lietuvos lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga Lietuvos žaliųjų partija
 • 2004 Algis Krupavičius, Robertas Pogorelis. Rinkimų sistema ir rinkimai. iš Lietuvos politinė sistema sąranga ir raida. Poligrafija ir informatika, 2004
 • dalyvavo 22 politinės partijos. Rinkimai vyko naudojant mišriąją rinkimų sistemą 70 Seimo narių renkami proporcinio atstovavimo sistema 71 daugumos
 • Politinė partija iš lot. pars dalis žmonių grupė, kuri turi bendrus politinius idealus, siekia tų pačių politinių tikslų ir yra susibūrusi į organizaciją
 • leidžiamoji valdžia yra sutelkta ir parlamente ir vyriausybėje Teisminė sistema yra nepriklausoma nuo vykdomojo ir įstatymų leidžiamojo organo. Konstituciją
 • tarybos narius gali kelti partija ar politinė organizacija ne vėliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimų. Partija, politinė organizacija kandidatus į tarybos
 • sąjunga Krikščionių partija Lietuvos centro partija Lietuvos liaudies partija Lietuvos pensininkų partija Politinė partija Rusų aljansas Žemaitijos

Users also searched:

...
...
...