Back

ⓘ Lietuvos sąrašai - Lietuvos ežerai, Tarybų Lietuvos enciklopedija, Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Pasaulio paveldo sąrašas, Rinkimai Lietuvoje, Lietuva ..


                                               

Lietuvos ežerai

Lietuvoje yra maždaug 2600–2800 natūralių ežerų plotu didesnių nei 0.5 ha. Jų bendras plotas – 880 km². Šalyje taip pat yra virš 3100 mažesnių natūralios kilmės ežerėlių, tačiau bendras jų paviršiaus plotas tesudaro 5.34 km². Dalį mažųjų ežerų sudaro senvaginės bei karstinės kilmės vandens telkiniai, kurių skaičius nuolat kinta, todėl tiksliai įvertinti jų skaičiaus neįmanoma. Visi ežerai užima apie 1.37 proc. Lietuvos teritorijos ploto. Be to, šalyje yra apie 1100 dirbtinių tvenkinių, kurie didesni nei 0.5 ha. Daugiausia ežerų yra Baltijos ir Žemaičių aukštumose, Dainavos ir Neries-Žeimen ...

                                               

Tarybų Lietuvos enciklopedija

Tarybų Lietuvos enciklopedija – mokslinis enciklopedinis leidinys, skirtas supažindinti su Lietuvos TSR archeologija, istorija, mokslu, gamta, žymių žmonių biografijomis, ryšiais su užsienio valstybėmis ir sąjunginėmis TSRS respublikomis. Leista 1985–1988 m. Vilniuje. Leidėjas – Vyriausioji enciklopedijų redakcija.

                                               

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija – 1976–1985 m. leistas MELI instituto enciklopedinis leidinys. Tikslai – pateikti informaciją, kad ji "sudarytų žinių apie pasaulį sistemą, padedančią formuoti mokslinę materialistinę pasaulėžiūrą, ugdyti socialistinį internacionalizmą, tarybinį patriotizmą". Istoriniai, religiniai bei politiniai straipsniai atspindi to meto politinę Lietuvos situaciją, todėl ryškus ateizmo, komunizmo idealų akcentavimas, nepriklausomos Lietuvos istorijos nutylėjimas arba prosovietinis atvaizdavimas, socialistinės ekonomikos propagavimas ir neigiamas požiūris Vakarų vals ...

                                               

Pasaulio paveldo sąrašas

Pasaulio paveldo sąrašas įsteigtas ir palaikomas remiantis 1972 m. lapkričio 16 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusios UNESCO Generalinės konferencijos septynioliktos sesijos metu priimta Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija. Šiame dokumente identifikuojamos vietos, esančios skirtingų valstybių narių teritorijose ir pripažintos kaip tarptautinės reikšmės ištekliai, todėl šios vietos nusipelno ypatingo įvertinimo ir apsaugos. Konvencijoje kultūros paveldas pagal konkrečius kriterijus suskirstytas į tris kategorijas: paminklus, statinių grupes ir vietas. Šis dokumentas tapo ...

                                               

Rinkimai Lietuvoje

Rinkimai Lietuvos Respublikoje būna keturių rūšių: Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų-merų ir Europos parlamento atstovų. Jų organizavimo procesą sudaro šie etapai: Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas. Balsavimas. Rinkimų teisės nustatymas. Rinkėjų sąrašų sudarymas. Rinkimų agitacija. Rinkimų rezultatų paskelbimas. Valstybės teritorijos padalijimas į rinkimų apygardas.

                                               

Lietuvos politinės partijos

Lietuvos politinės partijos – pagal 1990 m. rugsėjo 25 d. Seimo priimtą Politinių partijų įstatymą įsteigtas pavadinimą turintis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.

                                               

Mūsų Lietuva

4 tomai, 3 036 puslapių; antra tiek fotografijų bei iliustracijų. Medžiaga rinkta nuo 1955 iki pat 1987 metų. Archyvinė leidinio medžiaga šiuo metu saugoma Vytauto Didžiojo universitete.

                                               

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija – tritomė enciklopedija lietuvių kalba, išleista 1966–1971 m. Vilniuje. Parengta "Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" redakcijos. Tiražas – 30 000 egz. Vyriausiasis redaktorius – Juozas Matulis. 1975 m. pasirodė MLTE priedas – "Abėcėlinė vardų rodyklė" ".

                                               

Lietuvos Respublikos Prezidentas

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Vėliau ši institucija pasivadino Valstybės Taryba ir nuo 1918 m. pabaigos pradėjo valdyti nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą. Tuo metu jauna valstybė patyrė nemenką sukrėtimą. Bolševikams okupavus Vilnių, 1919 m. sausio mėnesį į Kauną buvo priversta persikelti Vyriausybė ir ministerijos. Jau laikinojoje sostinėje 1919 m. balandžio 4 d. Valstybės Taryba įsteigė Prezidento instituciją ir išrinko Antaną Smetoną pirmuoju Lietuvos Prezidentu. Prezidentas ir jo kanceliarija į dabartinį Istorinės Lietuvos Respublikos ...

                                               

Lietuva

Lietuva – oficialiai vadinama Lietuvos Respublika – valstybė Europos centrinėje dalyje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Plotas 65 300 km². Šalis ribojasi su Latvija, Baltarusija, Lenkija, Rusija. Baltijos jūros pakrantės ilgis – 90.66 km. Lietuvos–Baltarusijos ir Lietuvos–Rusijos Federacijos siena yra ir Europos Sąjungos siena. Lietuvos ekonominė zona Baltijos jūroje siekia Švedijos ekonominę zoną. Didžiausias šalies miestas yra sostinė Vilnius. Kiti didieji miestai: Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Lietuvos valstybė susidarė XIII a., po 1569 m. Liublino unijos Lietuvos Didži ...

                                               

Lietuvos TSR archeologijos atlasas

Lietuvos TSR archeologijos atlasas – susistemintų archeologinių paminklų grupių ir radinių sąvadas, kurį 1974–1978 m. leido Istorijos institutas Vilniuje kaip leidinių seriją. Atlase pateikiami apžvalginiai straipsniai ir paminklų sąrašai su išsamiais aprašymais, santraukos rusų ir vokiečių kalbomis, literatūros sąrašas. Spausdino leidykla "Mintis". Išėjo 4 knygos 1 ir 2 iliustruotos: III t. – I a. – XIII a. pilkapynai ir senkapiai, atsakingoji redaktorė Ramutė Rimantienė, 1977 m. I t. – Akmens ir žalvario amžiaus paminklai, su žemėlapių priedu, atsakingoji redaktorė Ramutė Rimantienė, 197 ...

                                               

2019 m. rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje

2019 m. rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje – gegužės 26 d. Lietuvoje vykusi 2019 m. Europos Parlamento rinkimų dalis, kurios metu buvo išrinkta 11 Lietuvos atstovų į Europos Parlamentą. Tai buvo ketvirti tokie rinkimai po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Rinkimuose kaip dalyviai buvo užregistruota 16 kandidatų sąrašų: 10 politinių partijų, viena koalicija ir 5 visuomeniniai rinkimų komitetai. Rinkimuose mandatus gavo Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 3, Lietuvos socialdemokratų partija 2, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2, Darbo partija 1, Lietuvos Respublik ...

                                               

Lietuvos upės

Lietuvoje suskaičiuojama apie 29 900 upių ir upelių, ilgesnių nei 0.25 km – jų bendras ilgis siekia 63.7 tūkst km. Upių ir upelių, ilgesnių nei 3 km, skaičius buvo suskaičiuotas labai tiksliai – 4418. Upių, ilgesnių nei 10 km yra 816, o ilgesnių nei 100 km – 17. Lietuvos upės susidarė tirpstant ledynui paskutiniojo apledėjimo metu. Ledynų tirpsmo vandenys išgraužė upių slėnius, kurių pavidalas vėliau dar keitėsi dėl erozijos.

                                     

ⓘ Lietuvos sąrašai

  • Parlamentą mandatus laimėję kandidatų sąrašai 2019 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento rinkimai Kandidatai, kandidatų sąrašai VRK Rinkėjų aktyvumas balsuojant
  • 2007 m. Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimai Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimai, vykę 2007 m. vasario 25 d. sekmadienį Juose dalyvavo 24 skirtingos
  • menotyrininkė. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų sąrašas 2010 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija 2009 m. Lietuvos nacionalinė
  • Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, LVŽS Ramūno Karbauskio vadovaujama centro kairioji Lietuvos politinė partija, save kildinanti iš Lietuvos valstiečių
  • Lietuvos Respublikos Seimas  toliau Seimas Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Seimą sudaro tiesiogiai ir
  • Lietuvos valstybės vėliava  Lietuvos tautinė vėliava, oficialus valstybės simbolis  trispalvė vėliava, oficialiai naudota tarpukario nepriklausomybės
  • partija Naujoji demokratija - Moterų partija, nuo 2005 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Lietuvos Valstiečių sąjunga buvo atkurta steigiamajame suvažiavime
  • spaudą lietuvių kalba  laikraščius Tiesa Komunistas ir t. t. Didžiausią indėlį Lietuvos sekcijos tapimui atskira partija įnešė Lietuvos sekcijos
  • Lietuvos TSR Istorija kitaip  Sovietmečio Lietuvos istorija, sovietų okupuotos Lietuvos istorija apima tris laikotarpius, kada Lietuva buvo valdoma
  • Lietuvos futbolo veiklą kontroliuoja Lietuvos futbolo federacija LFF LFF organizuoja varžybas Lietuvoje bei atstvauja Lietuvą UEFA bei FIFA. LFF yra

Users also searched:

...
...
...