Back

ⓘ Lietuvos aplinkos apsauga - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsauga, Aplinkos teisė, Aplinkos politika, Lietuvos gamtos draugija ..


                                               

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija – pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų srityse.

                                               

Aplinkos apsauga

Aplinkos apsauga – natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius. Visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje reguliuoja, pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą valstybėje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėj ...

                                               

Aplinkos teisė

Aplinkos teisė, aplinkosaugos teisė, ekologinė teisė – viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos teisės tikslai - išsaugoti natūralią aplinką, išlaikyti funkcionalumą.

                                               

Aplinkos politika

Aplinkos politika yra neatsiejama ES politikos dalis. Jau 1-ojoje Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programoje 1972 m. buvo suformuluotos aplinkos sektoriaus nuostatos. EB aplinkos apsaugos politikos tikslus įtvirtino 1986 m. Suvestinis Europos aktas.

                                               

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atsakinga už Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą ir koordinavimą, siekiant užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę į kuo geresnę psichinę ir fizinę sveikatą, sveiką aplinką, socialinę gerovę, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą.

                                               

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

1941 m. vasario 4 d. įkurta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba, panaikinus Klimatologijos institutą. 1941–1944 m. valdyba buvo panaikinta ir tik 1944 m. liepą vėl atkurta. Ši institucija buvo pavaldi SSRS gynybos liaudies komisariato Vyriausiajai Raudonosios armijos hidrometeorologijos tarnybos valdybai. 1946 m. įstaiga pertvarkyta į Lietuvos TSR hidrometeorologijos tarnybos valdybą, pavaldžią Vyriausiajai hidrometeorologijos tarnybos valdybai prie SSRS Ministrų Tarybos. 1979 m. valdybai perduota gamtinės aplinkos užterštumo kontrolė ir institucija pervadinta į Lietuvos respubli ...

                                               

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas – Kaune esanti viešojo administravimo įstaiga, vykdomosios valdžios institucija, įsteigta siekiant Kauno regione užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę.

                                               

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas – viešojo administravimo įstaiga, atsakinga už aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą Klaipėdos regione.

                                               

Vokietijos federalinis aplinkos fondas

Vokietijos federalinis aplinkos fondas – mokslo ir naujadarų paramos fondas, esantis Vokietijoje, vienas didžiausių paramos fondų Europoje, didžiausias aplinkos apsaugos paramos fondas visame pasaulyje, didžiausias viešasis paramos fondas Vokietijoje, 4-tas pagal dydį Vokietijos paramos fondas. Pagal teisinę formą – civilinės teisės paramos fondas. DBU fondo kapitalo vertė: 2 mlrd. 228.527 mln. eurų. Iki 2017 m. liepos Fondas parėmė 9500 projektų, suteikė apie 2300 stipendijų, išnagrinėjo per 35.000 paraiškų. Projektams kasmet yra skiriama 50 mln. eurų. Fondui vadovauja kuratorija, sudaryt ...

                                               

Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencija

Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencija buvo 1992 metų birželio 3-14 dienomis Riocentre, Rio de Žaneire vykusi tarptautiniams aplinkos apsaugos klausimams skirta konferencija, kurią organizavo Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa. Joje dalyvavo 172 valstybių atstovai, tarp kurių buvo 108 valstybių arba vyriausybių vadovai. Tuo pačiu metu vykęs ir konsultacinę funkciją atlikęs nevyriausybinėms organizacijoms bei visiems aplinkosauga besidomintiems skirtas Pasaulinis forumas sutraukė beveik 20 000 dalyvių. Konferencijos metu buvo priimti trys teisiškai neįpareigojantys, tolime ...

                                               

Lietuvos gamtos draugija

Lietuvos gamtos draugija, 1960–1991 m. Lietuvos gamtos apsaugos draugija – visuomeninė mokslinė gamtos apsaugos organizacija, veikianti Vilniuje ir tęsianti prieškarinės Lietuvos gamtininkų draugijos, veikusios 1931–1944 m. Kaune, veiklą.

                                               

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetas - fakultetas, kuriame ruošiami aplinkos apsaugos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, civilinės inžinerijos, geodezijos, kelių ir geležinkelių inžinerijos, miestų inžinerijos, miestų ir kelių inžinerijos, pastatų energetikos, pastatų inžinerinės sistemos, vandentvarkos specialistai.

                                               

Valdo Adamkaus premija

Valdo Adamkaus premija - premija skiriama Lietuvos aplinkosaugai nusipelniusiems asmenims. Premiją buvo skiriama 1992 m. – 2005 m. 2020 m. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, kartu su Danos Gedvilienės fondu paskelbė apie atnaujintos Prezidento Valdo Adamkaus Premijos steigimą.

                                               

Žaliasis pasaulis

Įsteigtas kaip savaitraštis, pradžioje ėjo pavadinimu "SOS: laikraštis ne vien ekologams". Įsteigė bei leido tuometinis Aplinkos apsaugos departamentas. 1991 m. sausio mėnesio laikraščio "SOS" Nr. 2 10 tiražas, nespėjus redakcijai laikraščio atsiimti iš spaustuvės Vilniuje, Spaudos rūmuose TSRS kariuomenės sunaikintas. Nr. 3 11 išėjo spausdintas senoje spaustuvėje, Maironio gatvėje primityvia spausdinimo technika. Dalis šio laikraščio tiražo dalinta nemokamai Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, Parlamentą gynusiems žmonėms. Paskutinis numeris tokiu pavadinimu – Nr. 51 109 išėjo 1992 m. gr ...

                                               

Žalioji Lietuva

Įsteigė ir iki 1993 m. leido Lietuvos Žaliųjų judėjimo Koordinacinė taryba. Po pertraukos, nuo 1996 m. lapkričio mėn. buvo priedas "Žaliojo pasaulio", kurį leido Ekologinio švietimo centras, remiamas Vakarų gamtosaugos organizacijos CCB Švarios Baltijos koalicija. Tiražas 1989 m. – 45 000 egz., 1996 m. – 3000 egz. Rašė ekologijos temomis, nušvietė Lietuvos žaliųjų veiklą.

                                     

ⓘ Lietuvos aplinkos apsauga

 • bokštai su vaizdo kameromis. Miško apsauga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Vilniaus miškų urėdijos informacija Miško apsauga Statistika
 • Tarptautinė aplinkos teisė  visuma tarptautinės teisės normų, principų, reguliuojančių visuomeninius aplinkos jos apsaugos gamtos išteklių naudojimo
 • aplinkosaugininkas, MRU docentas, buvęs politikas, Lietuvos aplinkos apsaugos ministras ir aplinkos viceministras. 1964 m. Danius Lygis baigė Suginčių
 • Lietuvos ornitologų draugija LOD tai nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi Lietuvoje aptinkamų paukščių ir jų gyvenamosios aplinkos apsauga Draugija
 • Aplinkotyra kitaip aplinkos mokslas tarpdisciplininis mokslas, tiriantis aplinkos fizinių, cheminių, biologinių elementų ir žmogaus tarpusavio sąveikas
 • Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos Lietuvos valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti
 • m. Lietuvos raudonosios knygos sudarymo ir tikslinimo ėmėsi Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamentas. 1992 m. išleista antroji Lietuvos raudonoji
 • toliau bendradarbiauti siekdamos konkretesnių su darniuoju vystymusi ir aplinkos apsauga susijusių tarptautinių susitarimų. Deklaracijos tekstas buvo pabaigtas
 • autorius. Aplinkos apsauga vadovėlis, su kt., 1996 m. Dulkėtumo mažinimas statybinių medžiagų pramonės įmonėse, 1990 m., rusų kalba Aplinkos apsauga statybos
 • nepriklausomos Lietuvos krašto apsauga Pagal Konstituciją vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas yra Prezidentas. Tiesiogiai krašto apsaugos sistemos planavimu
 • Povandeninės ir viršvandeninės aplinkos stebėjimas ir kontrolė Išminavimo operacijos Antiteroristinės operacijos jūroje Laivybos apsauga ir kontrolė Paieškos

Users also searched:

...
...
...