Back

ⓘ Lietuvos atributika - Adrianas Aleksandravičius, Sveika, Irena, Konstitucija, Lietuvos vėliava, Žeimelio herbas, Lietuvos herbas, Suvieko herbas, Žarėnų herbas ..


                                               

Adrianas Aleksandravičius

Adrianas Aleksandravičius – OFM, XVIII a. I pusės religinis rašytojas, poetas. 1732 m. Vilniuje išleista jo knyga Traktat mądrości duchowney "Dvasinės išminties traktatas". Kūrė ir iš lotynų kalbos vertė himnus, psalmes, lamentacijas, litanijas viena skirta šv. Kazimierui. Panegirikose, skirtose didikams Denhofams, Sluškoms, ryški Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumo atributika.

                                               

Sveika, Irena

"Sveika, Irena" – lietuvių kurta situacijų komedija, Lietuvos televizijos eteryje rodyta nuo 1984 m. balandžio mėn. iki 1985 m. rugpjūčio mėn. Per šį laikotarpį buvo sukurtos 8 serijos. Vaidmenų atlikėjais buvo tiek profesionalūs aktoriai, tiek eiliniai televizijos darbuotojai iš aptarnaujančio personalo.

                                               

Konstitucija

Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, reiškiančio bet kokį ypač svarbų įstatymą. Konstituciją gali turėti regionas, valstybė ar valstybių sąjunga, taip pat prekybos organizacijos, politinės partijos, įmonės.

                                               

Lietuvos vėliava

Lietuvos valstybės vėliava – Lietuvos tautinė vėliava, oficialus valstybės simbolis – trispalvė vėliava, oficialiai naudota tarpukario nepriklausomybės metais, sovietų okupacijos metu uždrausta ir vėl naudojama nuo 1989 m. kovo 20 d.

                                               

Žeimelio herbas

Miestelis istorinio herbo neturėjo. Žeimelis iš seno žinomas kaip tranzitinis miestelis, per kurį buvo vežamos prekės į Bauskę, Rygą, Mintaują. 1828 m. buvo pastatyta Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia. Lietuvos heraldikos komisija atsižvelgė į šiuos miestelio bruožus ir nutarė herbe pavaizduoti raktą, kaip pasienio simbolį, bei turintį sąsają su šv. Petro atributika ir raudonus kaspinus, kurie primena pasienio stulpą, bei nurodo jog miestelis yra Lietuvos pasienyje. Žeimelio herbas patvirtintas Lietuvos Prezidento 1997 m. sausio 15 d. Etalono autorius – dailininkas Albertas Gurskas.

                                               

Lietuvos herbas

Lietuvos Respublikos herbas yra Vytis. Šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – Vytis – yra vienas seniausių herbų Europoje. Tai vienas iš nedaugelio valstybinių herbų, kurie kilę iš portretinių valdovų antspaudų, o ne iš dinastinių herbų.

                                               

Suvieko herbas

Herbe pavaizduota dviejų žuvų kompozicija, sudaranti "S" raidę. Tai nuoroda į vietovės pavadinimo pirmąją raidę. Vandens ir žuvies simboliai pasirinkti todėl, kad Suvieko gyvenvietės pavadinimas kilęs nuo Suvieko ežero pavadinimo, be to, supančiuose Suvieko ir Čičirio ežeruose gausu žuvies. Herbo autorius dailininkas Arvydas Každailis.

                                               

Žadeikiai (Šilalė)

Žadeikiai – kaimas Šilalės rajone, prie kelio Kvėdarna–Laukuva ir 3 km į pietus nuo magistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Yra Žadeikių pagrindinė mokykla, biblioteka, paštas, Žadeikių koplyčia. Prie kaimo yra Žadeikių kapinynas

                                               

Žarėnų herbas

Žarėnų herbas sukurtas miestelio 760 m. jubiliejaus proga. Žarėnai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1253 m. Herbo fone pavaizduota žemdirbiška atributika – akėčios su viršuje žėrinčia žvaigžde.

                                               

Kauno Palemono gimnazija

Kauno Palemono gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Marių g. 37, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190137989. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

                                               

Kauno policijos muziejus

Kauno policijos muziejus – Lietuvos policijos muziejus Kauno naujamiestyje. Muziejus atidarytas 2002 m. rugsėjo 30 d. Muziejaus įkūrėja – visuomeninė organizacija Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno poskyris.

                                               

Birštonas Jazz

"Birštonas Jazz" – seniausias Lietuvoje tarptautinis džiazo festivalis, vykstantis Birštone. Pagal tradicijas, kas dvejus metus vykstančiame renginyje, nuo penktadienio iki sekmadienio vykstantis festivalis pristato apie 20 kolektyvų. Didžiausią renginio programos dalį sudaro Lietuvos džiazo muzikantų pasirodymai. Birštono džiazo festivalis vienas seniausiu Lietuvos džiazo forumu, pristantis pačius įvairiausius Lietuvos džiazo aspektus, žanrų krypčių ir stilių įvairovę: nuo diksilendų iki šiandieninio džiazo eksperimentų. Festivalio scena renginio metu atvira ne tik šalies garsiausiems, be ...

                                               

Gediminaičių stulpai

Gediminaičių stulpai – vienas svarbesnių Lietuvos valstybingumo simbolių, valdančiojo valdovo simbolis, naudotas Gediminaičių ir Jogailaičių valdovų. Pirmas žinomas panaudojimas – 1397 m. Vytauto antspaude, vėliau Vytautui pavaldūs pulkai žygiavo su šiuo ženklu žymėtomis vėliavomis Žalgirio mūšyje. Yra kelios Gediminaičių stulpų kilmės teorijos, viena teorija sieja ženklą su Gediminaičių kildinimu iš romėniškos columna giminės, kita versija – kad stulpai išsivystė iš slaviškų prekių plombų, arba yra šventojo aukuro atvaizdas. Gediminaičių stulpai vaizduojami Senųjų Trakų herbe.

                                               

Lietuvos himnas

Vincas Kudirka šį kūrinį parašė ir paskelbė literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesiniame laikraštyje "Varpas" 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6. Nuo tada "Tautiška giesmė" buvo giedama lietuviškuose vakarėliuose, pirmą kartą oficialiai sugiedotas Miko Petrausko vadovaujamo choro 1905 m. birželio 6 d. Didžiojo Vilniaus seimo išvakarių koncerte Vilniuje, nuo 1917 m. giedota viešose politinėse demonstracijose, susirinkimuose ir suvažiavimuose. 1917–1918 m. kūrinio žodžius ir muziką buvo siūlyta pakeisti, tačiau 1919 m. "Tautiška giesmė" patvirtinta Lietuvos himnu. 1940 m., po sovietinė ...

                                     

ⓘ Lietuvos atributika

 • kontrabandinės degtinės buteliai, laikraščiai, dokumentai, kultūrinių renginių atributika sporto varžybų laimėtos taurės ir medaliai, diplomai, nuotraukos, suimtųjų
 • Vilniaus. Organizatorius  Zigmas Vileikis Scenografija  Irma Mickevičiūtė Atributika Rimvydas Kepežinskas Grand Prix autorius  Marijus Petrauskas Koncertų
 • organizacijomis, tiek lietuviškomis tiek ir kitų tautų, jeigu jų veikla neprieštarauja lietuvių tautos interesams. LTJS atributikoje figūruojantis trijų
 • Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė  krepšinio komanda, tarptautinėse varžybose atstovaujanti Lietuvos valstybei. Dalyvavo 6 Olimpinėse žaidynėse ir 13 Europos
 • vokalisto Rob Halford apranga odinė striukė su kniedėmis ir kita metaline atributika sukūrė metalistų įvaizdį, o grupės gerbėjai tapo pirmaisiais metalistais
 • praneša, kad Imbrado apylinkės žinomos briedžių gausa. Sąrašas: Lietuvos herbai Zarasų rajono savivaldybė. Atributika Sukurti Suvieko ir Imbrado herbai
 • asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu, simboliką, atributiką ir sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje registruotų
 • Žalgirio vardu, tačiau LFF uždraudė naudoti kitų komandų vardus ir atributiką REO komandos vadovai pareiškė, kad Vilniaus Žalgirio vardu naudojasi
 • prasidėjus TSRS - Vokietijos karui nuo vienuolyno pastato nuplėšė TSRS atributiką ir iškėlė Lietuvos vėliavą. Paleistas 1955 m. Grįžęs dirbo vargonininku įv. bažnyčiose
 • vyravusi gotikos laikais, buvo viena garbingiausių. Kovinės atributikos ženklai Lietuvos miestų herbuose atsirado apie XVIII a. pabaigą. Pagal tuometines
 • kieme obeliską, Lietuvos raitelį ir Žemaitijos lokį. Tačiau istorinių simbolių neliko, buvo įteisinta vien rusiška stačiatikiška atributika 1843 m. pastatyta

Users also searched:

...
...
...