Back

ⓘ Lietuvos gamta - Mūsų gamta, Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija, Jonavos rajono gamta, Gamta, žurnalas, reikšmės, Medicina ir gamta ..


                                               

Mūsų gamta

"Mūsų gamta" – Lietuvos mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir krašto pažinimo žurnalas, ėjęs 1964–1998 m. Vilniuje.

                                               

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija

LGMOA – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti gamtos mokslų olimpiadų tobulinimu ir mokslo populiarinimu užsiimančius dėstytojus ir studentus – oranžinius. Asociacija suburta 2003 m. Asociacijos tikslai – pakeisti seną požiūrį į moksleivių ugdymą, skatinti jaunimą domėtis mokslu, tobulinti moksleivių švietimo ir lavinimo sistemą, suvienyti bendradarbiavimui mokytojus, dėstytojus, studentus bei pačius mokinius. Pagrindiniai LGMOA organizuojami renginiai – LitBO Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II ir III turai, LitChO Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II ir III ...

                                               

Jonavos rajono gamta

Jonavos rajone užregistruotos 754 natūraliai augančios induočių augalų rūšys 99 šeimos ir 358 gentys. 725 rūšys 96.1 % - gaubtasėkliai, 3 - plikasėkliai, 26 - sporiniai induočiai. Pati gausiausia - kaip ir visoje Lietuvoje - astrinių šeima.

                                               

Gamta (žurnalas)

Leido Lietuvos gamtininkų draugija kartą per ketvirtį. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 20 numerių. Iliustruotas per 60 p. leidinys nagrinėjo įvairių mokslų klausimus, skelbė naujausius tų mokslo šakų tyrinėjimus, informavo apie gamtos mokslo pasiekimus užsienio šalyse. Supažindino su Lietuvos mokslo istorija, rašė apie Lietuvos gamtininkų draugijos veiklą. Bendradarbiavo Povilas Brazdžiūnas, F. Dičiūtė, Tadas Ivanauskas, Steponas Jankauskas, Vytautas Kaikaris, Juozas Matulis, Antanas Minkevičius, Alfonsas Palionis, Paulius Slavėnas ir kt.

                                               

Gamta (reikšmės)

Gamta gali reikšti: Medicina ir gamta – pirmasis medicinos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos dvimėnesis žurnalas lietuvių kalba, leistas 1913 m. Vilniuje. Gamta – visas materialus pasaulis – visa materija, apimanti medžiagą bei įvairių formų energiją. Gamta žurnalas – Lietuvos gamtininkų žurnalas, ėjęs 1936–1940 m. Kaune.

                                               

Medicina ir gamta

Leido ir redagavo Stasys Matulaitis. Išspausdinti straipsniai medicinos, farmakologijos klausimais. Spausdino K. Strazdo spaustuvė ir A. Vėgelės spaustuvė Vilniuje. Išėjo 2 numeriai. Bendradarbiavo Petras Avižonis, Jonas Basanavičius, Domininkas Bukantas, Andrius Domaševičius.

                                               

Lietuvos gamtos fondas

Lietuvos gamtos fondas – visuomeninė gamtos apsaugos organizacija, skatinanti ir remianti įvairią su gamtos apsauga susijusią veiklą, įkurta 1991 m. ir veikianti Vilniuje, Algirdo g. 22–3.

                                               

Tėviškės gamta

Įsteigė laikraščio redakcinė taryba, pirmininkas ir redaktorius Juozas Stasinas. Nuo 1991 m. leidžia ULAB "ABO". Tiražas: 1989 m. – 25 000 egz., 1996 m. – 3000 egz., 2000 m. – 2500 egz., 2011 m. – 2000 egz. Nušviečia Lietuvos ir pasaulio gamtą bei jos apsaugos problemas, gamtosaugininkų, miškininkų, žuvininkų veiklą, spausdina straipsnius ekologinio švietimo, etninės kultūros, aplinkosaugos, teisės, istorijos temomis. Bendradarbiauja: gamtininkas Selemonas Paltanavičius, geografas prof.Algirdas Stanaitis, etnologas prof. Libertas Klimka, dr.Laimutis Januškevičius, žurnalistai:Raimonda Karn ...

                                               

Gamtos paveldo objektas

Gamtos paveldo objektas – atskiras arba tankias grupes sudarantis kraštovaizdžio elementas, kuriam dėl jo vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Gamtos paveldo objektai yra: zoologiniai – saugomų gyvūnų rūšių radavietės veisimosi ir maitinimosi vietos, gyvūnų kolonijos, unikalūs paukščių lizdai, kitos gyvūnų veiklos retenybės. hidrogeologiniai – išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai ir versmės; botaniniai – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu bei estetiniu požiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų rūšių augaviet ...

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultetas

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultetas – VDU struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą. Tai studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tiek tradicinių, tiek naujausių biomedicinios ir fizinių mokslų studijos ir atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. Fakultetas įsikūręs Kaune, Vileikos g. 8. Fakultete vykdomos aplinkotyros, biologijos, biochemijos ir biotechnologijos krypčių studijos.

                                               

Gamta. Mokyklinė enciklopedija

Gamta – enciklopedinis leidyklos "Alma Littera" leidinys apie vaistinius augalus. Autorius – David Burnie. Iš anglų kalbos vertė Audronė Tupikina.

                                               

Lietuvos nacionalinis muziejus

Jo ištakos sietinos su 1855 m. gegužės 11 d. Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtu Senienų muziejumi Vilniuje, kuris buvo įsteigtas uždarytame po 1830–1831 m. sukilimo Vilniaus universitete. Pastarojo veiklą nutraukė rusifikacinė politika, vykdyta po 1863–1864 m. sukilimo. 1865 m. suvalstybintas, 1868–1869 m. didžioji jo lituanistinių rinkinių dalis išvežta į Maskvą. 1918–1919 m. Jonas Basanavičius ėmėsi kurti Istorijos ir etnografijos muziejų, tačiau Lenkijai okupavus Vilnių šis darbas nutrūko. 1920–1939 m. rinkiniai buvo saugomi Vilniaus Stepono Batoro universitete, kur ilgainiui įkurti Etnog ...

                                     

ⓘ Lietuvos gamta

 • ir sauskelių inspekcija. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas įkurtas 1990 m., pertvarkius Lietuvos TSR Gamtos apsaugos komitetą. 1994 m
 • Gamta mokyklinė enciklopedija enciklopedinis leidyklos Alma Littera leidinys apie vaistinius augalus. Autorius David Burnie. Iš anglų kalbos vertė
 • Lietuvos nacionalinis muziejus didžiausias ir vienas seniausių šalyje Lietuvos kultūros paveldo muziejus. Jo ištakos sietinos su 1855 m. gegužės 11 d
 • leidimai, apmokestinamas automobilių srautas, idant būtų apsaugota jos gamta tačiau čia nutiestas Neringos dviračių takas, taip pat įrengti pažintiniai
 • Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultetas  buvęs Vilniaus universiteto fakultetas, kuriame ruošti biologijos, molekulinės biologijos, genetikos
 • ordinu. Pagrindinis straipsnis Lietuviška virtuvė. Lietuviai labai didžiuojasi savo vaišingumu ir kulinariniu paveldu. Gamta sąlygojo maisto ypatumus, todėl
 • Lietuvos mokslų akademija LMA Lietuvos Respublikai priklausanti mokslų akademija, pagal, pavyzdžiui, 1993 m. birželio 22 d. priimtą statutą esanti
 • Vištyčio Žagarės Interaktyvus Lietuvos nacionalinių raudona spalva ir regioninių parkų žalia spalva žemėlapis. Lietuvos saugomos teritorijos vietovės
 • racionalų gamtos išteklių naudojimą valstybėje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje nustato įstatymai Lietuvoje Aplinkos
 • pasirašiusios 181 šalys. 1992 m. prie Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos prisijungė ir Lietuva Valstybė gali prisijungti prie Konvencijos arba
 • Lietuvos valstybės vėliava  Lietuvos tautinė vėliava, oficialus valstybės simbolis  trispalvė vėliava, oficialiai naudota tarpukario nepriklausomybės
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė  Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas, atliekantis vykdomosios valdžios funkcijas. Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo

Users also searched:

...
...
...